Regionálny rozvoj

je súbor sociálnych, hospodárskych, kultúrnych a environmentálnych procesov a vzťahov, ktoré prebiehajú v regióne a ktoré prispievajú k zvyšovaniu jeho konkurencieschopnosti, trvalému hospodárskemu rozvoju, sociálnemu rozvoju a územnému rozvoju a k vyrovnávaniu hospodárskych rozdielov a sociálnych rozdielov medzi jednotlivými oblasťami (z. č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov).

Regionálna politika

Košického samosprávneho kraja je koordinovaný súbor činností a postupov, ktoré prispievajú k hospodárskemu rozvoju, sociálnemu rozvoju a územnému rozvoju regiónu.

Hlavným cieľom podpory regionálneho rozvoja

je v zmysle Zákona o podpore regionálneho rozvoja najmä odstraňovať alebo zmierňovať nežiaduce rozdiely v úrovni hospodárskeho rozvoja, sociálneho rozvoja a územného rozvoja území a zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj regiónov, zvyšovať ekonomickú výkonnosť, konkurencieschopnosť území a rozvoj inovácií v regiónoch pri zabezpečení trvalo udržateľného rozvoja, zvyšovať zamestnanosť a životnú úroveň obyvateľov v území pri zabezpečení trvalo udržateľného rozvoja.

Rada partnerstva 2021 – 2027

Rada partnerstva sa vytvára s cieľom zabezpečiť  integrovaný územný rozvoj Košického kraja, ktorý bude založený najmä na princípoch partnerstva a efektívnej vzájomnej spolupráci, ktorý bude zohľadňovať požiadavky subregionálnych teritórií i územných partnerov na rôznych úrovniach a pôsobiacich v rozmanitých oblastiach hospodárskej praxe.

Rada partnerstva sa spolupodieľa na príprave, schvaľovaní a implementácii Integrovanej územnej stratégií Košického kraja.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 13.03.2012 12:20
Upravené: 14.11.2022 14:37

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001