Oznamy o voľných miestach

16.05.2022

Pomocný kuchár

       
SUBSIDIUM – ŠZ a ZpS, Betliarska 18, Rožňava oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom pre pracovnú pozíciu „pomocný kuchár“ s nástupom od 1. 6. 2022. Pracovný pomer na dobu určitú s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú.
 
16.05.2022

Učiteľ s aprobáciou matematika-informatika

       
V zmysle § 84 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:
 
16.05.2022

Sestra zmenová

       
SUBSIDIUM – ŠZ a ZpS, Betliarska 18, Rožňava oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom pre pracovnú pozíciu „sestra zmenová“ s nástupom od 1. 6. 2022. Pracovný pomer na dobu určitú s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú.
 
16.05.2022

Majster/ka odbornej výchovy odbor čašník - servírka

       
Riaditeľka Strednej odbornej školy obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1 Košice informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu majster/ka odbornej výchovy pre odbor čašník - servírka na 100 % úväzok s nástupom od 01.09.2022.
 
16.05.2022

Učiteľ/ka matematiky

       
Riaditeľka Strednej odbornej školy obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1 Košice informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu učiteľ/ka všeobecno-vzdelávacích predmetov s aprobáciou matematika na 100 % úväzok s nástupom od 01.09.2022.
 
12.05.2022

Školník - údržbár

       
Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, 071 79 Michalovce informuje o voľnom pracovnom mieste školník - údržbár s nástupom od 01.06.2022 na plný pracovný úväzok, po úspešnom absolvovaní 3-mesačnej skúšobnej doby - pracovná zmluva na dobu neurčitú.
 
12.05.2022

Učiteľ/ka strednej školy

       
Obchodná akadémia, Komenského 3425/18, Trebišov informuje o voľnom pracovnom mieste učiteľ/ka matematiky v kombinácii i s všeobecno-vzdelávacím predmetom – geografia, občianska náuka, dejepis, informatika s nástupom od 1.9.2022.
 
12.05.2022

Referent ekonomickej agendy

       
Riaditeľ Strednej odbornej školy automobilovej, Moldavská cesta 2, 041 99 Košice informuje o voľnom pracovnom mieste referent ekonomickej agendy (spracovanie miezd, pokladňa a súvisiace činnosti) na 100% úväzku v zmysle § 11, ods. 1 zákona č. 390/2011 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch.
 
11.05.2022

Učiteľ informatiky

       
Riaditeľ Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej, Komenského 44, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste učiteľ/ka odborných predmetov informatiky v zmysle § 11, ods. 1 zákona č. 390/2011 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch.
 
11.05.2022

Účtovníčka

       
Riaditeľ Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej, Komenského 44, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste účtovníčky.
 
11.05.2022

Učiteľ odborných predmetov

       
Stredná priemyselná škola technická, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov informuje o voľnom pracovnom mieste učiteľ/ka odborných elektrotechnických predmetov zameraných na priemyselnú automatizáciu alebo priemyselnú informatiku.
 
11.05.2022

Upratovačka

       
Stredná zdravotnícka škola, Masarykova 27, 071 01 Michalovce, informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu upratovačka s nástupom od 01.08.2022 na plný pracovný úväzok, po úspešnom absolvovaní 3-mesačnej skúšobnej doby - pracovná zmluva na dobu jedného roka s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú.
 
11.05.2022

Učiteľ telesnej a športovej výchovy

       
Stredná priemyselná škola technická, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov informuje o voľnom pracovnom mieste učiteľ/ka telesnej výchovy.
 
06.05.2022

Učiteľ/ka slovenského jazyka a literatúry na SŠ a ZŠ

       
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským, Kuzmányho 6, Košice oznamuje, že má voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu učiteľ/ka slovenského jazyka a literatúry na SŠ a ZŠ s nástupom od 1.9.2022.
 
06.05.2022

Vychovávateľka v školskom klube detí

       
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským, Kuzmányho 6, Košice oznamuje, že má voľné 2 pracovné miesta na pracovnú pozíciu vychovávateľka v školskom klube detí s nástupom od 1.9.2022.
 
04.05.2022

Kuchár/ka

       
DOMKO Domov sociálnych služieb, Park mládeže 3, Košice oznamuje, že má voľné 1 pracovné miesto na pracovnú pozíciu „Kuchár/ka s možným nástupom od 1.6.2022. Pracovná pozícia je obsadzovaná na pracovisko: Park mládeže 3, Košice.
 
03.05.2022

Vodič/ka školského autobusu

       
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským - Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom na pozícii vodič/ka školského autobusu.
 
03.05.2022

Učiteľ/ka anglického a nemeckého jazyka

       
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským - Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom na pozícii učiteľ/ka anglického a nemeckého jazyka.
 
03.05.2022

Učiteľ/učiteľka s aprobáciou anglický jazyk – dejepis

       
Riaditeľka Gymnázia, Trebišovská 12, 040 11 Košice, informuje voľnom pracovnom mieste — učiteľ/učiteľka s aprobáciou anglický jazyk – dejepis s možným nástupom od 01.09.2022 – zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky.
 
26.04.2022

Učiteľ/ka strednej školy

       
Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Lermontovova 1, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste – učiteľ/ka anglického jazyka v kombinácii s matematikou, prípadne učiteľ/ka telesnej výchovy a športu v kombinácii s matematikou s termínom nástupom od 1.9.2022.
 
22.04.2022

Upratovačka

       
Riaditeľka Gymnázia, Ľ. Štúra 26, 071 01 Michalovce informuje o voľnom pracovnom mieste.
 
21.04.2022

Vedúci/a stravovacej prevádzky

       
DOMKO Domov sociálnych služieb, Park mládeže 3, Košice oznamuje, že má voľné 1 pracovné miesto na pracovnú pozíciu „Vedúci/a stravovacej prevádzky s možným nástupom od 1.5.2022.
 
11.04.2022

Učiteľ odborných predmetov v odbore ošetrovateľstvo

       
V zmysle § 84 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:
 
11.04.2022

Učiteľ odborných predmetov v odbore fyzioterapia

       
V zmysle § 84 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:
 
11.04.2022

Správca siete

       
Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, 041 37 Košice zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste na technicko-hospodárskom úseku:
 
09.04.2022

Učiteľ/učiteľka s aprobáciou anglický jazyk – geografia

       
Riaditeľka Gymnázia, Trebišovská 12, 040 11 Košice, informuje voľnom pracovnom mieste — učiteľ/učiteľka s aprobáciou anglický jazyk – geografia s možným nástupom od 01.09.2022 – zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky.
 
08.04.2022

Finančný účtovník / účtovníčka

       
Riaditeľka SOŠ technickej a ekonomickej Jozefa Szakkayho – Szakkay József Műszaki és Közgadasági Szakközépiskola, Grešákova 1, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu finančný účtovník/účtovníčka školy na plný úväzok s nástupom od 01.05.2022.
 
18.03.2022

Referent investícií

       
Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice oznamuje, že disponuje 2 voľnými pracovnými miestami na pracovnú pozíciu referent investícií na Odbore projektov a investícií, Referát investícií.
 
03.03.2022

Učiteľ informatiky

       
Riaditeľ Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej, Komenského 44, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste učiteľ/ka odborných elektrotechnických predmetov a informatiky v zmysle § 11, ods. 1 zákona č. 390/2011 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch.
 
23.02.2022

Učiteľ strednej školy

       
Riaditeľ Strednej odbornej školy agrotechnickej – Agrotechnikai Szakközépiskola, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou informuje o voľných pracovných miestach na pracovné pozície učiteľ/učiteľka:
 
02.02.2022

Sestra zmenová

       
LÚČ – Domov sociálnych služieb Šemša, Šemša 139, 044 21 Šemša oznamuje, že disponuje s voľným pracovným miestom /1/ na pracovnú pozíciu "Sestra zmenová".
 
31.01.2022

Kuchár/ka

       
LÚČ – Domov sociálnych služieb Šemša informuje, že disponuje voľným pracovným miestom na pozíciu kuchár/ka.
 
31.01.2022

Opatrovateľ/ka

       
LÚČ – Domov sociálnych služieb Šemša informuje, že disponuje 3 voľnými pracovnými miestami na pozíciu opatrovateľ/ka na zastupovanie počas PN.
 
31.01.2022

Opatrovateľ/ka

       
LÚČ – Domov sociálnych služieb Šemša informuje, že disponuje 5 voľnými pracovnými miestami na pozíciu opatrovateľ/ka s možným nástupom ihneď.
 
17.01.2022

Sestra zmenová

       
LÚČ – Domov sociálnych služieb Šemša, Šemša 139, 044 21 Šemša oznamuje, že disponuje s pracovným miestom /1/ na pracovnú pozíciu "Sestra zmenová" na zastupovanie počas dlhodobej PN.
 

Archív starších, už neaktuálnych oznamov

 

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 13.03.2012 12:49
Upravené: 15.06.2021 11:02

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine