Dotácie

Kraj spustil druhé kolo výzvy na poskytnutie dotácií

O prostriedky na zaujímavé projekty môžu záujemcovia požiadať v druhom kole výzvy v rámci individuálnych dotácií.
Košický samosprávny kraj opäť pomôže obyvateľom s dobrým nápadom zrealizovať ich prospešné projekty. Aktuálne spustil druhé kolo výzvy na individuálne dotácie pre rok 2022, pod záštitou predsedu kraja Rastislava Trnku. Záujemcovia môžu požiadať o prostriedky v šiestich oblastiach podpory, a to v rámci regionálneho rozvoja a podpory zamestnanosti, vzdelávania, výchovy a športu, sociálnej humanitárnej pomoci, zdravotnej starostlivosti a ochrany zdravia, ľudských práv a slobody alebo podpory kultúry a duchovných hodnôt.

O financie z krajskej kasy môžu požiadať podnikatelia aj právnické osoby, mestá, obce, združenia aj neziskové organizácie, a to v termíne od 4. 5. do 3. 6. 2022 na základe určených podmienok, ktoré sú zverejnené na webovej stránke kraja  v podsekciách:

Prvé kolo výzvy ID/2022
- prvé kolo výzvy uzatvorené

Druhé kolo výzvy ID/2022
- otvorené od 04.05.2022 do 03.06.2022

Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja uznesením č. 472/2020 prijatým na 22. zasadnutí dňa 14.12.2020, podľa § 8 ods. 1, § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a podľa § 8 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uznieslo na novom VZN č. 10/2020 o poskytovaní dotácií, účinnom od 01.01.2021, ktorým sa zároveň ruší VZN č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení VZN č. 9/2009VZN č. 7/2014 ku dňu 31.12.2020 a zároveň ruší VZN č. 7/2008 o poskytnutí dotácie na rozvoj športu ku dňu 31.12.2020. Príloha nového VZN č. 10/2020 obsahuje Štatút dotačnej komisie KSK pre poskytovanie dotácií.

Kontakty vo veciach výziev a žiadostí o dotácie:

Ing. Jozef Šuľak
M: 0915 923 821
E: egrant@vucke.sk

Ing. Marcela Juhászová, PhD.
M: 0903 296 154
E: egrant@vucke.sk

Mgr. Dominika Tóth
M: 0911 932 210
E: egrant@vucke.sk

Mgr. Martina Pitrovská
M: 0911 722 750
E: egrant@vucke.sk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Jana Jánošíková
Vytvorené: 24.02.2021 09:29
Upravené: 05.05.2022 17:14

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine