Novinky na webe

21. september 2017

V časti Úradná tabuľa / VZN a legislatíva bol daný na pripomienkovanie návrh nového všeobecne záväzného nariadenia.
V časti Úradná tabuľa / Personalistika / Oznamy o voľných miestach pribudol oznam o voľnom mieste učiteľa anglického jazyka.

20. september 2017

V časti Úradná tabuľa / Financie / Cenové výmery pribudol Cenový výmer č. 8/2017.

19. september 2017

V časti Úradná tabuľa / Financie / Cenové výmery pribudol Cenový výmer č. 7/2017.

18. september 2017

V časti Úradná tabuľa / Personalistika / Výberové konania pribudol oznam o výberovom konaní na riaditeľov troch škôl a školského internátu.

15. september 2017

V časti Fakty o kraji / Magazín KSK pribudol Magazín č. 220.

14. september 2017

V časti Úradná tabuľa / Personalistika / Oznamy o voľných miestach pribudol oznam o voľnom mieste referenta sekretariátu.

11. september 2017

V časti Úradná tabuľa / Personalistika / Oznamy o voľných miestach pribudol oznam o voľnom mieste učiteľa anglického jazyka.

7. septembra 2017

V časti Kompetencie / Zdravotníctvo pribudol priečinok Pokuty so stránkami o pokutách uložených v rámci správneho konania.

6. september 2017

V časti Úradná tabuľa / Personalistika / Oznamy o voľných miestach pribudol oznam o voľnom mieste školského psychológa.

5. september 2017

V časti Úradná tabuľa / Personalistika / Oznamy o voľných miestach pribudli 3 nové oznamy o voľných miestach.

1. september 2017

V časti Samospráva / Úrad / Organizačná štruktúra bola aktualizovaná schéma organizačnej štruktúry KSK.
V časti Fakty o kraji / Magazín KSK pribudol Magazín č. 219.

31. august 2017

V časti Úradná tabuľa / Povinné informácie / Stavebný úrad pribudlo Zverejnenie informácií podľa § 38 zákona č. 24/2006 Z. z.

24. august 2017

V časti Úradná tabuľa / Personalistika / Oznamy o voľných miestach pribudol oznam o voľnom mieste majstra odbornej výchovy pre odbor poľnohospodárska výroba.

22. august 2017

V časti Úradná tabuľa / Personalistika / Oznamy o voľných miestach pribudol oznam o voľnom mieste školského psychológa.
V časti Úradná tabuľa / VZN a legislatíva / Všeobecne záväzné nariadenia / VZN prijaté v roku 2017 pribudlo VZN č. 19/2017.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 10.12.2012 08:56
Upravené: 21.09.2017 13:14

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Most cez Ružín Dobrovoľníctvo