Novinky na webe

20. jún 2019

V časti Samospráva / Úrad bola aktualizovaná organizačná štruktúra úradu.

19. jún 2019

V časti Úradná tabuľa / Personalistika / Oznamy o voľných miestach pribudol oznam o voľnom mieste vrátnika - údržbára.

18. jún 2019

V časti Úradná tabuľa / Personalistika / Oznamy o voľných miestach pribudol oznam o voľnom mieste učiteľa odborných predmetov v odbore fyzioterapia.

17. jún 2019

V časti Úradná tabuľa / Personalistika / Oznamy o voľných miestach pribudol oznam o voľnom mieste učiteľa geografie a telesnej výchovy.
V časti Úradná tabuľa / Povinné informácie / Verejné obstarávanie pribudla výzva na servis, opravu a údržbu motorových vozidiel.

14. jún 2019

V časti Úradná tabuľa / Personalistika / Oznamy o voľných miestach pribudlo 5 nových oznamov o voľných miestach.

11. jún 2019

V časti Úradná tabuľa / Personalistika / Oznamy o voľných miestach pribudli 3 nové oznamy o voľných miestach.
V časti Kompetencie / Sociálne veci bolo aktualizovaných viacero webových stránok.

10. jún 2019

V časti Úradná tabuľa / Personalistika / Oznamy o voľných miestach pribudli 3 nové oznamy o voľných miestach.

7. jún 2019

V časti Úradná tabuľa / Majetok bola aktualizovaná stránka Prenájom majetku.
V časti Úradná tabuľa / Personalistika / Oznamy o voľných miestach pribudol oznam o voľnom mieste učiteľa odborných ekonomických predmetov.

6. jún 2019

V časti Úradná tabuľa / Personalistika / Oznamy o voľných miestach pribudol oznam o voľnom mieste referenta pre energetiku.

5. jún 2019

V časti Kompetencie / Školstvo bola aktualizovaná stránka Prijímanie na vzdelávanie v stredných školách.

4. jún 2019

V časti Úradná tabuľa / Personalistika / Oznamy o voľných miestach pribudli oznamy o voľných miestach vrátnika - informátora a učiteľa angličtiny
V časti Úradná tabuľa / Povinné informácie / Verejné obstarávanie pribudla výzva na vyhotovenie geometrického plánu.

1. jún 2019

V časti Samospráva / Úrad bola aktualizovaná organizačná štruktúra úradu.

31. máj 2019

V časti Úradná tabuľa / Personalistika / Oznamy o voľných miestach pribudli 3 nové oznamy o voľných miestach na SOŠ Košice-Šaca.
V časti Kompetencie / Školstvo pribudla na stránke Krajská rada pre odborné vzdelávanie a prípravu Rámcová prognóza očakávaného počtu žiakov prvého ročníka na školský rok 2020-2021 do odborov vzdelávania a ich zameraní.

30. máj 2019

V časti Úradná tabuľa / Personalistika / Výberové konania pribudol oznam o výberovom konaní na zástupcu riaditeľa školy.
V časti Úradná tabuľa / Majetok / Predaj majetku pribudlo oznámenie o obchodnej verejnej súťaži na predaj pozemku.

29. máj 2019

V časti Úradná tabuľa / Personalistika pribudol oznam o voľnom mieste upratovačkyvýberové konanie na riaditeľa Centra voľného času.

28. máj 2019

V časti Úradná tabuľa / Personalistika / Oznamy o voľných miestach pribudli 3 nové oznamy o voľných miestach na Úrade KSK.

27. máj 2019

V časti Úradná tabuľa / Personalistika / Oznamy o voľných miestach pribudli 2 nové oznamy o voľných miestach na Úrade KSK.

24. máj 2019

V časti Úradná tabuľa / Personalistika / Oznamy o voľných miestach pribudli 3 nové oznamy o voľných miestach na Úrade KSK.
V časti Úradná tabuľa / VZN a legislatíva / Materiály na pripomienkovanie bol zverejnený návrh nového VZN.
V časti Úradná tabuľa / Prevencia kriminality bola akualizovaná stránka Dokumenty o Návrh protikorupčnej stratégie pre KSK.

22. máj 2019

V časti Fakty o kraji / Magazín - Rozhýbaný kraj bolo zverejnené nové číslo krajského periodika.
V časti Samospráva / Predseda bola zverejnená nová stránka: udeľovanie záštity predsedu KSK.
V časti Úradná tabuľa / Personalistika / Oznamy o voľných miestach pribudol oznam o voľnom mieste referenta pre vzdelávanie.

21. máj 2019

V časti Úradná tabuľa / Personalistika / Oznamy o voľných miestach pribudol oznam o voľnom mieste študijný referent, asistentka riaditeľky školy.
V časti Kompetencie / Sociálne veci / Poskytovanie sociálnych služieb bola aktualizovaná stránka Prednostné poskytnutie sociálnej služby.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 10.12.2012 08:56
Upravené: 24.06.2019 15:38

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Výzva pre stredné školy Informačno-poradenské centrum pre Európske štrukturálne a investičné fondy