Spojené školy

Spojené školy v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK

Názov Adresa Kontakt Riaditeľ
Spojená škola (Gymnázium a SOŠ techniky a služieb) Kollárova 17, Sečovce, 07801 056 6713 801
sekretariat@gdusecovce.sk
PaedDr. Michaela Štundová, MBA
Spojená škola (SOŠ pedagogická a materská škola) Bielocerkevská 29, Košice 0902 711 100
ss.bielocerkevskake@gmail.com
Mgr. Dana Draganová - poverená riadením

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 16.04.2014 11:21
Upravené: 05.01.2024 12:51