Petície

Podľa § 5, ods. 7, zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve, v znení neskorších predpisov: Orgán verejnej moci je povinný zverejniť výsledok vybavenia petície na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a na elektronickej úradnej tabuli, ak to technické podmienky umožňujú, a to do desiatich pracovných dní od jej vybavenia.

Petície:

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Renáta Čelková
Vytvorené: 03.06.2016 11:58
Upravené: 20.06.2019 11:40

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Kam na strednú školu Dopravné informácie