Oznamy o voľných miestach

17.01.2020

Učiteľ/ka anglického jazyka a literatúry

       
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským, Kuzmányho 6, 041 74 Košice informuje o voľnom pracovnom mieste učiteľ/ka všeobecno-vzdelávacích predmetov s aprobáciou anglický jazyk a literatúra s nástupom od 01.03.2020.
 
16.01.2020

Učiteľ SŠ – matematika

       
Riaditeľka Gymnázia, Šrobárova 1, Košice oznamuje, že disponuje s voľným pracovným miestom učiteľ SŠ aprobácia matematika s nástupom od 03.02.2020.
 
16.01.2020

Opatrovateľ/ka

       
LUMEN – ŠZ, ZpS a DSS, Jilemnického 1707/1, Trebišov oznamuje, že má voľné pracovné miesta na pracovnú pozíciu „opatrovateľ/ka“ s možným nástupom od 01.02.2020 na dobu určitú.
 
16.01.2020

Referent pre verejné obstarávanie

       
Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, 040 01 Košice zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste na pozíciu Referent pre verejného obstarávania na skrátený úväzok t.j. 18,75 h / týždeň, prípadne na Dohodu o pracovnej činnosti. Uvedené miesto potrebujeme obsadiť IHNEĎ.
 
16.01.2020

Školský psychológ

       
Gymnázium, Školská 7, 052 01 Spišská Nová Ves zverejňuje informácie o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu školský psychológ - s nástupom od 1. 2. 2020 na 50% úväzok zástup počas materskej a rodičovskej dovolenky.
 
16.01.2020

Školský psychológ

       
Stredná odborná škola ekonomická, Stojan 1, 052 01 Spišská Nová Ves zverejňuje informácie o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu školský psychológ - s nástupom od 1. 2. 2020 na 50% úväzok zástup počas materskej a rodičovskej dovolenky.
 
15.01.2020

Kuchárka

       
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves informuje o voľnom pracovnom mieste na pozíciu: kuchárka na dobu určitú 12 mesiacov.
 
15.01.2020

Učiteľ informatiky

       
Informácia o voľných pracovných miestach v zmysle § 11, ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 138/2019 Z .z. o pedagogických a odborných zamestnancoch.
 
14.01.2020

Školský psychológ na 50% úväzku

       
Informácia o voľných pracovných miestach v zmysle § 11, ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z. , ktorým sa dopĺňa zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch.
 
13.01.2020

Učiteľ/ka informatiky

       
Stredná odborná škola Ostrovského 1, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste učiteľ/ka informatiky s nástupom ihneď.
 
13.01.2020

Hlavný majster odbornej výchovy

       
Stredná odborná škola, Učňovská 5, 040 15 Košice-Šaca oznamuje, že od 01.02.2020 má voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu hlavný majster odbornej výchovy pre profesiu strojné povolania a hutnícke povolania na plný pracovný úväzok. Uvedené pracovné miesto potrebujeme obsadiť na dobu neurčitú.
 
10.01.2020

Vrátnik - údržbár

       
Riaditeľka Gymnázia, Šrobárova 1, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu: vrátnik – údržbár s nástupom od 01.02.2020.
 
08.01.2020

Učiteľ odborných elektrotechnických predmetov

       
Informácia o voľných pracovných miestach v zmysle § 11, ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z.z. , ktorým sa dopĺňa zákon č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch.
 
07.01.2020

Mzdová/ý účtovník/čka

       
Riaditeľka Gymnázia, Opatovská cesta 7, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste na celý pracovný úväzok s dobou nástupu od 17.02.2020 do 31.12.2020 s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú: samostatný referent na ekonomickom úseku v kumulácií s pracovným zaradením personalista/ka, mzdový/á účtovník/čka.
 
07.01.2020

Fyzioterapeut

       
ANIMA – Domov sociálnych služieb, A. Kmeťa č. 2 Michalovce oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom fyzioterapeut pre sociálnu službu – služba včasnej intervencie (terénna a ambulantná forma).
 
20.12.2019

Učiteľ anglického jazyka

       
Informácia o voľnom pracovnom mieste v zmysle § 11, ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z. , ktorým sa dopĺňa zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch.
 
13.12.2019

Učiteľ/učiteľka odborných stavebných predmetov

       
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Rožňavská Baňa 211, 048 01 Rožňava v zmysle § 84 ods. 1 zákona NR SR č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov informujeme o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca.
 
10.12.2019

Herec / bábkoherec

       
Bábkové divadlo v Košiciach, 040 01 Košice informuje o uvoľnenom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu HEREC / BÁBKOHEREC od 10. decembra 2019.
 
05.12.2019

Inštruktor sociálnej rehabilitácie

       
DOMKO Domov sociálnych služieb, Park mládeže 3, Košice oznamuje, že má voľné pracovné miesta na pracovnú pozíciu „inštruktor sociálnej rehabilitácie“ s možným nástupom od 01.02.2020.
 
05.12.2019

Opatrovateľ/ka

       
DOMKO Domov sociálnych služieb, Park mládeže 3, Košice oznamuje, že má voľné pracovné miesta na pracovnú pozíciu „opatrovateľ/ka“ s možným nástupom od 01.02.2020.
 
14.11.2019

Učiteľ anglického jazyka na 43 % úväzku (9,5 hodín týždenne)

       
Informácia o voľných pracovných miestach v zmysle § 11, ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z.z. , ktorým sa dopĺňa zákon č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch
 
14.11.2019

Školský psychológ na 50% úväzku

       
Informácia o voľných pracovných miestach v zmysle § 11, ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z.z. , ktorým sa dopĺňa zákon č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch.
 
13.11.2019

Opatrovateľ

       
ONDAVA – Domov sociálnych služieb Rakovec nad Ondavou oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom
 

Archív starších, už neaktuálnych oznamov

 

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 13.03.2012 12:49
Upravené: 09.08.2019 15:29

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah Dopravné informácie