Zdravotníctvo

Úlohou odboru sociálnych vecí a zdravotníctva Košického samosprávneho kraja je najmä koordinovanie a napĺňanie priorít regionálnej zdravotnej politiky a zabezpečenie dostupnosti zdravotnej a lekárenskej starostlivosti v Košickom kraji. Lekár samosprávneho kraja a farmaceut samosprávneho kraja vykonáva dozor u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a vo verejných lekárňach, zaoberá sa podnetmi občanov a v prípade zistenia pochybení môže ukladať pokuty. Určuje tiež rozpis pohotovostných služieb v našom kraji zverejnený na tejto stránke v častiach „Zdravotná starostlivosť“ a „Lekárenská starostlivosť“. Z dôvodu lepšej informovanosti občanov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti odbor sociálnych vecí a zdravotníctva zriadil poradensko – informačné centrum, ktoré poskytuje základné poradenstvo v oblasti zdravotníctva.

 

Poradensko - informačné centrum pre oblasť zdravotníctva

Nachádza sa na prízemí Úradu Košického samosprávneho kraja v miestnosti č. 121. Zabezpečuje prvý kontakt občanov prichádzajúcich na referát zdravotníctva, odboru sociálnych vecí a zdravotníctva. Poskytuje občanom komplexné právne poradenstvo a informácie o existujúcich platných právnych predpisoch, všeobecne záväzných nariadeniach na úseku zdravotníctva, informácie pre poskytovateľov zdravotnej a lekárenskej starostlivosti, ako aj informácie pre občanov, týkajúce sa poskytovania zdravotnej a lekárenskej starostlivosti, ktoré patria do kompetencie Košického samosprávneho kraja a pod. V prípade potreby, resp. nemožnosti poskytnutia relevantnej informácie, sú záujemcovia usmernení na vecne príslušný správny orgán.

Adresa

Úrad Košického samosprávneho kraja
Odbor sociálnych vecí a zdravotníctva
Námestie Maratónu mieru 1
042 66 Košice

Kontakt

Telefonický kontakt: 055/72 68 297
Email: pic.zdravotnictvo@vucke.sk

Úradné hodiny

Pondelok 7:30 - 15:30
Utorok 7:30 - 15:30
Streda 7:30 - 16:30
Štvrtok 7:30 - 15:30
Piatok 7:30 - 14:30

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Peter Garbarčík, PhD.
Vytvorené: 11.09.2013 14:34
Upravené: 21.02.2018 09:38

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah Via Carpatia