Oznamy o voľných miestach

25.07.2017

Učiteľ / učiteľka francúzskeho jazyka

       
Konzervatórium Jozefa Adamoviča, Exnárova 8, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste od 1. 9. 2017 na pracovnú pozíciu učiteľ/učiteľka všeobecnovzdelávacích predmetov: francúzsky jazyk. Úväzok 7 hodín týždenne.
 
21.07.2017

Učiteľ/učiteľka francúzskeho jazyka

       
Konzervatórium Jozefa Adamoviča, Exnárova 8, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste od 1. 9. 2017 na pracovnú pozíciu učiteľ/učiteľka všeobecnovzdelávacích predmetov: francúzsky jazyk. Úväzok 7 hodín týždenne.
 
17.07.2017

Učiteľ SŠ – matematika / fyzika

       
Gymnázium, Šrobárova 1, 042 23 Košice, informuje o voľnom pracovnom mieste učiteľ SŠ aprobácia matematika / fyzika s nástupom od 01.9.2017.
 
14.07.2017

Referent pre rozpočet a implementáciu projektov

       
Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice oznamuje, že k 1.9.2017 disponuje voľným pracovným miestom na pracovnú pozíciu referent pre rozpočet a implementáciu projektov.
 
13.07.2017

Zástupca riaditeľky školy pre teoretické vyučovanie

       
Stredná odborná škola na Gemerskej ul. č. 1 v Košiciach informuje o voľnom pracovnom mieste na obsadenie pracovnej pozície zástupca riaditeľky školy pre teoretické vyučovanie.
 
13.07.2017

Učiteľ/učiteľka nemeckého a anglického jazyka

       
Gymnázium na Poštovej ul. č. 9 v Košiciach informuje o voľnom pracovnom mieste od 1. 9. 2017 na pracovnú pozíciu učiteľ/učiteľka všeobecnovzdelávacích predmetov: nemecký jazyk – anglický jazyk.
 
12.07.2017

Odborný zamestnanec - školský psychológ

       
Gymnázium Alejová 1 v Košiciach informuje o voľnom pracovnom mieste na pozícii školský psychológ s nástupom od 1. 9. 2017.
 
12.07.2017

Učiteľ biológie a anglického jazyka

       
Gymnázium Š. Moysesa, ul. Školská 13 v Moldave nad Bodvou oznamuje, že od 1. 9. 2017 disponuje voľným pracovným miestom na pracovnú pozíciu učiteľ všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobáciou biológia, anglický jazyk.
 
12.07.2017

Učiteľ telesnej výchovy a občianskej náuky

       
Gymnázium Š. Moysesa, Školská 13, Moldava nad Bodvou oznamuje, že od 1. 9. 2017 disponuje voľným pracovným miestom na čiastočný úväzok 50%, na pracovnú pozíciu učiteľ všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobáciou telesná výchova, občianska náuka.
 
11.07.2017

Zástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie

       
Stredná odborná škola - Szakközépiskola, J. Majlátha 2, 076 51 v Pribeníku oznamuje výberové konanie na obsadenie pracovnej funkcie zástupcu riaditeľa pre praktické vyučovanie.
 
11.07.2017

Hlavný majster odborného výcviku

       
Stredná odborná škola - Szakközépiskola, J. Majlátha 2, 076 51 v Pribeníku oznamuje výberové konanie na obsadenie pracovnej funkcie hlavný majster odborného výcviku.
 
06.07.2017

Majster odbornej výchovy pre odbor stavebná výroba

       
Stredná odborná škola, Mierová 727, 072 22 Strážske oznamuje, že od 01. 09. 2017 je voľné miesto na pracovnú pozíciu majster odbornej výchovy pre odbor 3686 F - stavebná výroba, na elokovanom pracovisku v Šamudovciach okres Michalovce, na plný úväzok.
 
03.07.2017

Školský psychológ

       
Stredná odborná škola – Szakkőzépiskola, J. Kráľa 25, Veľké Kapušany oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom na čiastočný úväzok na pracovnú pozíciu školský psychológ.
 
03.07.2017

Učiteľ informatiky

       
Gymnázium, Kpt. Nálepku 6, Sobrance oznamuje, že od 1. 9. 2017 máme voľné pracovné miesto na čiastočný úväzok na pracovnú pozíciu učiteľ všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobáciou informatika.
 
03.07.2017

Učiteľ biológie

       
Gymnázium, Kpt. Nálepku 6, Sobrance oznamuje, že od 1. 9. 2017 máme voľné pracovné miesto na čiastočný úväzok (zastupovanie počas materskej dovolenky) na pracovnú pozíciu učiteľ všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobáciou biológia.
 
16.06.2017

Upratovačka

       
Škola úžitkového výtvarníctva, Jakobyho 15, Košice informuje o 2 voľných pracovných miestach na skrátený pracovný úväzok na pozíciu „upratovačka“. Nástup do zamestnania od 15. 08. 2017.
 

Archív starších, už neaktuálnych oznamov

 

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Zuzana Bobríková
Vytvorené: 13.03.2012 12:49
Upravené: 21.07.2017 09:09

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Most cez Ružín Dobrovoľníctvo