Územné plánovanie

Územným plánovaním sa sústavne a komplexne rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, určujú sa jeho zásady v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja. Zásadným cieľom územného plánovania je vytváranie predpokladov pre súlad všetkých činností s potrebou tvorby urbanizovaného prostredia, ochrany a tvorby krajiny, zachovania prírodných civilizačných a kultúrnych hodnôt, starostlivosti o životné prostredie a zodpovedné využívanie prírodných zdrojov. KSK je orgánom územného plánovania, preveruje možnosti územia pre umiestnenie konkrétnych činností a zámerov regionálneho a nadregionálneho charakteru a koordinuje verejné záujmy v regióne premietnuté do územného plánu regiónu.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 11.09.2013 13:57
Upravené: 13.07.2020 14:08

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001