Stredná zdravotnícka škola Kukučínova, Košice

Adresa: Kukučínova 40, Košice, 04137
Tel: 055 6221 216, 055 6234 418
E-mail: szskosice@kukucinka.sk
web: http://www.kukucinka.sk/

Verejné obstarávania
Archív zmlúv z rokov 2011-2013
Ostatné dokumenty (zmluvy, objednávky, faktúry) si organizácia zverejňuje svojpomocne na vlastnom webe.

Členovia Rady školy:

 1. Ing. Martina Lazarovská Poláčková, predseda - zástupca nepedagogických zamestnancov
 2. PhDr. Alena Moudrá - zástupca pedagogických zamestnancov
 3. PhDr. Mária Pituchová - zástupca pedagogických zamestnancov
 4. Marta Adamčová - zástupca rodičov
 5. Marianna Kovalčinová - zástupca rodičov
 6. Lenka Pachingerová - zástupca rodičov
 7. Sebastián Marek - zástupca žiakov
 8. MUDr. Ján Sekáč - delegovaný poslanec
 9. MUDr. Renáta Lenártová, PhD. - delegovaný poslanec
 10. PhDr. Alena Kellnerová, MPH., Univerzitná nemocnica L. Pasteura, KE - delegovaný zástupca inštitúcie podieľajúcej sa na koordinácii odborného vzdelávania (nominovaný stavovskou organizáciou) 
 11. Bc. Ivana Bohušová - delegovaný zástupca zriaďovateľa

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 28.04.2014 11:29
Upravené: 11.11.2022 11:29

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine