Prevencia kriminality

Košický samosprávny kraj (ďalej len KSK) sa pri výkone samosprávy v zmysle zákona o samosprávnych krajoch (§ 4 zák. č. 302/2001 Z.z.) stará o všestranný rozvoj územia a o potreby svojich obyvateľov.

V zmysle zákona č. 583/2003 Z.z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti je subjektom prevencie kriminality na regionálnej úrovni vyšší územný celok (KSK), ktorý spolupracuje s obvodným úradom v sídle kraja na rozpracovaní stratégie prevencie kriminality na podmienky kraja a vykonáva pôsobnosť v oblasti prevencie kriminality.

KSK preto vyvíja aktivity v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja a v súlade s týmto dokumentom schvaľuje Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja ďalšie strategické a koncepčné programy na riešenie závažných spoločenských problémov. Medzi závažné spoločenské problémy patria okrem iného aj otázky bezpečnosti občanov a ich majetku. KSK dlhodobo podporuje aktivity smerujúce k rôznym formám prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil:
Vytvorené: 02.08.2013 09:38
Upravené: 29.04.2015 09:38

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001