Investičné prostredie

24.08.2016

Košický kraj: potenciál v informačných technológiách, servisnej robotike a inováciách

       
Program podpory rozvoja ľudských zdrojov v digitálnej ekonomike na roky 2016-2020 schválili poslanci Košického samosprávneho kraja na svojom augustovom rokovaní. Program analyzuje aktuálnu situáciu v sektore digitálnej ekonomiky a spracovateľského priemyslu v porovnaní so svetom a okolitými krajinami, ktorí sú našimi priamymi konkurentmi.
 

IKT profil Košického samosprávneho kraja 2012

       
Vypracovanie IKT profilu Košického samosprávneho kraja je aktivitou, ktorá bola schválená v rámci plánu aktivít združenia Košice IT Valley (ďalej len „IT Valley“) na rok 2011. IKT profil vypracoval Košický samosprávny kraj (člen IT Valley) na základe prieskumu aktuálnych dostupných analytických odborných materiálov, štatistík a informácií. Časť IKT profilu bola vypracovaná na základe firemného a univerzitného dotazníkového prieskumu členov IT Valley a vybraných stredných škôl.
 

Regionálna inovačná stratégia 2012

       
Vstupná analýza inovačného prostredia Košického samosprávneho kraja je prvým z radu postupných krokov, ktoré Košický samosprávny kraj - odbor regionálneho rozvoja, plánovania a implementácie projektov bude realizovať v nasledujúcich dvoch rokov. Pôjde o podrobné monitorovanie, kvantitatívne a kvalitatívne hodnotenie o dosiahnutom pokroku v oblasti inovačného prostredia a konkurencieschopnosti podnikov so špecifickým dôrazom na malé a stredné podniky v kraji.
 

Regionálna inovačná stratégia

       
Nové chápanie inovácií v posledných rokoch v EÚ poukázalo na význam systémového prístupu a viedlo k integrovanejšiemu prístupu pri zavádzaní politických opatrení v oblasti inovácií zastrešené Lisabonskou stratégiou, ktorá navrhla rad zmien pre zlepšenie podnikateľského prostredia a nastavenia rozvoja budovania inovačnej kapacity v regiónoch EÚ.
 

Koncepcia využívania obnoviteľných zdrojov energie v KSK

       
V Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja KSK, v globálnom cieli Zníženie zaťaženosti životného prostredia je zadefinovaný špecifický cieľ „Minimalizácia tvorby odpadov a energetické zhodnocovanie odpadov“ a v cieli Infraštruktúra zadefinovaný špecifický cieľ Energetická koncepcia s opatrením Podpora využívania obnoviteľných zdrojov energie.
 
Strana: [1]  [2]  [3] 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 11.09.2013 12:40
Upravené: 11.09.2013 12:41

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról