Oznamy o voľných miestach

23.07.2021

Prevádzkový pracovník ekon. úseku – Majetkár

       
Divadlo Thália Színház, Timonova 3, 040 01 Košice oznamuje, že disponuje s voľným pracovným miestom Prevádzkový pracovník Ekon. úseku – Majetkár.
 
22.07.2021

Učiteľ fyziky

       
Riaditeľka Strednej športovej školy , Trieda SNP 104, Košice vyhlasuje výberové konanie na nižšie uvedené pozície:
 
20.07.2021

Údržbár - stolár

       
Školský internát, Medická 2, 040 11 Košice informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu údržbár – stolár na plný úväzok.
 
20.07.2021

Prevádzkový zamestnanec – pomocná sila v školskej jedálni

       
Školský internát, Medická 2, 040 11 Košice informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu prevádzkový zamestnanec – pomocná sila v školskej jedálni na plný úväzok.
 
20.07.2021

Kuchár

       
Školský internát, Medická 2, 040 11 Košice informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu kuchár na plný úväzok.
 
20.07.2021

Vychovávateľ

       
Školský internát Medická 2, 040 11 Košice v súlade s § 11, ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z. , ktorým sa dopĺňa zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu vychovávateľ v stredoškolskom internáte.
 
19.07.2021

Knihovník

       
Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia, Boľská 41, 077 01 Kráľovský Chlmec oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom, na pracovnú pozíciu: knihovník – zastupovanie počas materskej/rodičovskej dovolenky.
 
19.07.2021

Referent kultúrno-osvetovej činnosti

       
Spišské kultúrne centrum a knižnica, Spišská Nová Ves informuje, že disponuje voľným pracovným miestom na pozíciu: referent kultúrno-osvetovej činnosti.
 
19.07.2021

Majster odbornej výchovy - strojárstvo

       
V zmysle § 11a ods.1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z. a zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľných pracovných miestach.
 
19.07.2021

Sestra

       
SUBSIDIUM – ŠZ a ZpS, Betliarska 18, Rožňava oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom pre pracovnú pozíciu „sestra“ s predpokladaným nástupom od 1. 8. 2021 na zastupovanie počas dlhodobej PN.
 
19.07.2021

Majster odbornej výchovy - mechanik počítačových sieti

       
Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu: majster odbornej výchovy na plný úväzok.
 
19.07.2021

Učiteľ odborných predmetov študijného odboru 9245 M ochrana osôb a majetku

       
Riaditeľka Spojenej školy Kollárova 17, Sečovce informuje o voľnom pracovnom mieste na pozíciu učiteľ odborných predmetov študijného odboru 9245 M ochrana osôb a majetku v zmysle § 84 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch.
 
19.07.2021

Učiteľ odborných ekonomických predmetov

       
Riaditeľka Spojenej školy Kollárova 17, Sečovce informuje o voľnom pracovnom mieste na pozíciu učiteľ odborných ekonomických predmetov v zmysle § 84 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch.
 
19.07.2021

Učiteľ/ka nemeckého jazyka

       
Riaditeľka Spojenej školy Kollárova 17, Sečovce informuje o voľnom pracovnom mieste na pozíciu učiteľ/ka nemeckého jazyka v zmysle § 84 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch.
 
19.07.2021

Majster odborného výcviku so zameraním na strojárstvo

       
Riaditeľka Spojenej školy Kollárova 17, Sečovce informuje o voľnom pracovnom mieste na pozíciu majster odborného výcviku so zameraním na strojárstvo v zmysle § 84 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch.
 
19.07.2021

Pomocný vychovávateľ

       
Riaditeľka Spojenej školy Kollárova 17, Sečovce informuje o voľnom pracovnom mieste na pozíciu pomocný vychovávateľ v zmysle § 84 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch.
 
19.07.2021

Upratovačka

       
Riaditeľka Spojenej školy Kollárova 17, Sečovce informuje o voľnom pracovnom mieste na pozíciu upratovačka v zmysle § 84 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch.
 
16.07.2021

Učiteľ nemeckého jazyka

       
Informácia o voľných pracovných miestach v zmysle § 11, ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z.z. , ktorým sa dopĺňa zákon č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch.
 
15.07.2021

Majster odborného výcviku pre učebný odbor: 3161 F praktická žena

       
Riaditeľ Strednej odbornej školy techniky a sluţieb, Markušovská cesta 4, 052 01 Spišská Nová Ves, informuje o voľnom pracovnom mieste v počte 2, na pracovnú pozíciu: majster odborného výcviku pre učebný odbor 3161 F praktická žena, na plný pracovný úväzok, s nástupom od 1.09.2021.
 
15.07.2021

Majster odborného výcviku pre učebný odbor: 3178 F výroba konfekcie

       
Riaditeľ Strednej odbornej školy techniky a sluţieb, Markušovská cesta 4, 052 01 Spišská Nová Ves, informuje o voľnom pracovnom mieste v počte 2, na pracovnú pozíciu: majster odborného výcviku pre učebný odbor 3178 F výroba konfekcie, na plný pracovný úväzok, s nástupom od 1.09.2021.
 
15.07.2021

Majster odborného výcviku pre učebný odbor: 3686 F stavebná výroba

       
Riaditeľ Strednej odbornej školy techniky a sluţieb, Markušovská cesta 4, 052 01 Spišská Nová Ves, informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu: majster odborného výcviku pre učebný odbor 3686 F stavebná výroba, na plný pracovný úväzok, s nástupom od 1.09.2021.
 
15.07.2021

Majster odborného výcviku pre učebný odbor: 4579 F Lesná výroba

       
Riaditeľ Strednej odbornej školy techniky a sluţieb, Markušovská cesta 4, 052 01 Spišská Nová Ves, informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu: majster odborného výcviku pre učebný odbor: 4579 F Lesná výroba, na plný pracovný úväzok, s nástupom od 1.09.2021.
 
15.07.2021

Učiteľ náboženskej výchovy

       
V zmysle § 84 odsek. 1 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca.
 
14.07.2021

Archeológ

       
Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom
 
13.07.2021

Sociálny pracovník

       
ONDAVA – Domov sociálnych služieb Rakovec nad Ondavou oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom na pracovnú pozíciu „sociálny pracovník“.
 
13.07.2021

Upratovačka

       
LÚČ – Domov sociálnych služieb Šemša, Šemša 139, 044 21 informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu ,,Upratovačka" s možným nástupom ihneď.
 
13.07.2021

Skladník/čka

       
LÚČ – Domov sociálnych služieb Šemša, Šemša 139, 044 21 informuje o pracovnom mieste – zastupovanie počas PN na pracovnú pozíciu ,,Skladníčka na stravovacom úseku" s možným nástupom ihneď.
 
13.07.2021

Kuchár/ka

       
LÚČ – Domov sociálnych služieb Šemša, Šemša 139, 044 21 informuje o pracovnom mieste - zastupovanie počas PN na pracovnú pozíciu "Kuchár/ka" s možným nástupom od 1. septembra 2021.
 
13.07.2021

Upratovačka

       
Riaditeľka Strednej odbornej školy obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1 Košice informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu upratovačka na 100 % úväzok s nástupom od 01.09.2021.
 
13.07.2021

Školský psychológ

       
Riaditeľka Strednej odbornej školy obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1 Košice informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu školský psychológ na 100 % úväzok na obdobie zastupovania počas dlhodobej práceneschopnosti s nástupom od 01.09.2021.
 
13.07.2021

Učiteľ/ka - hra na akordeóne

       
Riaditeľka Konzervatória v Košiciach, Timonova 2, informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu učiteľ/ka odborných predmetov, na plný pracovný úväzok: hra na akordeóne, s predpokladaným nástupom od 2. 9. 2021.
 
13.07.2021

Učiteľ/ka - hudobno-dramatické umenie

       
Riaditeľka Konzervatória v Košiciach, Timonova 2, informuje o voľnom pracovnom mieste v počte 1, na pracovnú pozíciu učiteľ/ka odborných predmetov, na plný a na kratší pracovný úväzok: hudobno-dramatické umenie, s predpokladaným nástupom od 2. 9. 2021.
 
13.07.2021

Učiteľ/ka - hudobno – teoretické predmety

       
Riaditeľka Konzervatória v Košiciach, Timonova 2, informuje o voľných pracovných miestach v počte 2, na pracovnú pozíciu učiteľ/ka odborných predmetov: hudobno – teoretické predmety, na plný pracovný úväzok, s nástupom od 2. 9. 2021.
 
13.07.2021

Korepetítor, učiteľ/ka - korepetícia

       
Riaditeľka Konzervatória v Košiciach, Timonova 2, informuje o voľných pracovných miestach v počte 2 na pracovnú pozíciu korepetítor, učiteľ/ka odborných predmetov: korepetícia, s predpokladaným nástupom od 2.9.2021
 
12.07.2021

Učiteľ / učiteľka ruského jazyka

       
Gymnázium, Šrobárova 1, 042 23 Košice, informuje o voľnom pracovnom mieste — učiteľ/učiteľka ruského jazyka s možným nástupom od 01.09.2021 - pracovný pomer na dobu určitú do 31.08.2022.
 
12.07.2021

Učiteľ / učiteľka predmetov ekonomika a aplikovaná ekonómia

       
Gymnázium, Šrobárova 1, 042 23 Košice, informuje o voľnom pracovnom mieste — učiteľ/učiteľka predmetov ekonomika a aplikovaná ekonómia s možným nástupom od 01.09.2021 - pracovný pomer na dobu určitú do 31.08.2022.
 
12.07.2021

Učiteľ/učiteľka: fyzika – 100 % úväzok

       
V zmysle § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov riaditeľka Gymnázia, Ľ. Štúra 26, Michalovce informuje o voľnom pracovnom mieste na pozíciu učiteľ/učiteľka všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobáciou: fyzika – 100 % úväzok s nástupom od 25. augusta 2021.
 
12.07.2021

Učiteľ/učiteľka: slovenský jazyk a literatúra

       
V zmysle § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov riaditeľka Gymnázia, Ľ. Štúra 26, Michalovce informuje o voľnom pracovnom mieste na pozíciu učiteľ/učiteľka všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobáciou: slovenský jazyk a literatúra – 100 % úväzok s nástupom od 25. augusta 2021.
 
12.07.2021

Pomocný/á vychovávateľ/ka

       
Školský internát A. Garbana, Werferova 10, Košice, informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu pomocný/á – nočný/á vychovávateľ/ka na plný úväzok a predpokladaným nástupom od 01. 09. 2021.
 
12.07.2021

Učiteľ/učiteľka: nemecký jazyk – 40 % úväzok

       
V zmysle § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov riaditeľka Gymnázia, Ľ. Štúra 26, Michalovce informuje o voľnom pracovnom mieste na pozíciu učiteľ/učiteľka všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobáciou: nemecký jazyk – 40 % úväzok s nástupom od 25. augusta 2021.
 
09.07.2021

Projektový manažér Kreatívneho centra

       
Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom na pracovnú pozíciu: projektový manažér Kreatívneho centra na Odbore projektov a investícií.
 
09.07.2021

Vrátnik / informátor

       
Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice, Opatovská cesta 7, 040 01 Košice, informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu: vrátnik / informátor s nástupom od 24.8.2021.
 
09.07.2021

Sekretárka – účtovníčka

       
Riaditeľ SPŠ stavebnej a geodetickej, Lermontovova 1, 040 01 Košice prijme do pracovného pomeru sekretárku – účtovníčku, vedenie pokladne. Voľné je 1 pracovné miesto.
 
08.07.2021

Sestra

       
SUBSIDIUM – ŠZ a ZpS, Betliarska 18, Rožňava oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom pre pracovnú pozíciu „sestra“ s nástupom od 1. 9. 2021. Pracovný pomer na dobu určitú s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú.
 
08.07.2021

Pomocná kuchárka

       
Gymnázium - Gimnázium, Horešská 18, Kráľovský Chlmec, informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu: pomocná kuchárka s nástupom od 1. 9. 2021.
 
07.07.2021

Učiteľ/ka chémie a fyziky

       
SOŠ veterinárna, Námestie mladých poľnohospodárov 2, 040 17 Košice – Barca informuje o voľnom pracovnom mieste na pozíciu učiteľ/ka chémie a fyziky s nástupom od 01.09.2021 na plný úväzok 22 hodín.
 
07.07.2021

Učiteľ/ka anglického jazyka

       
SOŠ veterinárna, Námestie mladých poľnohospodárov 2, 040 17 Košice – Barca informuje o voľnom pracovnom mieste na pozíciu učiteľ/ka anglického jazyka s nástupom od 01.09.2021 na plný úväzok 22 hodín.
 
07.07.2021

Učiteľ odborných strojárskych predmetov

       
Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, Košice informuje,že disponuje voľným pracovným miestom na pozíciu: Učiteľ odborných strojárskych predmetov
 
07.07.2021

Učiteľ odborných elektrotechnických predmetov

       
Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, Košice informuje,že disponuje voľným pracovným miestom na pozíciu: učiteľ odborných elektrotechnických predmetov na 75 % úväzku – 16,5 hodín týždenne
 
07.07.2021

Správca počítačovej siete

       
Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, Košice informuje,že disponuje voľným pracovným miestom na pozíciu: Správca počítačovej siete na 50 % úväzku
 
07.07.2021

Upratovačka

       
Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, Košice informuje,že disponuje voľným pracovným miestom na pozíciu: upratovačka
 
07.07.2021

Učiteľ telesnej a športovej výchovy

       
Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, Košice informuje,že disponuje voľným pracovným miestom na pozíciu:učiteľ telesnej a športovej výchovy na 100 % úväzku
 
06.07.2021

Učiteľ/ka odborných predmetov

       
Riaditeľka SOŠ technickej a ekonomickej Jozefa Szakkayho – Szakkay József Műszaki és Közgadasági Szakközépiskola, Grešákova 1, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste učiteľ/ka maďarského jazyka a literatúry v zmysle § 11, ods. 1 zákona č. 390/2011 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch.
 
06.07.2021

Školský psychológ

       
V zmysle § 11a ods.1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z. a zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o novovytvorenom pracovnom mieste.
 
06.07.2021

Učiteľ telesnej a športovej výchovy

       
Riaditeľ Strednej odbornej školy techniky a služieb, Markušovská cesta 4, 052 01 Spišská Nová Ves prijme do pracovného pomeru:
 
06.07.2021

Zvukár

       
Spišské divadlo, Radničné námestie č. 4, Spišská Nová Ves, informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu: zvukár
 
06.07.2021

Umelecký osvetľovač

       
Spišské divadlo, Radničné námestie č. 4, Spišská Nová Ves, informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu: umelecký osvetľovač.
 
06.07.2021

Stavač javiskových dekorácií a pomocný osvetľovač

       
Spišské divadlo, Radničné námestie č. 4, Spišská Nová Ves, informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu: stavač scénických dekorácií a pomocný osvetľovač
 
30.06.2021

Upratovačka

       
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves informuje o voľnom pracovnom mieste na pozíciu: upratovačka v škole na dobu určitú 12 mesiacov s možnosťou predĺženia.
 
30.06.2021

Učiteľ/ka odborných ekonomických predmetov

       
V zmysle § 11a ods.1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z. a zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste.
 
30.06.2021

Sekretárka

       
Stredná odborná škola techniky a služieb, Prakovce 282, Prakovce, zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste.
 
30.06.2021

Majster odbornej výchovy – lesná výroba

       
V zmysle § 11a ods.1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z. a zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľných pracovných miestach.
 
29.06.2021

Učiteľ/ka prírodovedných predmetov

       
Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice informuje, že disponuje voľným pracovným miestom na pozíciu: Učiteľ/ka prírodovedných predmetov.
 
21.06.2021

Školník - údržbár

       
Riaditeľ Strednej odbornej školy agrotechnickej – Agrotechnikai Szakközépiskola, Hlavná 54, Moldava n/B informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu: školník- údržbár s pracovným úväzkom 100 % nástup od 01.09.2021.
 
18.06.2021

Školský psychológ

       
V zmysle § 11a ods.1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z. a zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, 052 01 Spišská Nová Ves informáciu o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu: školský psychológ - s nástupom od 1. 9. 2021 na 100% úväzok.
 
15.06.2021

Zdravotný asistent

       
LÚČ – Domov sociálnych služieb Šemša, Šemša 139, 044 21 Šemša oznamuje, že disponuje s pracovným miestom /1/ na pracovnú pozíciu "Zdravotný asistent"na zastupovanie počas PN.
 
15.06.2021

Upratovačka

       
Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice, Opatovská cesta 7, 040 01 Košice, informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu: upratovačka s nástupom od 1.8.2021.
 
10.06.2021

Účiteľka strednej školy

       
Stredná zdravotnícka škola – Egészségügyi Középiskola, Námestie 1. mája č. 1, Rožňava oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom na pozíciu: Učiteľka strednej školy
 
09.06.2021

Referent odborných činností a správy majetku

       
Správa majetku Košického samosprávneho kraja, Tatranská 25, 040 01 Košice, oznamuje, že od 01.07.2021 obsadzuje voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu referent odborných činností a správy majetku.
 
08.06.2021

Školský psychológ

       
V zmysle §84 odsek 1 zákona NR SR č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pre školského psychológa.
 
08.06.2021

Majster odbornej výchovy pre odbor Mechanik elektrotechnik

       
Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, 040 01 Košice zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste na pozíciu – majster odbornej výchovy pre odbor Mechanik elektrotechnik. Dátum nástupu je od 01. 09. 2021 do 31. 08. 2022 s možnosť predlženie na dobu neurčitú.
 
08.06.2021

Majster odbornej výchovy Energetik

       
Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, 040 01 Košice zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste na pozíciu – majster odbornej výchovy Energetik pre odbor Technik energetických zariadení budov. Dátum nástupu je od 01. 09. 2021 do 31. 08. 2022 s možnosť predlženie na dobu neurčitú.
 
08.06.2021

Majsterka odbornej výchovy pre profesiu krajčírka

       
Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, 040 01 Košice zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste na pozíciu – majsterka odbornej výchovy na elokované pracovisko Bidovce pre profesiu krajčírka. Dátum nástupu je od 01. 09. 2021 do 31. 08. 2022 s možnosť predlženie na dobu neurčitú.
 
08.06.2021

Majster odbornej výchovy Plynár - Kúrenár

       
Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, 040 01 Košice zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste na pozíciu – majster odbornej výchovy Plynár - Kúrenár pre odbor Mechanik stavebno-inštalačných zariadení. Dátum nástupu je od 01. 09. 2021 do 31. 08. 2022 s možnosť predlženie na dobu neurčitú.
 
08.06.2021

Majster odbornej výchovy pre profesiu murár

       
Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, 040 01 Košice zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste na pozíciu – majster odbornej výchovy pre profesiu murár. Dátum nástupu je od 01. 09. 2021 do 31. 08. 2022 s možnosť predlženie na dobu neurčitú.
 
07.06.2021

Pomocný/á kuchár/ka v školskej jedálni

       
Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, 071 79 Michalovce informuje o voľnom pracovnom mieste pomocný/á kuchár/ka s nástupom od 23.8.2021 na plný pracovný úväzok, po úspešnom absolvovaní 3-mesačnej skúšobnej doby - pracovná zmluva na dobu neurčitú.
 
07.06.2021

Školský psychológ

       
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Kukučínova 23, 040 01 Košice oznamuje, že disponuje s voľným pracovným miestom odborný zamestnanec - školský psychológ.
 
28.05.2021

Opatrovateľ

       
ARCUS - Špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov, Skladná 4, 040 01 Košice oznamuje, že disponuje štyrmi voľnými pracovnými miestami na pracovnú pozíciu "opatrovateľ".
 
28.05.2021

Sestra

       
ARCUS - Špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov, Skladná 4, 040 01 Košice oznamuje, že disponuje troma voľnými pracovnými miestami na pracovnú pozíciu "sestra".
 
07.05.2021

Školský psychológ

       
Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice oznamuje, že disponuje s voľným pracovným miestom odborný zamestnanec-školský psychológ.
 

Archív starších, už neaktuálnych oznamov

 

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 13.03.2012 12:49
Upravené: 15.06.2021 11:02

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról