Výzvy na predkladanie ponúk k zákazkam s nízkou hodnotou

Zákazky obstarávané podľa §117 pre Úrad KSK a všetky organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK:

 

Vyhľadať:
Druh zákazky Názov zákazky Verejný obstarávateľ Podrobnosti Dátum zverejnenia
Služby Audit účtovnej uzávierky za rok 2019 Hotelová akadémia Košice podrobnejšie informácie 20.09.2021
Tovary Elektrický polohovacie postele s príslušenstvom ARCUS Košice podrobnejšie informácie 20.09.2021
Tovary Nákup učebníc SZŠ Košice Moyzesova 17 podrobnejšie informácie 16.09.2021
Služby Stravné poukážky Školský internát Košice Považská 7 podrobnejšie informácie 16.09.2021
Služby Zabezpečenie procesu verejného obstarávania - Verejná súťaž pre nadlimitnú zákazku -potraviny ARCUS Košice podrobnejšie informácie 14.09.2021
Tovary Vakový zdvihák ARCUS Košice podrobnejšie informácie 14.09.2021
Stavebné práce Oprava havarijnej časti strechy Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň podrobnejšie informácie 14.09.2021
Stavebné práce Výmena okien - SOŠT, Partizánska a Kapušianska ulica Michalovce SOŠ technická Michalovce podrobnejšie informácie 13.09.2021
Tovary Pracovné odevy ARCUS Košice podrobnejšie informácie 13.09.2021
Tovary Kresla s polohovacím operadlom ARCUS Košice podrobnejšie informácie 13.09.2021
Služby Pranie a žehlenie prádla Hotelová akadémia Košice podrobnejšie informácie 10.09.2021
Tovary PLYNOVÉ KOTLY Spišské kultúrne centrum a knižnica podrobnejšie informácie 10.09.2021
Tovary Kompaktná výkonová stmievacia jednotka pre montáž na stenu v prevedení technológie „DIM-SWITCH“ Spišské divadlo SNV podrobnejšie informácie 10.09.2021
Služby "Gymnázium - stravné lístky 2021" Gymnázium SNV Javorová 16 podrobnejšie informácie 10.09.2021
Tovary Ryba a rybie výrobky SPŠ elektrotechnická Košice podrobnejšie informácie 10.09.2021
Tovary Obstaranie knižnično-informačného systému DAWINCI Zemplínska knižnica Trebišov podrobnejšie informácie 08.09.2021
Služby Prepracovanie projektovej dokumentácie "Zníženie energetickej náročnosti budovy Gymnázium Opatovská cesta 7, Košice" Gymnázium Košice Opatovská cesta 7 podrobnejšie informácie 08.09.2021
Tovary Vstavané skrine ONDAVA Rakovec nad Ondavou podrobnejšie informácie 07.09.2021
Tovary Učebnice Gymnázium Kráľovský Chlmec podrobnejšie informácie 07.09.2021
Stavebné práce "Rekonštrukcia priestorov školských dielní pre potreby centra odborného vzdelávania" SOŠ obchodu a služieb Sobrance podrobnejšie informácie 07.09.2021
Tovary Mäsové výrobky ONDAVA Rakovec nad Ondavou podrobnejšie informácie 06.09.2021
Tovary Mäso ONDAVA Rakovec nad Ondavou podrobnejšie informácie 06.09.2021
Tovary Mrazené rybie filé, mrazený polotovar a šaláty ONDAVA Rakovec nad Ondavou podrobnejšie informácie 06.09.2021
Tovary Ovocie a zelenina ONDAVA Rakovec nad Ondavou podrobnejšie informácie 06.09.2021
Služby Vypracovanie Projektovej dokumentácie pre stavbu Rekonštrukcia skladových ( nebytových) priestorov zmena účelu využitia budovy na výchovno-vzdelávací proces Gymnázium Šrobárová KE podrobnejšie informácie 05.09.2021
Nájdených 1 326 záznamov, zobrazujem 1 až 25.[<<] 1,2,3,4,5,6,7,8 [>>]
 

 

Staršie verejné obstarávania Úradu KSK nájdete v archíve verejného obstarávania, alebo na stránke štvrťročné zhrnutia.
Staršie verejné obstarávania organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK nájdete za odkazmi na zozname organizácií.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 27.06.2019 17:30
Upravené: 13.08.2019 07:42