Fakty o kraji

Košický samosprávny kraj zaberá viacero historických území. Každé z  nich je jedinečné, spolu vytvárajú rozmanitý a pozoruhodný celok, plný nádherných kontrastov. Geograficky je rôznorodý. Najmohutnejším pohorím v  západnej časti je Slovenské Rudohorie. Srdcom kraja je Košická kotlina, ktorú z východu ohraničujú Slanské vrchy. Za nimi sa už rozprestiera Východoslovenská nížina. Vody z nej zbiera rieka Bodrog. Miesto, kde opúšťa územie Slovenska, je s nadmorskou výškou 94 metrov najnižšou slovenskou kótou. Na území kraja sú štyri veľkoplošné chránené územia. Skvostom medzi nimi je Slovenský raj vyhlásený v roku 1988 za národný park, s typickými hlbokými tiesňavami, kaňonmi a vodopádmi. Vyhľadávané Kláštorisko ponúka ruiny stredovekého kartuziánskeho kláštora. Na juhozápade kraja je naše najrozsiahlejšie krasové územie Slovenský kras. UNESCO ho vďaka bohatstvu krasových javov a osobitným druhom flóry a fauny zaradilo do siete medzinárodných biosférických rezervácií. Na severovýchode kraja pôsobí impozantným dojmom sopečné pohorie Vihorlat, s klenotom prírody – jazierkom Morské oko. V povodí rieky Latorica možno nájsť unikátne chránené územie nížinného typu – jedinečný lužný les, ktorý prekrýva mŕtve ramená rieky so vzácnymi rastlinnými a živočíšnymi spoločenstvami.

Najkrajšie perly prírody sa skrývajú pod zemou, v hlbinách Slovenského krasu. Ich jedinečnosť ocenilo aj UNESCO zaradením do  Zoznamu prírodného a kultúrneho dedičstva. Z dvanástich sprístupnených slovenských jaskýň sa ich v Košickom kraji nachádza päť: Domica, Gombasecká, Ochtinská aragonitová, Jasovská a Dobšinská ľadová jaskyňa. Majú množstvo primátov. Dobšinská je jedinou európskou ľadovou jaskyňou mimo alpskej oblasti. V roku 1887 bola ako prvá na svete elektricky osvetlená. Ochtinská je jedinou európskou jaskyňou vyzdobenou aragonitom - bielym druhom vápenca, ktorý vytvára kríčkovité hniezda. Naša Domica a  maďarská Baradla tvorí spolu 21 – kilometrový systém s podzemnou splavnou riečkou Styx. Gombasecká jaskyňa sa ako prvá na Slovensku začala používať na speleoterapiu. Podobne sa využíva aj Jasovská jaskyňa. Práve túto ako prvú na Slovensku sprístupnili premonštráti z  neďalekého kláštora. Zimuje v nej 19 druhov netopierov.

Historické dedičstvo kraja dokumentujú architektonické skvosty, predovšetkým hrady, zámky, kaštiele i celé historické centrá miest. K európskym unikátom patrí najrozsiahlejší slovenský hrad - Spišský hrad s  rozlohou vyše štyri hektáre. UNESCO ho zaradilo do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva. Jeden z najzachovalejších hradov je na Gemeri – Krásna Hôrka. Skvostom je renesančný kaštieľ v Betliari s pôvodným interiérom a bohatými zbierkami trofejí. Získal cenu Europa Nostra za pamiatkovú obnovu. Jedným najkrajších barokových komplexov na Slovensku je premonštrátsky kláštor v Jasove. Krásny barokovo-klasicistický kaštieľ s anglickým parkom možno nájsť v Trebišove, Michalovce sa pýšia klasicistickým kaštieľom. Atrakciou Zemplína sú drevené kostolíky, ktoré sú najzápadnejším prejavom architektúry východného kresťanstva.

Mimoriadnou koncentráciou vzácnych a zaujímavých stavieb sa pýši metropola kraja – Košice. Slávna história zanechala stopy hlavne v  centre, ktoré bolo vyhlásené za mestskú pamiatkovú rezerváciu. Najvýznamnejším skvostom je najvýchodnejšia gotická katedrála v Európe – Dóm svätej Alžbety. Jej hlavný oltár z 15. storočia patrí medzi najväčšie v Európe. V Dóme je hrobka vodcu protihabsburského povstania Františka II. Rákocziho. Košice majú niekoľko zaujímavých prvenstiev. Ako prvé mesto v Európe získali v roku 1369 vlastný erb od panovníka Ľudovíta Veľkého. Na jeseň tu štartujú najstarší európsky a druhý najstarší svetový maratónsky beh – Medzinárodný maratón mieru. Na okraji mesta, v Kavečanoch, je zoologická záhrada, rozlohou 296 ha najväčšia slovenská a štvrtá najväčšia na svete.

Vzácnosťou Košického kraja je tokajská oblasť, kde sa pestuje a  dorába jedinečné tokajské víno, najušľachtilejšia sorta na Slovensku. Tokajské víno označil francúzsky kráľ Ľudovít IV. za kráľa vín a víno kráľov. Len v tejto geografickej oblasti, na južných svahoch Zemplínskych vrchov, sú najvhodnejšie klimatické a pôdne pomery na  pestovanie špeciálnych odrôd hrozna.

Jedinečným dokumentom každého národa je jeho ľudové umenie. Košický kraj má vzácne bohatstvo v podobe spišského, zemplínskeho, gemerského a  abovského folklóru vo všetkých jeho podobách – krojoch, tancoch, spevoch, slovesnosti, zvykoch. Popri tom sa v niektorých regiónoch darí udržiavať aj pôvodné remeslá. Príkladom je tradičné hrnčiarstvo, ktorého strediskom sú Pozdišovce na Zemplíne.

Prezentácie o kraji vo formáte Adobe Flash:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Hlavny Administrátor
Vytvorené: 13.01.2012 12:40
Upravené: 17.05.2012 08:29

Interreg Terra incognita Via Carpatia

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001