Spojené školy

Spojené školy v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK

Názov Adresa Kontakt Riaditeľ

Spojená škola (Gymnázium a SOŠ)

Zimná 96, Dobšiná, 04925

058 7941 636, 058 7883 970
sou-dobsinamail.t-com.sk

Mgr. Ondrej Dovalovský (poverený vedením školy)

Spojená škola (Gymnázium a SOŠ)

Kollárova 17, Sečovce, 07801

056 6783 101
sekretariatgdusecovce.sk

Ing. Milan Leškanič

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 16.04.2014 11:21
Upravené: 08.11.2018 08:45