Školy a školské zariadenia

Prosím Vás o zmenu textu celého prvého odstavca za tento: Košický samosprávny kraj je na základe zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov a zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov zriaďovateľom 64 stredných škôl pri prenesenom výkone štátnej správy a zriaďovateľom 7 školských zariadení pri výkone samosprávy.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 13.03.2012 12:21
Upravené: 06.02.2024 10:49

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001