Stredné zdravotnícke školy

Stredné zdravotnícke školy v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK

Názov Adresa Kontakt Riaditeľ

Stredná zdravotnícka škola

Podrobnosti a dokumenty*

Moyzesova 17,
Košice, 04176

055 6221 189

skolaszske.sk

PhDr. Viera Rusinková

Stredná zdravotnícka škola

Podrobnosti a dokumenty

Kukučínova 40,
Košice, 04137

055 6221 216, 055 6234 418

szskukucinstonline.sk

PhDr. Anna Hencovská

Stredná zdravotnícka škola

Podrobnosti a dokumenty

Masarykova 27,
Michalovce, 07101

056 6422 839, 056 6441 452

skolaszsmi.eu.sk

RNDr. Dušan Žaludko

Stredná zdravotnícka škola -
Egészségügyi Középiskola

Podrobnosti a dokumenty

Nám. 1. mája 1,
Rožňava, 04801

058 7322 339

skolaszsrv.edu.sk

Mgr. Ľuboš Lipták

* Odkazy v časti Podrobnosti a dokumenty smerujú na dokumenty (zmluvy, objednávky, faktúry), ktoré organizácie zverejňujú v spolupráci s KSK. Organizácie, ktoré tieto odkazy uvedené nemajú, si tieto dokumenty zverejňujú svojpomocne na vlastnom webe.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 28.04.2014 11:26
Upravené: 15.08.2018 16:10