Stredná zdravotnícka škola Kukučínova, Košice

Adresa: Kukučínova 40, Košice, 04137
Tel: 055 6221 216, 055 6234 418
E-mail: szskosice@kukucinka.sk
web: http://www.kukucinka.sk/

Verejné obstarávania
Ostatné dokumenty (zmluvy, objednávky, faktúry) si organizácia zverejňuje svojpomocne na vlastnom webe.

Členovia Rady školy:

 1. PaedDr. Dáša Šusterová, predseda - zástupca pedagogických zamestnancov
 2. Mgr. Iveta Kočerginová - zástupca pedagogických zamestnancov
 3. Ing. Martina Lazarovská Poláčková - zástupca nepedagogických zamestnancov
 4. Mgr. Zdenka Smetanková - zástupca rodičov
 5. Renáta Lukáčiková - zástupca rodičov
 6. Mgr. Mária Cabanová - zástupca rodičov
 7. Chantal Kovalčinová - zástupca žiakov
 8. MUDr. Ján Sekáč - delegovaný poslanec
 9. MUDr. Renáta Lenártová, PhD. - delegovaný poslanec
 10. PhDr. Jana Jacková, MPH. - delegovaný zástupca inštitúcie podieľajúcej sa na koordinácii odborného vzdelávania (nominovaný stavovskou organizáciou) 
 11. Mgr. Jolana Kečkéšová - delegovaný zástupca zriaďovateľa

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 28.04.2014 11:29
Upravené: 15.10.2019 08:02

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról