Výzvy na predkladanie ponúk k zákazkam s nízkou hodnotou

Zákazky obstarávané podľa §117 pre Úrad KSK a všetky organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK:

 

Vyhľadať:
Druh zákazky Názov zákazky Verejný obstarávateľ Podrobnosti Dátum zverejnenia
Tovary Notebooky a softvér SPŠ elektrotechnická Košice podrobnejšie informácie 28.11.2022
Služby Vypracovanie koncepcie budovania cyklodestinácie Gemer Košický samosprávny kraj podrobnejšie informácie 24.11.2022
Tovary Informácia k výzve na predkladanie ponúk - Nákup notebookov SZŠ Košice Moyzesova 17 podrobnejšie informácie 24.11.2022
Tovary Tonery 2022 - 2023 Hotelová akadémia Košice podrobnejšie informácie 24.11.2022
Tovary Kancelárske potreby 2022 - 2023 Hotelová akadémia Košice podrobnejšie informácie 24.11.2022
Tovary Stolové počítače, notebooky a softvér SPŠ elektrotechnická Košice podrobnejšie informácie 21.11.2022
Služby Projektová dokumentácia - Debarierizácia priestorov Hotelovej akadémie Košice Hotelová akadémia Košice podrobnejšie informácie 21.11.2022
Tovary Informácia k Výzve na predkladanie ponúk - Laboratórny spotrebný materiál SZŠ Košice Moyzesova 17 podrobnejšie informácie 21.11.2022
Tovary Folklórna tanečná obuv Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň podrobnejšie informácie 21.11.2022
Služby Lyžiarsky kurz SPŠ elektrotechnická Košice podrobnejšie informácie 18.11.2022
Tovary Prezentačné materiály Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň podrobnejšie informácie 18.11.2022
Služby Vstupné - exkurzia 07 - Zážitková gastronómia Hotelová akadémia Košice podrobnejšie informácie 14.11.2022
Služby Vytvorenie novej web stránky Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň podrobnejšie informácie 10.11.2022
Stavebné práce Oprava havarijného stavu stropu Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň podrobnejšie informácie 09.11.2022
Služby Územný plán veľkého územného celku Košický kraj – Zmeny a doplnky č.5/2022 Košický samosprávny kraj podrobnejšie informácie 08.11.2022
Tovary Vybavenie IKT SOŠ Pribeník podrobnejšie informácie 07.11.2022
Služby Ochrana a obnova biodiverzity v lesných ekosystémoch Košického kraja – projekt č. 2 - štúdia Košický samosprávny kraj podrobnejšie informácie 25.10.2022
Tovary Dodávka čistiacich prostriedkov a predmetov osobnej starostlivosti IDEA Prakovce podrobnejšie informácie 24.10.2022
Tovary Dodávka a montáž elektrických akumulačných kachlí v objektoch Baníckeho múzea v Rožňave, vrátane demontáže a odvozu pôvodných kachlí Banícke múzeum v Rožňave podrobnejšie informácie 21.10.2022
Služby Lyžiarsky výcvikový kurz žiakov strednej školy - výzva na určenie PHZ SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1 podrobnejšie informácie 20.10.2022
Tovary Technické vybavenie Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň podrobnejšie informácie 20.10.2022
Služby Šesť Oznámení o strategickom dokumente podľa § 5 Zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre šesť strategických dokumentov Košický samosprávny kraj podrobnejšie informácie 20.10.2022
Tovary Zemiaky SPŠ elektrotechnická Košice podrobnejšie informácie 18.10.2022
Stavebné práce Riešenie havarijného stavu oporného múra pri športovej hale Súkromnej spojenej školy EDURAM v Krompachoch Košický samosprávny kraj podrobnejšie informácie 18.10.2022
Služby Informácia k Výzve na predkladanie ponúk - Dodávka elektrickej energie 2023 SZŠ Košice Moyzesova 17 podrobnejšie informácie 18.10.2022
Nájdených 1 787 záznamov, zobrazujem 1 až 25.[<<] 1,2,3,4,5,6,7,8 [>>]
 

 

Staršie verejné obstarávania Úradu KSK nájdete v archíve verejného obstarávania, alebo na stránke štvrťročné zhrnutia.
Staršie verejné obstarávania organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK nájdete za odkazmi na zozname organizácií.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 27.06.2019 17:30
Upravené: 13.08.2019 07:42