Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Zobraziť všetky aktualityAktuality

13.07.2018 Košice

Workshop o možnostiach financovania energetických projektov

Problematika energií, osobitne energetických úspor a využívania obnoviteľných zdrojov energie, je v súčasnosti veľmi aktuálna. Súvisí to jednak s opatreniami na...

 
12.07.2018 Margecany

V Margecanoch pribudli nové parkoviská

V obci Margecany už po novom zaparkujete ľahšie. Pribudli tu dve parkoviská, ktoré sa nachádzajú v blízkosti železničnej stanice. Výstavba bola financovaná z prostriedkov...

 
09.07.2018

Na Úrade KSK bol zriadený kontaktný bod pre program cezhraničnej spolupráce ENI Maďarsko –...

Košický samosprávny kraj podpísal dohodu o zriadení a financovaní regionálneho zastúpenia Programu cezhraničnej spolupráce Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina...

 
09.07.2018

Informačný seminár k výzve na podporu opatrovateľskej služby

Informačno - poradenské centrum pre Európske štrukturálne a investičné fondy v spolupráci s Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR...

 

Zobraziť všetky aktuality