Výzvy na predkladanie ponúk k zákazkam s nízkou hodnotou

Zákazky obstarávané podľa §117 pre Úrad KSK a všetky organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK:

 

Vyhľadať:
Druh zákazky Názov zákazky Verejný obstarávateľ Podrobnosti Dátum zverejnenia
Tovary Čistiace prostriedky a potreby na upratovanie 2021 - 2022 Hotelová akadémia Košice podrobnejšie informácie 19.04.2021
Služby Stavebný dozor - prieskum trhu SPŠ strojnícka Košice podrobnejšie informácie 16.04.2021
Tovary Mrazené hydinové mäso 2021 - 2022 Hotelová akadémia Košice podrobnejšie informácie 16.04.2021
Tovary Trenažér dopspelého KPR+D pre nácvik KPR so 4 EKG bodmi+OMNI2 SZŠ Košice Kukučínova 40 podrobnejšie informácie 16.04.2021
Tovary Novorodenecké vyhrievané lôžko SZŠ Košice Kukučínova 40 podrobnejšie informácie 15.04.2021
Tovary "Osivo kukurice vrátane sejby, plečkovania a prihnojovania kukurice." SOŠ Pribeník podrobnejšie informácie 14.04.2021
Služby „Odborné prehliadky, odborné skúšky elektrických zariadení a revízie elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia v roku 2021“. SOŠ Pribeník podrobnejšie informácie 13.04.2021
Tovary Čerstvé mäso a mäsové výrobky 2021 - 2022 Hotelová akadémia Košice podrobnejšie informácie 13.04.2021
Tovary Čerstvé vajcia triedené „L“, trieda kvality „A“ 2021 - 2022 Hotelová akadémia Košice podrobnejšie informácie 12.04.2021
Tovary Zákusky LÚČ Šemša podrobnejšie informácie 09.04.2021
Tovary Licencie MS SharePoint User CAL Standard 2019 -500 ks Košický samosprávny kraj podrobnejšie informácie 07.04.2021
Tovary Licencie MICROSOFT Office Standard 2019 -70 ks Košický samosprávny kraj podrobnejšie informácie 07.04.2021
Služby VMware – inštalačné služby Košický samosprávny kraj podrobnejšie informácie 07.04.2021
Tovary Literárne pomôcky k projektu "Podpora čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti" Stredná športová škola podrobnejšie informácie 31.03.2021
Tovary Ovocie a zelenina 2021 - 2022 Hotelová akadémia Košice podrobnejšie informácie 25.03.2021
Služby Vypracovanie technickej štúdie uskutočniteľnosti cyklotrasy Michalovce – Vyšné Nemecké Košický samosprávny kraj podrobnejšie informácie 24.03.2021
Služby Elektronické stravovacie karty pre zamestnancov na rok 2021 Gymnázium Poštová KE podrobnejšie informácie 23.03.2021
Služby Časť A.1 - Eurovelo 11_ úsek v katastrálnom území Družstevná pri Hornáde v rozsahu stavebných objektov: SO 01 Cyklistická cestička, SO 02 Cyklistický most a SO 03 Galéria - vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) v podrobnostiach realizačného projektu (DRS) Košický samosprávny kraj podrobnejšie informácie 23.03.2021
Stavebné práce Oznámenie o zrušení verejného obstarávania SOŠ Jána Bocatia Košice podrobnejšie informácie 22.03.2021
Tovary Nákup IKT pre projekt Škola umeleckého priemyslu Košice podrobnejšie informácie 22.03.2021
Tovary Vybavenie počítačovej učebne SOŠ veterinárna Košice - Barca podrobnejšie informácie 19.03.2021
Služby Nová tematická expozícia Zaži Baroko - Vypracovanie projektovej dokumentácie Východoslovenské múzeum Košice podrobnejšie informácie 19.03.2021
Tovary Podlahové krytiny SOŠ technická Michalovce podrobnejšie informácie 18.03.2021
Služby Látkové rolety s montážou SPŠ dopravná Košice podrobnejšie informácie 18.03.2021
Tovary Chlieb a pečivo 2021- 2022 Hotelová akadémia Košice podrobnejšie informácie 18.03.2021
Nájdených 1 132 záznamov, zobrazujem 1 až 25.[<<] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 [>>]
 

 

Staršie verejné obstarávania Úradu KSK nájdete v archíve verejného obstarávania, alebo na stránke štvrťročné zhrnutia.
Staršie verejné obstarávania organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK nájdete za odkazmi na zozname organizácií.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 27.06.2019 17:30
Upravené: 13.08.2019 07:42