Iné

Rozloha: 6 755 km2
Hustota obyvateľstva: 117 obyvateľov na km2
Počet obyvateľov: 792 991
Priemerný vek: 37,69
Podiel mestského obyvateľstva: 55,7%
Počet okresov: 11
Regióny: Abov, Zemplín, Gemer, Spiš
Počet obcí: 440
z toho mestá: 17
Najnižšie položené mesto na Slovensku: Čierna nad Tisou (110 m n. m.)
Najnižšie položené miesto: Klin nad Bodrogom (94,3 m n. m.)
Najvyššie položené miesto: Stolica (1476 m n. m.)

Prvý mestský erb v Európe: Košice
Najvýchodnejšia gotická katedrála v Európe: Dóm sv. Alžbety v Košiciach
Jeden z najväčších stredovekých komplexov v Európe: Spišský hrad (4,1 ha)
Najhlbšia priepasť: Čertova diera (186 m)
Najdlhšia jaskyňa: Stratenská jaskyňa (21,5 km)
Najväčšia ľadová jaskyňa: Dobšinská jaskyňa (11 200 m3)
Jediný studený gejzír na európskom kontinente: Herľany
Najstarší maratón v Európe a druhý najstarší na svete: Medzinárodný maratón mieru (Košice, 1924)
Najrozsiahlejšie krasové územie v Strednej Európe: Slovenský kras (440 km2)
Jedna z troch sprístupnených aragonitových jaskýň na svete: Ochtinská aragonitová jaskyňa
Rozlohou najväčšia botanická záhrada na svete: Košice (30 ha, vyše 4000 pestovaných druhov rastlín)
Najvyššia kostolná veža na Slovensku: Kostol Nanebovzatia Panny Márie v Spišskej Novej Vsi (87 m)
Druhá najväčšia vodná plocha na Slovensku: Zemplínska Šírava (rozloha 33 km², maximálna dĺžka 11 km, maximálna šírka 3,5 km, priemerná hĺbka 9,5 m a maximálna hĺbka 14 m)
Endemit (rastlina nerastúca nikde inde na svete): Rumenica turnianska (Turniansky hrad)
Symbolika: Premonštrátsky kláštor v Jasove má 4 vchody, 12 komínov a 365 okien


Ďalšie projekty informujúce o Košickom kraji:

  • Tašíkovo
    web pre deti, na ktorom je Košický kraj rozprávkovým kráľovstvom.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Matej Pčola
Vytvorené: 11.11.2012 13:13
Upravené: 08.12.2020 07:40

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001