Zákazky s nízkou hodnotou

Zoznam zákaziek obstarávaných podľa §117 .

14.09.2017

Vyhotovenie znaleckého posudku

       

Znalecký posudok na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku registra C KN parc. č. 154/1 o výmere 210 m², v k. ú. Zemplín.

 
12.09.2017

Vyhotovenie geometrického plánu

       

Geometrický plán na identifikáciu parciel registra E KN parc. č. 3425 a parc. č. 3426 na stav registra C KN a vyznačenie vecného bremena práva prechodu a prejazdu cez časť pozemku...

 
25.08.2017

Finačný modul registra poskytovateľov sociálnych služieb

       

Dodanie predmetu zákazky v zmysle výzvy

 
25.08.2017

Digitálne zastupiteľstvo

       

Dodanie predmetu zákazky v zmysle výzvy.

 
24.08.2017

Softvér – ABBYY FineReader 14 Corporate / concurrent / volume (1-5 lic.) GOV – 5 licencií

       

Dodanie predmetu zákazky v zmysle tejto výzvy.

 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22] 

Staršie informácie o zákazkách obstarávaných podľa §117 (predtým označované ako zákazky podľa §9 ods.9 a ešte skôr ako zákazky s nízkou hodnotou) nájdete v archíve štvrťročných zhrnutí.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 13.03.2012 12:49
Upravené: 19.07.2017 13:34

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah Via Carpatia