Oznamy o voľných miestach

24.06.2019

Školský psychológ

       
Školský internát, Považská 7, 040 11 Košice, informuje o voľnom pracovnom mieste školský psychológ s nástupom od 26.08.2019.
 
21.06.2019

Učiteľ/učiteľka anglického jazyka a geografie (prípadne iný prírodovedný predmet)

       
V zmysle § 11a ods. 1 zákona č.317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov riaditeľ Gymnázia, Trebišovská 12, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu učiteľ/učiteľka všeobecnovzdelávacích predmetov anglický jazyk – geografia (prípadne iný prírodovedný predmet) s nástupom od 1. septembra 2019.
 
21.06.2019

Pedagogický zamestnanec – učiteľ

       
Na základe § 11a ods. 1 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje
Gymnázium, Lorencova 46, Krompachy informáciu o voľnom pracovnom mieste:
 
20.06.2019

Finančný kontrolór referátu finančnej kontroly

       
Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom: finančný kontrolór referátu finančnej kontroly Fondu malých projektov
 
20.06.2019

Vedúci referátu finančnej kontroly

       
Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom: vedúci referátu finančnej kontroly Fondu malých projektov
 
19.06.2019

Vrátnik - údržbár

       
Riaditeľka Gymnázia, Šrobárova 1, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu: vrátnik – pomocný údržbár s nástupom od 1.8.2019 na polovičný pracovný úväzok.
 
18.06.2019

Učiteľ odborných predmetov v odbore fyzioterapia

       
V zmysle § 11a zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:
 
17.06.2019

Učiteľ/učiteľka geografie a telesnej výchovy

       
V zmysle § 11a ods. 1 zákona č.317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov riaditeľ Gymnázia, Poštová 9, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu učiteľ/učiteľka všeobecnovzdelávacích predmetov geografia – telesná výchova s nástupom od 16. septembra 2019.
 
14.06.2019

Vychovávateľ/ka

       
Stredná odborná škola, Učňovská 5, 040 15 Košice-Šaca oznamuje, že od 01.09.2019 má voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu vychovávateľ/ka na plný pracovný úväzok. Uvedené pracovné miesto potrebujeme obsadiť na dobu neurčitú.
 
14.06.2019

Učiteľ/ka – hutnícke predmety

       
Stredná odborná škola, Učňovská 5, 040 15 Košice-Šaca oznamuje, že od 01.09.2019 má voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu učiteľ/ka – hutnícke predmety na plný pracovný úväzok. Uvedené pracovné miesto potrebujeme obsadiť na dobu neurčitú.
 
14.06.2019

Majster odbornej výchovy pre profesiu strojné povolania – strojné obrábanie, sústruženie

       
Stredná odborná škola, Učňovská 5, 040 15 Košice-Šaca oznamuje, že od 01.09.2019 má voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu majster odbornej výchovy pre profesiu strojné povolania – strojné obrábanie, sústruženie na plný pracovný úväzok. Uvedené pracovné miesto potrebujeme obsadiť na dobu neurčitú.
 
11.06.2019

Učiteľ/učiteľka francúzskeho jazyka

       
Riaditeľka Gymnázia Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce informuje o voľnom pracovnom mieste – stredoškolský učiteľ s aprobáciou francúzsky jazyk s nástupom od 01. septembra 2019, znížený úväzok 18 hodín týždenne.
 
10.06.2019

Samostatný referent na ekonomickom úseku v kumulácii s pracovným zaradením hospodár/ka

       
Gymnázium Š. Moysesa, Školská 13, Moldava nad Bodvou oznamuje, že od 1. 10. 2019 máme voľné pracovné miesto na plný úväzok na pracovnú pozíciu samostatný referent na ekonomickom úseku v kumulácií s pracovným zaradením hospodár/ka.
 
31.05.2019

Majster odbornej výchovy - mechanik počítačových sietí

       
Stredná odborná škola, Učňovská 5, 040 15 Košice-Šaca oznamuje, že od 01.09.2019 má voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu majster odbornej výchovy pre odbor mechanik počítačových sietí na plný pracovný úväzok. Uvedené pracovné miesto potrebujeme obsadiť na dobu neurčitú.
 
31.05.2019

Majster odbornej výchovy – elektronika-slaboprúd

       
Stredná odborná škola, Učňovská 5, 040 15 Košice-Šaca oznamuje, že od 01.09.2019 má voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu majster odbornej výchovy pre profesiu elektro povolania – elektronika-slaboprúd na plný pracovný úväzok. Uvedené pracovné miesto potrebujeme obsadiť na dobu neurčitú.
 
03.05.2019

Učiteľ/učiteľka odborných predmetov: elektrotechnika

       
Riaditeľ Strednej odbornej školy – Szakközépiskola, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu učiteľ/učiteľka odborných predmetov: elektrotechnika s nástupom od 26.08.2019.
 
03.05.2019

Majster/majsterka odbornej výchovy - cukrár

       
Riaditeľ Strednej odbornej školy – Szakközépiskola, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu majster/majsterka odbornej výchovy - cukrár s nástupom od 26.08. 2018.
 
30.04.2019

Upratovačka

       
Stredná zdravotnícka škola, Masarykova 27, 071 01 Michalovce, informuje o voľnom pracovnom mieste – upratovačka s nástupom od 01.08.2019.
 
12.04.2019

Pomocná kuchárka v ŠJ

       
Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, 052 01 Spišská Nová Ves informuje o voľnom pracovnom mieste - pomocná kuchárka v ŠJ.
 
04.04.2019

Pracovníčka výdajne školskej kuchyne

       
Stredná odborná škola ekonomická, Stojan 1, 052 01 Spišská Nová Ves zverejňuje informácie o voľných pracovných miestach na pracovnú pozíciu pracovníčka výdajne školskej kuchyne - s nástupom od 1. 8. 2019 na 50% úväzok.
 

Archív starších, už neaktuálnych oznamov

 

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 13.03.2012 12:49
Upravené: 27.06.2018 17:30

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Výzva pre stredné školy Informačno-poradenské centrum pre Európske štrukturálne a investičné fondy