Spojené školy

Spojené školy v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK

Názov Adresa Kontakt Riaditeľ

Spojená škola (Gymnázium a SOŠ)

Podrobnosti a dokumenty

Zimná 96, Dobšiná, 04925

058 7941 636, 058 7883 970

sou-dobsinamail.t-com.sk

Ing. Alica Krivanská

Spojená škola (Gymnázium a SOŠ)

Podrobnosti a dokumenty*

Kollárova 17, Sečovce, 07801

056 6783 101

sekretariatgdusecovce.sk

Ing. Milan Leškanič

* Odkazy v časti Podrobnosti a dokumenty smerujú na dokumenty (zmluvy, objednávky, faktúry), ktoré organizácie zverejňujú v spolupráci s KSK. Organizácie, ktoré tieto odkazy uvedené nemajú, si tieto dokumenty zverejňujú svojpomocne na vlastnom webe.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Peter Garbarčík, PhD.
Vytvorené: 16.04.2014 11:21
Upravené: 10.10.2017 08:52