Oznamy o voľných miestach

05.12.2019

Inštruktor sociálnej rehabilitácie

       
DOMKO Domov sociálnych služieb, Park mládeže 3, Košice oznamuje, že má voľné pracovné miesta na pracovnú pozíciu „inštruktor sociálnej rehabilitácie“ s možným nástupom od 01.02.2020.
 
05.12.2019

Opatrovateľ/ka

       
DOMKO Domov sociálnych služieb, Park mládeže 3, Košice oznamuje, že má voľné pracovné miesta na pracovnú pozíciu „opatrovateľ/ka“ s možným nástupom od 01.02.2020.
 
05.12.2019

Asistent sociálnej práce

       
ONDAVA – Domov sociálnych služieb Rakovec nad Ondavou oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom na pracovnú pozíciu asistent sociálnej práce.
 
03.12.2019

Pomocná kuchárka

       
LUMEN – ŠZ, ZpS a DSS, Jilemnického 1707/1, Trebišov oznamuje, že disponuje voľnými pracovnými miestami na pracovnú pozíciu „pomocná kuchárka“ s možným nástupom od 01.01.2020 na dobu určitú.
 
03.12.2019

opatrovateľ/ka

       
LUMEN – ŠZ, ZpS a DSS, Jilemnického 1707/1, Trebišov oznamuje, že má voľné pracovné miesta na pracovnú pozíciu „opatrovateľ/ka“ s možným nástupom od 01.01.2020 na dobu určitú.
 
29.11.2019

Referent organizačnej agendy

       
Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom: referent organizačnej agendy na Organizačnom oddelení Úradu Košického samosprávneho kraja.
 
29.11.2019

Správca informačnej infraštruktúry

       
Košický samosprávny kraj oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom na pracovnú pozíciu Správca informačnej infraštruktúry na Oddelení IKT a kontrolných činností Úradu Košického samosprávneho kraja.
 
27.11.2019

Školský psychológ

       
V zmysle § 84 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:
 
26.11.2019

Psychológ

       
ANIMA – Domov sociálnych služieb, A. Kmeťa č. 2 Michalovce oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom „psychológ" pre sociálnu službu – Služba včasnej intervencie (terénna a ambulantná forma).
 
26.11.2019

Fyzioterapeut

       
ANIMA – Domov sociálnych služieb, A. Kmeťa č. 2 Michalovce oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom „fyzioterapeut" pre sociálnu službu – Služba včasnej intervencie (terénna a ambulantná forma).
 
22.11.2019

Majster odborného výcviku pre odbor autoopravár – mechanik

       
V zmysle § 84 ods.1 zákona NR SR č. 138/2019 Z.z., o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony, zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov.
 
21.11.2019

Inštruktor sociálnej rehabilitácie

       
SUBSIDIUM – ŠZ, ZpS a DSS, Betliarska 18, Rožňava, oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom na pracovnú pozíciu „inštruktor sociálnej rehabilitácie“ od 1. 1. 2020 na zastupovanie počas materskej dovolenky.
 
21.11.2019

Inštruktor sociálnej rehabilitácie

       
SUBSIDIUM – ŠZ, ZpS a DSS, Betliarska 18, Rožňava, oznamuje, že disponuje 2 voľnými pracovnými miestami na pracovnú pozíciu „inštruktor sociálnej rehabilitácie“ od 1. 1. 2020 na dobu neurčitú.
 
21.11.2019

Referent technicko – hospodárskych činností

       
SUBSIDIUM – ŠZ, ZpS a DSS, Betliarska 18, Rožňava, oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom na pracovnú pozíciu „referent technicko – hospodárskych činností“ od 1. 1. 2020 na dobu neurčitú.
 
21.11.2019

Vedúci špecializovaného zariadenia

       
SUBSIDIUM – ŠZ, ZpS a DSS, Betliarska 18, Rožňava, oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom na pracovnú pozíciu „vedúci špecializovaného zariadenia“ od 1. 1. 2020 na dobu neurčitú.
 
15.11.2019

Učiteľ/učiteľka slovenského jazyka a literatúry

       
Obchodná akadémia, Watsonova 61, 040 01 Košice v zmysle § 84 ods. 1 zákona NR SR č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov informujeme o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca.
 
14.11.2019

Učiteľ anglického jazyka na 43 % úväzku (9,5 hodín týždenne)

       
Informácia o voľných pracovných miestach v zmysle § 11, ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z.z. , ktorým sa dopĺňa zákon č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch
 
14.11.2019

Školský psychológ na 50% úväzku

       
Informácia o voľných pracovných miestach v zmysle § 11, ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z.z. , ktorým sa dopĺňa zákon č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch.
 
13.11.2019

Opatrovateľ

       
ONDAVA – Domov sociálnych služieb Rakovec nad Ondavou oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom
 
11.11.2019

Upratovačka

       
LUMEN – ŠZ, ZpS a DSS, Jilemnického 1707/1, Trebišov oznamuje, že má voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu „upratovačka“ s možným nástupom ihneď.
 

Archív starších, už neaktuálnych oznamov

 

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 13.03.2012 12:49
Upravené: 09.08.2019 15:29

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah 30 rokov po ...