Oznamy o voľných miestach

13.08.2018

Referent pre územné plánovanie

       
Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom na pracovnú pozíciu referent pre územné plánovanie na odbore regionálneho rozvoja, územného plánovania a životného prostredia.
 
13.08.2018

Referent uznesení a organizačnej agendy

       
Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom na pracovnú pozíciu referent uznesení organizačnej agendy.
 
13.08.2018

Pomocná sila do kuchyne

       
SPŠ dopravná, Hlavná 113, Košice zverejňuje informácie o voľnom pracovnom mieste – pomocná sila do kuchyne s nástupom od 01.09.2018.
 
07.08.2018

Učiteľ/ka telesnej výchovy

       
SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku Kukučínova 23, Košice, zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste na pozíciu – učiteľ/ka telesnej výchovy, na základe § 11a ods. 1 Zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 
07.08.2018

Učiteľ/ka ekonomických predmetov

       
SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku Kukučínova 23, Košice, zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste na pozíciu – učiteľ/ka ekonomických predmetov, na základe § 11a ods. 1 Zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 
07.08.2018

Pedagogický asistent

       
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Kukučínova 23, Košice zverejňuje informácie o voľných pracovných miestach na pracovnú pozíciu pedagogický asistent s nástupom od 1. 9. 2018 na 50% úväzok.
 
06.08.2018

Učiteľ matematiky a fyziky

       
Riaditeľka Gymnázia, Šrobárova 1, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste učiteľ SŠ aprobácia matematika / fyzika s nástupom od 03.09.2018.
 
06.08.2018

Samostatný referent na ekonomickom úseku

       
Riaditeľka Gymnázia, Šrobárova 1, Košice oznamuje, že disponuje s voľným pracovným miestom na pracovnú pozíciu samostatný referent na ekonomickom úseku s nástupom od 1.9.2018.
 
01.08.2018

Pedagogický asistent

       
Stredná odborná škola ekonomická, Stojan 1, 052 01 Spišská Nová Ves zverejňuje informácie o voľných pracovných miestach na pracovnú pozíciu pedagogický asistent s nástupom od 1. 9. 2018 na 50% úväzok.
 
31.07.2018

Učiteľ/ka dejepisu

       
Na základe § 11a ods. 1 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje Obchodná akadémia, Polárna 1, 040 12 Košice informáciu o voľnom pracovnom mieste s nástupom od 1.9.2018 na čiastočný pracovný úväzok.
 
20.07.2018

Majster odbornej výchovy – odbor kaderník

       
Stredná odborná škola – Szakkőzépiskola, J. Kráľa 25, Veľké Kapušany zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste majster odbornej výchovy – odbor kaderník.
 
20.07.2018

Učiteľ/učiteľka odborných predmetov: elektrotechnika, elektronika a automatizácia

       
Riaditeľ Strednej odbornej školy – Szakközépiskola, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu učiteľ/učiteľka odborných predmetov: elektrotechnika, elektronika a automatizácia, s nástupom od 1. 9. 2018.
 
20.07.2018

Majster/majsterka odbornej výchovy - cukrár

       
Riaditeľ Strednej odbornej školy – Szakközépiskola, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu majster/majsterka odbornej výchovy - cukrár (50 % úväzok) s nástupom od 1. 9. 2018.
 
20.07.2018

Školský psychológ

       
Riaditeľ Strednej odbornej školy – Szakközépiskola, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu odborného zamestnanca- školský psychológ na kratší pracovný čas 50% s nástupom od 1. 9. 2018.
 
20.07.2018

Učiteľ/ka anglického jazyka

       
Na základe § 11a ods. 1 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje Stredná odborná škola – Szakközépiskola Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec informáciu o voľnom pracovnom mieste s nástupom od 1.9.2018 na plný pracovný úväzok.
 
18.07.2018

Učiteľ nemeckého jazyka

       
Riaditeľka Jazykovej školy Hlavná 113, 040 01 Košice zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste učiteľka/učiteľ nemeckého jazyka s nástupom od septembra 2018.
 
10.07.2018

Majster/majsterka odbornej výchovy – kaderník

       
Stredná odborná škola, Gemerská 1, 040 11 Košice v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnej pozícii majster/majsterka odbornej výchovy – kaderník (100% úväzok).
 
10.07.2018

Asistent/asistentka riaditeľa školy a správca registratúry

       
Riaditeľ SPŠ elektrotechnickej, Komenského 44, Košice oznamuje voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu asistent/asistentka riaditeľa školy a správca registratúry s možným nástupom od 1.9.2018.
 
10.07.2018

Samostatný referent personálno–mzdovej agendy

       
Riaditeľ SPŠ elektrotechnickej, Komenského 44, Košice oznamuje voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu samostatný referent personálno–mzdovej agendy s nástupom s možným nástupom od 1.9.2018.
 
09.07.2018

Učiteľ/ka telesnej výchovy

       
Riaditeľ Strednej odbornej školy Jána Bocatia, Bocatiova 1 Košice informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu učiteľ/ka telesnej výchovy s nástupom od 03.09.2018.
 
04.07.2018

Pomocná sila do kuchyne

       
Školská jedáleň pri SPŠ elektrotechnickej, Komenského 44, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste – pomocná sila do kuchyne s možným nástupom od 3.9.2018.
 
04.07.2018

Majster odbornej výchovy pre učebný odbor 6445 H kuchár

       
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves, v súlade s § 11a ods. 1 Zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: majster odbornej výchovy pre učebný odbor 6445 H kuchár
 
25.06.2018

Upratovačka

       
Gymnázium, Alejová 1, Košice ponúka voľné pracovné miesto: upratovačka.
 
22.06.2018

Učiteľ/ka nemeckého jazyka

       
SOŠ veterinárna, Námestie mladých poľnohospodárov 2, 040 17 Košice – Barca informuje o voľnom pracovnom mieste učiteľ/ka nemeckého jazyka s nástupom od 1.9.2018 na čiastočný 16 hod. úväzok, minimálny plat 502,- €.
 
22.06.2018

Údržbár-školník

       
Gymnázium a základná škola SándoraMáraiho s vyučovacím jazykom maďarským – MáraiSándorMagyarTanításiNyelvúGimnáziumésAlapiskola, Kuzmányho 6, 041 74 Košice informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu: údržbár-školník s nástupom od 16. júla 2018, na plný pracovný úväzok.
 
20.06.2018

Zamestnankyňa v školskej jedálni - pomocná kuchárka

       
Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice, Opatovská cesta 7, 040 01 Košice, informuje o voľnom pracovnom mieste zamestnankyne v školskej jedálni – pomocná kuchárka s nástupom od 1. 9. 2018.
 
18.06.2018

Školský psychológ

       
Na základe § 11a ods. 1 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje Gymnázium, Lorencova 46, Krompachy informáciu o voľnom pracovnom mieste: odborný zamestnanec – školský psychológ.
 
06.06.2018

Údržbár - elektrikár

       
Stredná odborná škola, Učňovská 5, 040 15 Košice-Šaca oznamuje, že od 01.09.2018 má voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu údržbár - elektrikár na plný pracovný úväzok. Uvedené pracovné miesto potrebujeme obsadiť na dobu neurčitú.
 
30.05.2018

Zamestnankyňa v školskej jedálni - kuchárka

       
Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Lermontovova 1, 040 01 Košice, informuje o voľnom pracovnom mieste zamestnankyne v školskej jedálni – kuchárka s nástupom od 1.9.2018.
 
07.05.2018

Školník

       
Stredná odborná škola ekonomická, Stojan 1, 052 01 Spišská Nová Ves zverejňuje informácie o voľných pracovných miestach na pracovnú pozíciu školník - s nástupom od 1. 1. 2019 na plný úväzok.
 

Archív starších, už neaktuálnych oznamov

 

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 13.03.2012 12:49
Upravené: 27.06.2018 17:30

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah Via Carpatia