Oznamy o voľných miestach

23.09.2021

Účtovník/účtovníčka školy

       
Obchodná akadémia, Watsonova 61, 040 01 Košice informujeme o voľnom pracovnom mieste nepedagogického zamestnanca.
 
22.09.2021

Masér

       
LUMEN – ŠZ, ZpS a DSS, Jilemnického 1707/1, Trebišov oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom
na pracovnú pozíciu „masér“ s možným nástupom od 01.10.2021.
 
22.09.2021

Učiteľ/ka Matematiky

       
Stredná odborná škola technická, Hviezdoslavova 5, Rožňava informuje o voľnom pracovnom mieste – učiteľ/ka IKT s termínom nástupom ihneď .
 
20.09.2021

Špecialista pre IKT zmluvné vzťahy a verejné obstarávania

       
Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom: špecialista pre IKT zmluvné vzťahy a verejné obstarávania, na Oddelení IKT.
 
20.09.2021

Špecialista pre multimediálne komunikácie

       
Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom: špecialista pre multimediálne komunikácie, na Oddelení IKT.
 
20.09.2021

Pomocný vychovávateľ

       
Riaditeľka Obchodnej akadémie, Akademika Hronca 8, Rožňava prijme do pracovného pomeru s nástupom od 03. 10. 2021 na dobu určitú (zastupovanie zamestnanca) pomocného vychovávateľa v školskom internáte za týchto podmienok:
 
20.09.2021

Majster odbornej výchovy – lesná výroba

       
V zmysle § 11a ods.1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z. a zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľných pracovných miestach.
 
20.09.2021

Pomocný kuchár

       
Riaditeľka SOŠ technickej a ekonomickej Jozefa Szakkayho – Szakkay József Műszaki és Közgadasági Szakközépiskola, Grešákova 1, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu pomocný kuchár s nástupom od 27.09.2021 na dobu určitú v Školskom internáte, Jedlíkova 11, Košice.
 
17.09.2021

Učiteľ / učiteľka aprobácia biológia a chémia

       
Gymnázium, Šrobárova 1, 042 23 Košice, informuje o voľnom pracovnom mieste — učiteľ/učiteľka s aprobáciou biológia a chémia s možným nástupom od 01.10.2021 – zastupovanie počas práceneschopnosti, materskej a rodičovskej dovolenky.
 
16.09.2021

Opatrovateľ/ka

       
LÚČ – Domov sociálnych služieb Šemša, Šemša 139, 044 21 informuje o pracovnom mieste - zastupovanie počas PN na pracovnú pozíciu "Opatrovateľ/ka" s možným nástupom ihneď.
 
16.09.2021

Údržbár

       
Stredná odborná škola informačných technológií, Ostrovského 1, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste údržbár s nástupom podľa dohody.
 
13.09.2021

Asistent/ka učiteľa strednej školy

       
Riaditeľka Spojenej školy Kollárova 17, Sečovce informuje o voľnom pracovnom mieste na pozíciu asistent/ka učiteľa strednej školy v zmysle § 84 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch.
 
13.09.2021

Hospodárka – ekonómka školy

       
Gymnázium, Kpt. Nálepku 6, Sobrance vyhlasuje výberové konanie na pracovnú pozíciu: hospodárka – ekonómka školy
 
10.09.2021

Odborný zamestnanec pre verejné obstarávanie

       
Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom na pracovnú pozíciu odborný pracovník pre verejné obstarávanie v kumulácií s referentom správy majetku organizácie.
 
10.09.2021

Referent kultúrno-osvetovej činnosti

       
Spišské kultúrne centrum a knižnica oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom: referent kultúrno-osvetovej činnosti pre tradičnú ľudovú kultúru, menšiny, zborový spev.
 
09.09.2021

Opatrovateľ/ka

       
DOMKO Domov sociálnych služieb, Park mládeže 3, Košice oznamuje, že má voľné 2 pracovné miesta na pracovnú pozíciu „opatrovateľ/ka“ s možným nástupom ihneď.
 
06.09.2021

Knihovník

       
Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave, Lipová 3, Rožňava oznamuje, že má voľné pracovné miesto knihovník.
 
06.09.2021

Sestra

       
ARCUS-Špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov , Skladná č, 040 01 Košice oznámenie, že disponuje štyrmi voľnými pracovnými miestami na pracovnú pozíciu "sestra".
 
06.09.2021

Opatrovateľ

       
ARCUS-Špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov Skladná 4, 040 01 Košice oznamuje, že disponuje dvoma voľnými pracovnými miestami na pracovnú pozíciu "Opatrovateľ".
 
06.09.2021

Upratovačka v školskej jedálni

       
Riaditeľka Školského internátu A. Garbana, Werferova 10 Košice prijme do pracovného pomeru s nástupom od 01. 10. 2021 na pracovnú pozíciu upratovačka v školskej jedálni za týchto podmienok:
 
20.08.2021

Zdravotný asistent

       
LÚČ – Domov sociálnych služieb Šemša, Šemša 139, 044 21 Šemša oznamuje, že disponuje s pracovným miestom /1/ na pracovnú pozíciu "Zdravotný asistent"na zastupovanie počas PN.
 
19.08.2021

Kuchár/ka

       
LÚČ – Domov sociálnych služieb Šemša, Šemša 139, 044 21 informuje o pracovnom mieste - zastupovanie počas PN na pracovnú pozíciu "Kuchár/ka" s možným nástupom od 1. októbra 2021.
 

Archív starších, už neaktuálnych oznamov

 

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 13.03.2012 12:49
Upravené: 15.06.2021 11:02

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról