Dotačná komisia KSK

Dotačná komisia Košického samosprávneho kraja pre poskytovanie dotácií (ďalej len „dotačná komisia“) je najvyšším riadiacim a rozhodovacím orgánom pre realizáciu jednotlivých programov dotácií poskytovaných formou dotačnej schémy v súlade s § 3 ods. 1 písm. b) Všeobecného záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 10/2020 o poskytovaní dotácií.

Zloženie dotačnej komisie

1. Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja v zmysle čl. 4 ods. 1 Štatútu Dotačnej komisie schválilo Uznesením č. 473/2020 zo 14. decembra 2020 zloženie dotačnej komisie:

 1. Mgr. Rastislav Javorský – predseda dotačnej komisie
 2. Mgr. Milan Kaplan
 3. JUDr. Ing. Peter Huba, PhD.
 4. Adnan  Akram
 5. Ing. Ján Kokarda
 6. Ing. Pavol Bečarik
 7. PhDr. Jana Cibereová
 8. Michal Rečka
 9. Ing. Jozef Želinský
 10. Pavol Burdiga
 11. Ing. Štefan Bašták
    

2. V zmysle čl. 4 ods. 5 Štatútu Dotačnej komisie predseda Košického samosprávneho kraja menoval členov dotačnej komisie – zamestnancov Úradu Košického samosprávneho kraja s hlasom poradným:

 1. JUDr. Boris Bilčak
 2. Ing. Martin Sokol
 3. Mgr. Alena Šuranová – tajomník dotačnej komisie


Zasadnutia dotačnej komisie:

Ďalšie dokumenty:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Matej Pčola
Vytvorené: 16.06.2021 13:31
Upravené: 09.09.2022 11:03

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine