Výberové konania

09.06.2017

Výberové konanie na riaditeľa gymnázia

       
Košický samosprávny kraj zastúpený JUDr. Zdenkom Trebuľom, predsedom podľa ustanovenia § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Gymnázia, Šrobárova 1, Košice
 
02.05.2017

Výberové konanie na učiteľa informatiky

       
Riaditeľka Gymnázia a základnej školy Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským – Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Álapiskola Kuzmányho 6, 041 74 Košice vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície: učiteľ informatiky.
 
05.04.2017

Výberové konanie na učiteľa angličtiny

       
Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika – Pavol Jozef Šafárik Gimnázium, Akademika Hronca 1, 048 01 Rožňava vypisuje výberové konanie na pozíciu Učiteľ anglického jazyka od 1. septembra 2017.
 

Archív už ukončených výberových konaní

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 13.03.2012 12:49
Upravené: 25.08.2016 14:30

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Most cez Ružín Dobrovoľníctvo