Oznamy o voľných miestach

19.04.2021

Učiteľ matematiky

       
Škola umeleckého priemyslu, Jakobyho 15, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste na dobú určitú – od 01.09.2021 do 31.08.2022 na pozíciu učiteľ všeobecno-vzdelávacích predmetov – matematika.
 
19.04.2021

Učiteľ umeleckých predmetov – tvorba verejného priestoru, výstavníctvo a scénografia

       
Škola umeleckého priemyslu, Jakobyho 15, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste na dobú určitú – od 01.09.2021 do 31.08.2022 na pozíciu učiteľ odborných predmetov zameraných na tvorbu verejného priestoru, výstavníctva a scénografiu.
 
19.04.2021

Učiteľ umeleckých predmetov – grafický dizajn

       
Škola umeleckého priemyslu, Jakobyho 15, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste na dobú určitú – od 01.09.2021 do 31.08.2022 na pozíciu učiteľ odborných predmetov zameraných na vizuálnu komunikáciu (grafický dizajn).
 
19.04.2021

Učiteľ umeleckých predmetov – výtvarná príprava, umelecká prax

       
Škola umeleckého priemyslu, Jakobyho 15, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste na dobú určitú – od 01.09.2021 do návratu vyučujúcej z materskej dovolenky na pozíciu učiteľ odborných predmetov:
 
19.04.2021

Vodič - údržbár

       
Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave, Lipová 3, Rožňava oznamuje, že má voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu vodič - údržbár.
 
16.04.2021

Učiteľ odborných predmetov zameraných na strojárstvo

       
Stredná priemyselná škola technická, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov informuje o voľnom pracovnom mieste učiteľ/ka odborných predmetov zameraných na strojárstvo.
 
16.04.2021

Učiteľ odborných predmetov zameraných na informatiku

       
Stredná priemyselná škola technická, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov informuje o voľnom pracovnom mieste učiteľ/ka odborných predmetov zameraných na informatiku.
 
16.04.2021

Učiteľ/ka anglického jazyka

       
V zmysle § 11a ods.1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z. a zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje Stredná priemyselná škola technická, Hviezdoslavova 6, 052 01 Spišská Nová Ves informáciu o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu: učiteľ(ka) anglického jazyka - s nástupom od 1. 9. 2020 na 100% úväzok počas rodičovskej dovolenky.
 
16.04.2021

Údržbár - záhradník

       
Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi, Kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja ponúka obsadenie voľnej pracovnej pozície:
 
16.04.2021

Učiteľ strednej školy – odborné predmety

       
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves, v súlade s § 84 ods. 1 Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste na pozíciu:
 
16.04.2021

Školský psychológ

       
V zmysle § 11a ods.1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z. a zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, 052 01 Spišská Nová Ves informáciu o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu: školský psychológ - s nástupom od 1. 9. 2021 na 100% úväzok.
 
15.04.2021

Referent pre komunikáciu s verejnosťou

       
Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom na pracovnú pozíciu referent pre komunikáciu s verejnosťou na Komunikačnom oddelení.
 
15.04.2021

Učiteľ informatiky, aplikovanej informatiky a správca siete

       
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1. 052 01 Spišská Nová Ves , v súlade s § 84 ods. 1 Zákona č 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste na pozíciu: učiteľ informatiky, aplikovanej informatiky a správca siete na dobru určitú s možnosťou predĺženia.
 
15.04.2021

Tajomníčka

       
Stredná odborná škola ekonomická, Stojan 1, 052 01 Spišská Nová Ves zverejňuje informácie o voľných pracovných miestach na pracovnú pozíciu tajomníčka - s nástupom od 3. 5. 2021 na plný úväzok
 
13.04.2021

Učiteľ SŠ –predmetu matematika

       
Riaditeľ Strednej odbornej školy agrotechnickej – Agrotechnikai Szakközépiskola, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu učiteľ/učiteľka všeobecnovzdelávacích predmetov: matematika s nástupom od 01.09.2021.
 
13.04.2021

Učiteľ SŠ –odborné opredmety

       
Riaditeľ Strednej odbornej školy agrotechnickej – Agrotechnikai Szakközépiskola, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu učiteľ/učiteľka odborných predmetov: pre školské dielne na odborná prax a odborný výcvik v študijnom odbore technika a prevádzka dopravy a agromechatronika s nástupom od 01.09.2021.
 
13.04.2021

Učiteľ SŠ –predmetu slovenčina

       
Riaditeľ Strednej odbornej školy agrotechnickej – Agrotechnikai Szakközépiskola, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu učiteľ/učiteľka všeobecnovzdelávacích predmetov: slovenčina s nástupom od 01.09.2021.
 
13.04.2021

Majster odbornej výchovy: murár

       
Riaditeľ Strednej odbornej školy agrotechnickej – Agrotechnikai Szakközépiskola, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu majster odbornej výchovy pre učebný odbor: murár s nástupom od 01.09.2021
 
13.04.2021

Majster odbornej výchovy: technické služby v autoservise

       
Riaditeľ Strednej odbornej školy agrotechnickej – Agrotechnikai Szakközépiskola, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu majster odbornej výchovy pre učebný odbor: technické služby v autoservise s nástupom od 01.09.2021
 
13.04.2021

Učiteľ SŠ – predmetu elektrotechnik

       
Riaditeľ Strednej odbornej školy agrotechnickej – Agrotechnikai Szakközépiskola, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu učiteľ/učiteľka odborných predmetov: elektrotechnika s nástupom od 01.09.2021.
 
12.04.2021

Referent PaM / pokladník

       
Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň, Gorkého 1, 07101 Michalovce oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom : referent PaM / pokladník.
 
09.04.2021

Manažér kultúry pre Remeselnícky inkubátor

       
Gemerské osvetové stredisko, Betliarska 8, 048 01 Rožňava oznamuje, že k 1. máju 2021 disponuje voľným pracovným miestom na pracovnú pozíciu: manažér kultúry pre Remeselnícky inkubátor
 
19.03.2021

Samostatná odborná asistentka

       
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským – Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvú Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, 041 74 Košice informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu:
 

Archív starších, už neaktuálnych oznamov

 

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 13.03.2012 12:49
Upravené: 06.08.2020 08:34

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról