Oznamy o voľných miestach

29.11.2021

Opatrovateľ

       
SUBSIDIUM –ŠZ a ZpS, Betliarska 18, Rožňava oznamuje, že disponuje 1 voľným pracovným miestom pre pracovnú pozíciu „opatrovateľ“ s možným nástupom 6. 12. 2021.
 
29.11.2021

Hlavná kuchárka

       
Gymnázium, Šrobárova 1, 042 23 Košice, informuje o voľnom pracovnom mieste — hlavná kuchárka s možným nástupom ihneď.
 
26.11.2021

Učiteľ/učiteľka Slovenského jazyka a literatúry a anglického jazyka

       
Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, 040 01 Košice zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste na pozíciu – Učiteľ/učiteľka Slovenského jazyka a literatúry a anglického jazyka na zastupovanie počas dlhodobej pracovnej neschopnosti. Dátum nástupu ihneď.
 
26.11.2021

Inštruktor sociálnej rehabilitácie

       
DOMKO Domov sociálnych služieb, Park mládeže 3, Košice oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom pre pracovnú pozíciu „inštruktor sociálnej rehabilitácie“ s predpokladaným nástupom od 3. 1. 2022.
 
26.11.2021

Opatrovateľ/ka

       
LUMEN – ŠZ, ZpS a DSS, Jilemnického 1707/1, Trebišov oznamuje, že má voľné pracovné miesta na pracovnú pozíciu „opatrovateľ/ka“ s možným nástupom ihneď na dobu určitú – zastupovanie počas PN.
 
26.11.2021

Upratovačka

       
LUMEN – ŠZ, ZpS a DSS, Jilemnického 1707/1, Trebišov oznamuje, že má voľné pracovné miesta na pracovnú pozíciu „opatrovateľ/ka“ s možným nástupom ihneď na dobu určitú – zastupovanie počas PN.
 
25.11.2021

Finančný účtovník / účtovníčka školy

       
Riaditeľka SOŠ technickej a ekonomickej Jozefa Szakkayho – Szakkay József Műszaki és Közgadasági Szakközépiskola, Grešákova 1, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu finančný účtovník/účtovníčka školy na plný úväzok s nástupom od 01.02.2022.
 
25.11.2021

Upratovačka na 100 %

       
Informácia o voľných pracovných miestach v zmysle § 11, ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z.z. , ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch.
 
24.11.2021

Upratovačka

       
Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, 071 92 Michalovce informuje o voľnom pracovnom mieste upratovačky s predpokladaným nástupom od 10.01.2022 na polovičný pracovný úväzok, - pracovná zmluva na dobu určitú, s možnosťou na dobu neurčitú.
 
24.11.2021

Upratovačka zastupovanie počas PN

       
Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, 071 92 Michalovce informuje o voľnom pracovnom mieste upratovačky s predpokladaným nástupom od 10.01.2022 na plný pracovný úväzok, - pracovná zmluva na dobu určitú, zastupovanie počas PN.
 
24.11.2021

Pomocný kuchár v školskej jedálni

       
Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, 071 92 Michalovce informuje o voľnom pracovnom mieste pomocného kuchára s predpokladaným nástupom od 10.01.2022 na plný pracovný úväzok, - pracovná zmluva na dobu určitú, s možnosťou na dobu neurčitú.
 
24.11.2021

Pomocný kuchár v školskej jedálni

       
Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, 071 92 Michalovce informuje o voľnom pracovnom mieste pomocného kuchára s predpokladaným nástupom od 10.01.2022 na polovičný pracovný úväzok, - pracovná zmluva na dobu určitú.
 
24.11.2021

Učiteľ/ka náboženskej výchovy

       
V zmysle § 11a ods.1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z. a zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje Stredná priemyselná škola technická, Hviezdoslavova 6, 052 01 Spišská Nová Ves informáciu o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu: učiteľ(ka) náboženskej výchovy - s nástupom od 10. 1. 2022 na čiastočný úväzok – 10 vyučovacích hodín.
 
23.11.2021

Vedúci prevádzkového úseku

       
LÚČ – Domov sociálnych služieb Šemša oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom na pracovnú pozíciu: „vedúci prevádzkového úseku“.
 
20.10.2021

Pomocný kuchár

       
LÚČ – Domov sociálnych služieb Šemša, Šemša 139, 044 21 Šemša oznamuje, že disponuje s pracovným miestom zastupovanie počas PN na pracovnú pozíciu "Pomocný/-á kuchár/-ka".
 
18.10.2021

Opatrovateľ/ka

       
LÚČ – Domov sociálnych služieb Šemša, Šemša 139, 044 21 Šemša oznamuje, že disponuje s voľnými pracovnými miestami /5/ na pracovnú pozíciu "opatrovateľ/ka" s možným nástupom ihneď.
 
18.10.2021

Opatrovateľ/ka

       
LÚČ – Domov sociálnych služieb Šemša, Šemša 139, 044 21 Šemša oznamuje, že disponuje s voľnými pracovnými miestami /2/ na pracovnú pozíciu "opatrovateľ/ka" s možným nástupom ihneď.
 
16.09.2021

Opatrovateľ/ka

       
LÚČ – Domov sociálnych služieb Šemša, Šemša 139, 044 21 informuje o pracovnom mieste - zastupovanie počas PN na pracovnú pozíciu "Opatrovateľ/ka" s možným nástupom ihneď.
 
20.08.2021

Zdravotný asistent

       
LÚČ – Domov sociálnych služieb Šemša, Šemša 139, 044 21 Šemša oznamuje, že disponuje s pracovným miestom /1/ na pracovnú pozíciu "Zdravotný asistent"na zastupovanie počas PN.
 
19.08.2021

Kuchár/ka

       
LÚČ – Domov sociálnych služieb Šemša, Šemša 139, 044 21 informuje o pracovnom mieste - zastupovanie počas PN na pracovnú pozíciu "Kuchár/ka" s možným nástupom od 1. októbra 2021.
 

Archív starších, už neaktuálnych oznamov

 

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 13.03.2012 12:49
Upravené: 15.06.2021 11:02

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról