Oznamy o voľných miestach

10.07.2020

Upratovačka

       
Školský internát Považská 7, 040 11 Košice v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnej pozícii upratovačka (100% úväzok).
 
10.07.2020

Učiteľ odborných dopravných predmetov

       
Informácia o voľných pracovných miestach v zmysle § 11, ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 138/2019 Z .z. o pedagogických a odborných zamestnancoch.
 
10.07.2020

Odborný referent

       
Stredná priemyselná škola dopravná, Hlavná 113, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste
 
10.07.2020

Kuchárka

       
Stredná priemyselná škola dopravná, Hlavná 113, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste v Školskej jedálni SPŠD Košice.
 
08.07.2020

Majster odbornej výchovy autoopravár - mechanik

       
Stredná odborná škola, Markušovská cesta 4 Spišská Nová Ves informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu: majster odbornej výchovy pre učebný odbor autoopravár - mechanik – plný úväzok.
 
08.07.2020

Majster odbornej výchovy - krajčír

       
Stredná odborná škola, Markušovská cesta 4 Spišská Nová Ves informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu: majster odbornej výchovy pre učebný odbor krajčír – plný úväzok.
 
08.07.2020

Učiteľ odborných elektrotechnických predmetov

       
Stredná odborná škola, Markušovská cesta 4 Spišská Nová Ves informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu: učiteľ odborných elektrotechnických predmetov – plný úväzok.
 
08.07.2020

Majster odbornej výchovy - elektromechanik

       
Stredná odborná škola, Markušovská cesta 4 Spišská Nová Ves informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu: majster odbornej výchovy pre učebný odbor elektromechanik – plný úväzok.
 
08.07.2020

Školník

       
Stredná odborná škola, Markušovská cesta 4 Spišská Nová Ves informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu: školník – plný úväzok.
 
08.07.2020

Majster odbornej výchovy

       
Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu: majster odbornej výchovy na plný úväzok.
 
07.07.2020

Všeobecný účtovník

       
Divadlo Thália Színház, Timonova 3, 040 01 Košice oznamuje, že disponuje s voľným pracovným miestom Všeobecný účtovník.
 
07.07.2020

Osvetľovač

       
Divadlo Thália Színház, Timonova 3, 040 01 Košice oznamuje, že disponuje s voľným pracovným miestom Osvetľovač.
 
07.07.2020

Majster odbornej výchovy

       
Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu: majster odbornej výchovy na plný úväzok
 
07.07.2020

Referent personálnej práce

       
Stredná odborná škola Ostrovského 1, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste referent personálnej práce s nástupom od 01.09.2020.
 
06.07.2020

Učiteľ/ka matematiky a fyziky

       
Riaditeľ Strednej odbornej školy Jána Bocatia, Bocatiova 1 Košice informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu učiteľ/ka matematiky a fyziky na 100 % úväzok s nástupom od 01.09.2020.
 
02.07.2020

Učiteľ/ka anglického a nemeckého jazyka

       
V zmysle § 84 zákona č.138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony riaditeľka Gymnázia, Opatovská cesta 7, Košice, informuje o voľnom pracovnom mieste na plný úväzok na pozíciu učiteľ/ka AJ a NJ s nástupom od 1. septembra 2020.
 
02.07.2020

Upratovačka

       
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským – Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvú Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, 041 74 Košice informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu: upratovačka s nástupom od 1. augusta 2020, na 100 % pracovný úväzok.
 
02.07.2020

Učiteľ odborných elektrotechnických predmetov

       
Informácia o voľných pracovných miestach v zmysle § 11, ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z.z. , ktorým sa dopĺňa zákon č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch.
 
02.07.2020

Majster odborného výcviku pre autoelektroniku

       
Informácia o voľných pracovných miestach v zmysle § 11, ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z.z. , ktorým sa dopĺňa zákon č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch.
 
02.07.2020

Učiteľ telesnej a športovej výchovy

       
Informácia o voľných pracovných miestach v zmysle § 11, ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z.z. , ktorým sa dopĺňa zákon č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch.
 
02.07.2020

Učiteľ slovenského jazyka a literatúry

       
Informácia o voľných pracovných miestach v zmysle § 11, ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z.z. , ktorým sa dopĺňa zákon č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch.
 
02.07.2020

Majster odbornej výchovy pre profesiu elektro povolania

       
Stredná odborná škola, Učňovská 5, 040 15 Košice-Šaca oznamuje, že od 01.09.2020 má 2 voľné pracovné miesta na pracovnú pozíciu majster odbornej výchovy pre profesiu elektro povolania na plný pracovný úväzok. Uvedené pracovné miesta potrebujeme obsadiť na dobu neurčitú.
 
02.07.2020

Majster odbornej výchovy pre profesiu strojné povolania

       
Stredná odborná škola, Učňovská 5, 040 15 Košice-Šaca oznamuje, že od 01.09.2020 má 3 voľné pracovné miesta na pracovnú pozíciu majster odbornej výchovy pre profesiu strojné povolania na plný pracovný úväzok. Uvedené pracovné miesta potrebujeme obsadiť na dobu neurčitú.
 
02.07.2020

Učiteľ anglického jazyka

       
Stredná odborná škola, Učňovská 5, 040 15 Košice-Šaca oznamuje, že od 01.09.2020 má 1 voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu učiteľ anglického jazyka na plný pracovný úväzok. Uvedené pracovné miesto potrebujeme obsadiť na dobu neurčitú.
 
02.07.2020

Učiteľ slovenského jazyka a literatúry

       
Stredná odborná škola, Učňovská 5, 040 15 Košice-Šaca oznamuje, že od 01.09.2020 má 1 voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu učiteľ slovenského jazyka a literatúry na plný pracovný úväzok. Uvedené pracovné miesto potrebujeme obsadiť na dobu neurčitú.
 
02.07.2020

Učiteľ strojárskych predmetov

       
Stredná odborná škola, Učňovská 5, 040 15 Košice-Šaca oznamuje, že od 01.09.2020 má 1 voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu učiteľ strojárskych predmetov na plný pracovný úväzok. Uvedené pracovné miesto potrebujeme obsadiť na dobu neurčitú.
 
01.07.2020

Vychovávateľka

       
Školský internát, Považská 7, 040 11 Košice, v zmysle § 84 ods.1 zákona NR SR č.138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu v kategórii vychovávateľka na dobu určitú s nástupom od 01. 09. 2020 na zastupovanie počas rodičovskej dovolenky.
 
01.07.2020

Školský psychológ

       
Gymnázium, Školská 7, 052 01 Spišská Nová Ves v zmysle § 84 odst. 1 zákona NR SR č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu školský psychológ - s nástupom od 1. 9.2020 na 50% úväzok na zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky
 
01.07.2020

Vedúci/vedúca školskej jedálne - Tajomník/tajomníčka školy

       
Stredná zdravotnícka škola, Masarykova 27, 071 01 Michalovce informuje o voľnom pracovnom mieste s nástupom od 01.09.2020 na kumulovanú pracovnú pozíciu:
 
01.07.2020

Učiteľ odborných predmetov v odbore ošetrovateľstvo

       
Informácia o voľnom pracovnom mieste v zmysle § 11, ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch
 
30.06.2020

Vrátnik, údržbár

       
Stredná odborná škola, Prakovce 282 zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste na plný úväzok.
 
26.06.2020

Upratovačka

       
Stredná odborná škola, Gemerská 1, 040 11 Košice v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnej pozícii upratovačka (100% úväzok).
 
25.06.2020

Upratovačka

       
Obchodná akadémia, Polárna 1, 040 12 Košice informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu upratovačka s možným nástupom od 1. augusta 2020.
 
25.06.2020

Vedúca/vedúci školskej jedálne

       
Obchodná akadémia, Polárna 1, 040 12 Košice informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu vedúca/vedúci školskej jedálne s nástupom od 1. septembra 2020.
 
25.06.2020

Učiteľ telesnej výchovy

       
Obchodná akadémia, Polárna 1, 040 12 Košice informuje o voľnom pracovnom mieste učiteľa/učiteľky všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobáciou telesná výchova - dejepis s nástupom od 1. septembra 2020.
 
25.06.2020

Majsterka odbornej výchovy - praktická žena

       
Riaditeľ Strednej odbornej školy – Szakközépiskola, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu majsterka odbornej výchovy pre učebný odbor – praktická žena s nástupom od 01.09.2020
 
25.06.2020

Majster odbornej výchovy - lesná výroba

       
Riaditeľ Strednej odbornej školy – Szakközépiskola, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu majster odbornej výchovy pre učebný odbor – lesná výroba s nástupom od 01.09.2020
 
25.06.2020

Majster odbornej výchovy - technické služby v autoservise

       
Riaditeľ Strednej odbornej školy – Szakközépiskola, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu majster odbornej výchovy pre učebný odbor – technické služby v autoservise s nástupom od 01.09.2020
 
23.06.2020

Vedúca hospodársko-technického úseku

       
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským – Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvú Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, 041 74 Košice informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu: vedúca hospodársko-technického úseku s nástupom od 1. novembra 2020, na 100 % pracovný úväzok.
 
09.06.2020

Majster odborného výcviku pre učebný odbor kuchár

       
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1. 052 01 Spišská Nová Ves, v súlade s § 11a ods. 1 Zákona č 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste na pozíciu: majster odborného výcviku pre učebný odbor kuchár 6445 H.
 
04.06.2020

Učiteľ telesnej výchovy

       
Informácia o voľnom pracovnom mieste v zmysle § 11, ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch.
 
13.03.2020

Učiteľ strojárskych predmetov

       
V zmysle § 11a ods.1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z. a zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľných pracovných miestach.
 
30.01.2020

Učiteľ SŠ – elektrotechnik

       
Riaditeľ Strednej odbornej školy – Szakközépiskola, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu učiteľ/učiteľka odborných predmetov: elektrotechnika s nástupom od 01.09.2020.
 

Archív starších, už neaktuálnych oznamov

 

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 13.03.2012 12:49
Upravené: 09.08.2019 15:29

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról