Partnerské regióny

Župa Borsod-Abaúj-Zemplénžupa Nógrád (Maďarsko)

Rámcová dohoda o spolupráci podpísaná v apríli 2004, uzatvorená medzi KSK, BBSK a dvoma maďarskými župami, zameraná na hospodársky rozvoj, rozvoj cestovného ruchu a dopravnej infraštruktúry.

Juhočeský kraj (Česká republika)

Memorandum o spolupráci podpísané v apríli 2004, zamerané na oblasť regionálneho rozvoja, oblasť dopravy a dopravnej infraštruktúry, zdravotníctvo, kultúrne styky a podporu spolupráce škôl, mládežníckych organizácií.

Umbria (Taliansko)

Dohoda o spolupráci z júla 2004, zameraná na rozvoj ekonomického sektora, podporu investičných príležitostí, rozvoj poľnohospodárstva a cestovného ruchu, školstvo, výskum, kultúru, sociálnu oblasť, zdravotníctvo, vzájomné poznávanie regiónov.

Zakarpatská oblasť (Ukrajina)

Memorandum o spolupráci podpísané v októbri 2006, zamerané na pomoc pri budovaní colnej a pohraničnej infraštruktúry, na vývoj partnerskej siete medzi obcami, orgánmi miestnej samosprávy a občianskymi združeniami pohraničných regiónov, na investičnú a zahranično-ekonomickú činnosť medzi regiónmi, na rozvoj turistickej infraštruktúry a cezhraničnej spolupráce.

Krajinské združenie Porýnia (Nemecko)

Partnerská dohoda o spolupráci podpísaná v auguste 2007, zameraná na oblasť sociálnych vecí a zdravotníctva, pomoc pre zdravotne a sociálne postihnutých, na oblasť bývania, integrácie do spoločnosti, na intenzívnu výmenu poznatkov a skúseností v oblasti školstva a mládeže, na oblasť kultúry, pamiatkovej starostlivosti, práce dobrovoľníkov, starostlivosti o regionálnu kultúru a médiá, výmenu poznatkov a skúseností v oblasti informačných technológií.

Department Oise (Francúzsko)

Rámcová dohoda o spolupráci bola podpísaná v marci 2013 posilňuje jednotu európskeho kontinentu a zameriava sa na oblasti školstva, kultúry, športu a aktivity pre mládež.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Matej Pčola
Vytvorené: 10.01.2013 11:08
Upravené: 12.09.2022 14:38

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001