Oznamy o voľných miestach

17.02.2020

Učiteľ odborných strojárskych predmetov

       
Informácia o voľných pracovných miestach v zmysle § 11, ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z.z. , ktorým sa dopĺňa zákon č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch.
 
17.02.2020

Sociálny pracovník

       
ARCUS-Špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov Skladná 4, 040 01 Košice oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom na pracovnú pozíciu "Sociálny pracovník” na zastupovanie počas MD a RD.
 
17.02.2020

Opatrovateľ

       
ONDAVA – Domov sociálnych služieb Rakovec nad Ondavou oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom na pracovnú pozíciu opatrovateľ.
 
17.02.2020

Opatrovateľ

       
LÚČ- Domov sociálnych služieb Šemša 139, 044 21 Šemša oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom /1/ na pracovnú pozíciu "Opatrovateľ".
 
14.02.2020

Opatrovateľ

       
ARCUS-Špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov Skladná 4, 040 01 Košice oznamuje, že disponuje voľnými pracovnými miestami /2/ na pracovnú pozíciu "Opatrovateľ".
 
14.02.2020

Školský psychológ

       
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice v zmysle § 11a ods.1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č.138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu školský psychológ s 32% úväzkom na dobu určitú s nástupom od 09.03.2020.
 
14.02.2020

Učiteľ anglického jazyka

       
Škola umeleckého priemyslu, Jakobyho 15, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste na kratší pracovný čas – úväzok 90,91% (20 hodín vyučovacej povinnosti týždenne) na dobú určitú – zastupovanie počas práceneschopnosti vyučujúcej anglického jazyka.
 
13.02.2020

Učiteľ/ka slovenského jazyka a literatúry a nemeckého jazyka

       
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským, Kuzmányho 6, 041 74 Košice informuje o voľnom pracovnom mieste učiteľ/ka všeobecno-vzdelávacích predmetov s aprobáciou slovenský jazyk a literatúra a nemecký jazyk s nástupom od 01.04.2020.
 
13.02.2020

Majster odbornej výchovy

       
Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu: majster odbornej výchovy na plný úväzok.
 
11.02.2020

Učiteľ/ka elektrotechnických odborných predmetov

       
Stredná odborná škola – Szakközépiskola Rákocziho 23 Kráľovský Chlmec informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu: učiteľ/učiteľka elektrotechnických odborných predmetov na plný úväzok.
 
06.02.2020

Sestra

       
ARCUS-Špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov Skladná 4, 040 01 Košice informuje, že disponuje voľným pracovným miestom na pracovnú pozíciu "sestra " na 0,5 úväzok.
 
06.02.2020

Pomocná sila v kuchyni

       
ARCUS-Špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov Skladná 4, 040 01 Košice informuje, že disponuje voľnými pracovnými miestami (2) na pracovnú pozíciu "Pomocná sila v kuchyni”.
 
05.02.2020

Pomocná kuchárka

       
LUMEN – ŠZ, ZpS a DSS, Jilemnického 1707/1, Trebišov oznamuje, že disponuje voľnými pracovnými miestami na pracovnú pozíciu „pomocná kuchárka“ s možným nástupom od 10.02.2020 na dobu určitú.
 
03.02.2020

Opatrovateľ

       
SUBSIDIUM –ŠZ a ZpS, Betliarska 18, Rožňava oznamuje, že disponuje 2 voľnými pracovnými miestami pre pracovnú pozíciu „opatrovateľ“.
 
30.01.2020

Učiteľ SŠ – elektrotechnik

       
Riaditeľ Strednej odbornej školy – Szakközépiskola, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu učiteľ/učiteľka odborných predmetov: elektrotechnika s nástupom od 24.08.2020.
 
21.01.2020

Školský psychológ

       
Školský internát, Považská 7, 040 11 Košice v zmysle § 11a ods.1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č.138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu školský psychológ na 50% úväzok na dobu určitú s nástupom od 10. 02. 2020 do 09. 02. 2021 s možnosťou následného predĺženia na neurčito.
 
13.12.2019

Učiteľ/učiteľka odborných stavebných predmetov

       
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Rožňavská Baňa 211, 048 01 Rožňava v zmysle § 84 ods. 1 zákona NR SR č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov informujeme o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca.
 
10.12.2019

Herec / bábkoherec

       
Bábkové divadlo v Košiciach, 040 01 Košice informuje o uvoľnenom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu HEREC / BÁBKOHEREC od 10. decembra 2019.
 
14.11.2019

Učiteľ anglického jazyka na 43 % úväzku (9,5 hodín týždenne)

       
Informácia o voľných pracovných miestach v zmysle § 11, ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z.z. , ktorým sa dopĺňa zákon č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch
 
14.11.2019

Školský psychológ na 50% úväzku

       
Informácia o voľných pracovných miestach v zmysle § 11, ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z.z. , ktorým sa dopĺňa zákon č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch.
 
13.11.2019

Opatrovateľ

       
ONDAVA – Domov sociálnych služieb Rakovec nad Ondavou oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom
 

Archív starších, už neaktuálnych oznamov

 

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 13.03.2012 12:49
Upravené: 09.08.2019 15:29

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Kam na strednú školu Dopravné informácie