Novinky na webe

15.8.2019

V časti Úradná tabuľa / Povinné informácie / Stavebný úrad pribudlo rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia.
V časti Úradná tabuľa / Personalistika / Výberové konania / Výsledky výberových konaní pribudol oznam o výsledku výberového konania na vedúceho úseku starostlivosti o klienta.

14.8.2019

V časti Úradná tabuľa / Personalistika / Výberové konania / Výsledky výberových konaní pribudol oznam o výsledku výberového konania na vedúceho úseku sociálnej práce a sociálnej rehabilitácie.
V časti Úradná tabuľa / Personalistika / Oznamy o voľných miestach pribudol oznam o voľnom mieste finančného kontrolóra.

13.8.2019

V časti Úradná tabuľa / Personalistika / Oznamy o voľných miestach pribudol oznam o voľnom mieste referenta kultúry.

12.8.2019

V časti Kompetencie / Školstvo bola aktualizovaná stránka Dokumenty.

9.8.2019

V časti Samospráva / Organizácie / Sociálne pribudla každej organizácii stránka zverejňujúca obstarávania pre zákazky s nízkou hodnotou.
V časti Úradná tabuľa / Personalistika / Oznamy o voľných miestach pribudol oznam o voľnom mieste asistenta učiteľa.

8.8.2019

V časti Úradná tabuľa / Personalistika / Oznamy o voľných miestach pribudli 2 nové oznamy o voľných miestach.
V časti Samospráva / Organizácie / Školské pribudla každej organizácii stránka zverejňujúca obstarávania pre zákazky s nízkou hodnotou.

7.8.2019

V časti Úradná tabuľa / Personalistika / Oznamy o voľných miestach pribudlo 5 nových oznamov o voľných miestach.

6.8.2019

V časti Úradná tabuľa / Personalistika / Oznamy o voľných miestach pribudlo 7 nových oznamov o voľných miestach.

5.8.2019

V časti Úradná tabuľa / VZN a legislatíva / Materiály na pripomienkovanie bol zverejnený návrh nového VZN.
V časti Úradná tabuľa / Personalistika / Oznamy o voľných miestach pribudlo 6 nových oznamov o voľných miestach.
V časti Samospráva / Organizácie boli aktualizované e-mail adresy škôl na stránkach školských organizácií.

2.8.2019

V časti Úradná tabuľa / Personalistika / Oznamy o voľných miestach pribudol oznam o voľnom mieste vychovávateľa.

31.7.2019

V časti Samospráva / Organizácie boli aktualizované rady škôl na stránkach školských organizácií.

30.7.2019

V časti Úradná tabuľa / Personalistika / Oznamy o voľných miestach pribudlo 5 nových oznamov o voľných miestach.

29.7.2019

V časti Úradná tabuľa / Personalistika / Oznamy o voľných miestach pribudol oznam o voľnom mieste maséra.

26.7.2019

V časti Úradná tabuľa / Personalistika / Oznamy o voľných miestach pribudli 3 nové oznamy o voľných miestach.
V časti Úradná tabuľa / Personalistika / Výberové konania pribudol oznam o výberovom konaní na projektového manažéra.

25.7.2019

V časti Úradná tabuľa / Povinné informácie / Verejné obstarávanie bola aktualizovaná stránka štvrťročných zhrnutí.
V časti Úradná tabuľa / Personalistika / Oznamy o voľných miestach pribudli 2 nové oznamy o voľných miestach.

24.7.2019

V časti Kompetencie / Sociálne veci bola aktualizovaná stránka Sociálny rozvoj mikroregiónov.
V časti Samospráva / Organizácie pribudli stránky s výzvami na verejné obstarávanie u SPŠ dopravná Košice a Subsidium Rožňava.
V časti Úradná tabuľa / Financie / Cenová regulácia a kontrola pribudol cenový výmer č. 2/2019.

22.7.2019

V časti Úradná tabuľa / Personalistika / Oznamy o voľných miestach pribudli 4 nové oznamy o voľných miestach.
V časti Samospráva / Organizácie bola aktualizovaná stránka kultúrnych organizácií.

19.7.2019

V časti Úradná tabuľa / Personalistika / Oznamy o voľných miestach pribudol oznam o voľnom mieste majstra odbornej výchovy.
V časti Úradná tabuľa / Povinné informácie bola prepracovaná stránka informujúca o verejných obstarávaniach.
V časti Samospráva / Organizácie pribudli stránky s výzvami na verejné obstarávanie u Gymnázia Kráľovský ChlmecSOŠ - Szakközépiskola Moldava nad Bodvou a VIA LUX Košice-Barca.

17.7.2019

V časti Úradná tabuľa / Personalistika / Oznamy o voľných miestach pribudli 3 nové oznamy o voľných miestach.

16.7.2019

V časti Úradná tabuľa / Personalistika / Oznamy o voľných miestach pribudol oznam o voľnom mieste sekretárky.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 10.12.2012 08:56
Upravené: 15.08.2019 11:47

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah Informačno-poradenské centrum pre Európske štrukturálne a investičné fondy