Jazykové školy

Jazykové školy v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK

Názov Adresa Kontakt Riaditeľ

Jazyková škola

Podrobnosti a dokumenty

Hlavná 113,
Košice, 04001

055 7287 901

miroslava.kusnirovasjs.sk

Mgr. Drahoslava Vasiľová

Jazyková škola

Podrobnosti a dokumenty

Javorová 16,
Spišská Nová Ves, 05201

053 3810 188, 053 4397 887, 0905 727 559

jsjssnv.sk

Mgr. Justína Kurilová

* Odkazy v časti Podrobnosti a dokumenty smerujú na dokumenty (zmluvy, objednávky, faktúry), ktoré organizácie zverejňujú v spolupráci s KSK. Organizácie, ktoré tieto odkazy uvedené nemajú, si tieto dokumenty zverejňujú svojpomocne na vlastnom webe.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Peter Garbarčík, PhD.
Vytvorené: 28.04.2014 12:02
Upravené: 03.07.2017 15:04