Oznamy o voľných miestach

11.11.2019

Upratovačka

       
LUMEN – ŠZ, ZpS a DSS, Jilemnického 1707/1, Trebišov oznamuje, že má voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu „upratovačka“ s možným nástupom ihneď.
 
05.11.2019

Sociálny/a pracovník/čka

       
LUMEN – ŠZ, ZpS a DSS, Jilemnického 1707/1, Trebišov oznamuje, že má voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu „sociálny/a pracovník/čka“ s možným nástupom od 01.12.2019 na dobu určitú.
 
05.11.2019

Inštruktor sociálnej rehabilitácie

       
LUMEN – ŠZ, ZpS a DSS, Jilemnického 1707/1, Trebišov oznamuje, že má voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu „inštruktor sociálnej rehabilitácie“ s možným nástupom od 01.12.2019 na dobu určitú.
 
30.10.2019

Animátor kultúry

       
Spišské osvetové stredisko, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, Zimná 47, 052 01 Spišská Nová Ves oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom na pozíciu animátor kultúry.
 
30.10.2019

Pomocná sila v školskej kuchyni

       
Stredná odborná škola Ostrovského 1, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste pomocná sila v školskej kuchyni s nástupom od 01.12.2019.
 
29.10.2019

Upratovačka

       
Stredná odborná škola, Gemerská 1, 040 11 Košice v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnej pozícii upratovačka (100% úväzok na dobu neurčitú).
 
17.10.2019

Učiteľ informatiky

       
Gymnázium, Kpt. Nálepku 6, Sobrance oznamuje, že od 1. 12. 2019 má voľné pracovné miesto na čiastočný úväzok na pracovnú pozíciu učiteľ všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobáciou INFORMATIKA.
 
16.10.2019

Učiteľ odborných elektrotechnických predmetov

       
Stredná odborná škola automobilová Moldavská cesta 2 Košice informuje o voľných pracovných miestach v zmysle § 11, ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z.z. , ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch.
 

Archív starších, už neaktuálnych oznamov

 

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 13.03.2012 12:49
Upravené: 09.08.2019 15:29

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah 30 rokov po ...