Územné plánovanie

Samosprávne kraje v súlade so zákonom č. 416/2001 Z.z. sa od 1.1.2003 stali orgánmi územného plánovania a ich základnou úlohou je obstarávanie územných plánov regiónov (ÚPN-R).

Úrad Košického samosprávneho kraja

  • obstaráva územnoplánovacie podklady potrebné na obstarávanie územného plánu regiónu (ÚPN-R)
  • obstaráva a schvaľuje ÚPN-R
  • vyhlasuje záväznú časť ÚPN-R formou všeobecne záväzného nariadenia
  • zabezpečuje spoluprácu so susednými samosprávnymi krajmi a cezhraničnú regionálnu spoluprácu vo veciach územného plánovania
  • poskytuje obstarané informácie do informačného systému o územnom plánovaní

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil:
Vytvorené: 11.09.2013 13:57
Upravené: 12.09.2013 12:22

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról