Oznamy o voľných miestach

18.06.2018

Školský psychológ

       
Na základe § 11a ods. 1 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste: odborný zamestnanec – školský psychológ.
 
14.06.2018

Učiteľ biológie - chémie

       
Riaditeľ Gymnázia, Poštová 9, Košice zverejňuje informácie o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu učiteľ/učiteľka všeobecnovzdelávacích predmetov: biológia - chémia, s nástupom od 1. 9. 2018.
 
14.06.2018

Učiteľ anglického jazyka

       
SPŠ dopravná, Hlavná 113, Košice zverejňuje informácie o voľnom pracovnom mieste na pracovnej pozícii učiteľ/učiteľka všeobecnovzdelávacích predmetov, počas zastupovania na rodičovskej dovolenke: aprobácia anglický jazyk, s nástupom od 01.09.2018.
 
14.06.2018

Učiteľ elektrotechniky, elektroniky a automatizácie

       
Riaditeľ Strednej odbornej školy – Szakközépiskola, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu učiteľ/učiteľka odborných predmetov: elektrotechnika, elektronika a automatizácia, s nástupom od 1. 9. 2018.
 
13.06.2018

Údržbár

       
Školský internát, Považská 7, 040 11 Košice, informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu údržbára s nástupom od 1.8.2018 na plný úväzok.
 
11.06.2018

Asistent učiteľa a asistent majstra odbornej výchovy

       
Stredná odborná škola technická, Hviezdoslavova 5, 04801 Rožňava informuje o voľnom pracovnom mieste asistent učiteľa a asistent majstra odbornej výchovy.
 
06.06.2018

Údržbár - elektrikár

       
Stredná odborná škola, Učňovská 5, 040 15 Košice-Šaca oznamuje, že od 01.09.2018 má voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu údržbár - elektrikár na plný pracovný úväzok. Uvedené pracovné miesto potrebujeme obsadiť na dobu neurčitú.
 
31.05.2018

Majster odbornej výchovy – mechanik strojov a zariadení

       
Stredná odborná škola, Učňovská 5, 040 15 Košice-Šaca oznamuje, že od 01.09.2018 má voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu majster odbornej výchovy pre profesiu strojné povolania – mechanik strojov a zariadení na plný pracovný úväzok. Uvedené pracovné miesto potrebujeme obsadiť na dobu neurčitú.
 
31.05.2018

Majster odbornej výchovy – obrábač kovov

       
Stredná odborná škola, Učňovská 5, 040 15 Košice-Šaca oznamuje, že od 01.09.2018 má voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu majster odbornej výchovy pre profesiu strojné povolania – obrábač kovov na plný pracovný úväzok. Uvedené pracovné miesto potrebujeme obsadiť na dobu neurčitú.
 
30.05.2018

Zamestnankyňa v školskej jedálni - kuchárka

       
Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Lermontovova 1, 040 01 Košice, informuje o voľnom pracovnom mieste zamestnankyne v školskej jedálni – kuchárka s nástupom od 1.9.2018.
 
15.05.2018

Učiteľ/ka anglického jazyka a informatiky

       
Gymnázium Š. Moysesa, Moldava nad Bodvou zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste na pracovnej pozícii stredoškolský učiteľ anglického jazyka a informatiky.
 
07.05.2018

Školník

       
Stredná odborná škola ekonomická, Stojan 1, 052 01 Spišská Nová Ves zverejňuje informácie o voľných pracovných miestach na pracovnú pozíciu školník - s nástupom od 1. 1. 2019 na plný úväzok.
 
19.03.2018

Upratovačka

       
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským – Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvú Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, 041 74 Košice informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu: upratovačka s nástupom od 1. apríla 2018, na plný pracovný úväzok.
 
13.02.2018

Učiteľ/ka v odbore zubný asistent

       
Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste učiteľ/ka v odbore zubný asistent s nástupom od 1.9.2018.
 
13.02.2018

Učiteľ/ka v odbore asistent výživy

       
Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste učiteľ/ka v odbore asistent výživy predmetov – klinická dietológia a fyziológia výživy- s nástupom od 1.9.2018.
 
26.01.2018

Učiteľ/ka v odbore asistent výživy

       
Stredná zdravotnícka škola – Egészségügyi Középiskola, Námestie 1.mája 1, Rožňava informuje o voľnom pracovnom mieste učiteľ/ka v odbore asistent výživy s nástupom od 1.9.2018.
 
12.01.2018

Učiteľ/ka anglického jazyka

       
SOŠ veterinárna, Námestie mladých poľnohospodárov 2. 040 17 Košice – Barca informuje o voľnom pracovnom mieste učiteľ/ka anglického jazyka s nástupom od1.9.2018.
 

Archív starších, už neaktuálnych oznamov

 

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 13.03.2012 12:49
Upravené: 06.06.2018 09:02

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah Via Carpatia