Novinky na webe

19. október 2018

V časti Úradná tabuľa / Personalistika / Výberové konania pribudol oznam o výberovom konaní na riaditeľa SOŠ automobilovej.

17. október 2018

V časti Úradná tabuľa / Personalistika / Oznamy o voľných miestach pribudol oznam o voľnom mieste učiteľa informatiky.

15. október 2018

V časti Úradná tabuľa / Personalistika / Oznamy o voľných miestach pribudol oznam o voľnom mieste učiteľa informatiky, matematiky, fyziky.

12. október 2018

V časti Samospráva / Predseda bola aktualizovaná stránka Plakety predsedu KSK.
V časti Úradná tabuľa / Personalistika / Výberové konania pribudol oznam o výberovom konaní na miesta riaditeľov štyroch škôl.

10. október 2018

V časti Úradná tabuľa / Personalistika / Oznamy o voľných miestach pribudol oznam o voľnom mieste majstra odbornej výchovy.

9. október 2018

V časti Samospráva / Predseda bola aktualizovaná stránka Plakety predsedu KSK.

5. október 2018

V časti Úradná tabuľa / Personalistika / Oznamy o voľných miestach pribudli 2 oznamy o voľných miestach na Úrade Košického samosprávneho kraja.

3. október 2018

V časti Úradná tabuľa / Personalistika / Oznamy o voľných miestach pribudli 4 oznamy o voľných miestach na Úrade Košického samosprávneho kraja.
V časti Samospráva / Kontrola pribudla stránka Pripomienky a odporúčania hlavného kontrolóra.

2. október 2018

V časti Úradná tabuľa / Povinné informácie / Civilná ochrana bola aktualizovaná príručka pre obyvateľov Košického samosprávneho kraja.
V časti Samospráva / Organizácie / Školské boli aktualizované rady škôl z okresu Gelnica.

1. október 2018

V časti Úradná tabuľa / Personalistika / Výberové konania pribudli 2 oznamy o výberových konaniach na miesta riaditeľov zariadení sociálnych služieb.
V časti Úradná tabuľa / Povinné informácie / Stavebný úrad bolo zverejnené Oznámenie o začatí správneho konania o odstránení stavby – verejná vyhláška.

28. september 2018

V časti Úradná tabuľa / Povinné informácie / Stavebný úrad bola zverejnená informácia podľa § 38 zákona č. 24/2006 Z. z.

27. september 2018

V časti Úradná tabuľa / Personalistika / Oznamy o voľných miestach pribudol oznam o voľnom mieste údržbára.

26. september 2018

V časti Úradná tabuľa / Personalistika / Oznamy o voľných miestach pribudli 2 oznamy o voľných miestach na Úrade Košického samosprávneho kraja.
V časti Samospráva / Predseda bola aktualizovaná stránka Plakety predsedu KSK.

25. september 2018

V časti Samospráva / Úrad / Organizačná štruktúra bola aktualizovaná schéma organizačnej štruktúry.
V časti Kompetencie / Kultúra / Aktuality pribudla stránka venovaná podujatiam "Osmičkovej jesene".
V časti Úradná tabuľa / Rozvoj regiónu boli aktualizované dokumenty na stránke Regionálna integrovaná územná stratégia (RIÚS).

24. september 2018

V časti Úradná tabuľa / Personalistika / Oznamy o voľných miestach pribudli 3 oznamy o voľných miestach na gymnáziu Šrobárová Košice.

20. september 2018

V časti Úradná tabuľa / Personalistika / Oznamy o voľných miestach pribudol oznam o voľnom mieste referenta investícií.
V časti Samospráva / Predseda boli aktualizované stránky Ceny KSK a predsedu KSK a stránka Plakety predsedu KSK.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 10.12.2012 08:56
Upravené: 19.10.2018 11:10

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah Via Carpatia