Kultúra

Oblasť kultúry je významnou súčasťou hospodárskeho a sociálno-ekonomického rozvoja Košického samosprávneho kraja. Krajská samospráva prostredníctvom odboru kultúry a cestovného ruchu mapuje kultúrne potreby a zabezpečuje kultúrne služby pre jeho obyvateľov. KSK je v súčasnosti zriaďovateľom 24 kultúrnych organizácií s právnou subjektivitou (5 múzeí, 2 galérie, 4 divadlá, 5 knižníc, 3 regionálne osvetové strediská, 4 kultúrne centrá, 1 hvezdáreň), ktoré zamestnávajú okolo 500 profesionálnych pracovníkov a sídlia prevažne vo väčších mestách nášho kraja.

Kompetencie KSK voči riadeným organizáciám spočívajú predovšetkým v koordinácii, aktivizácii a hospodársko - riadacej činnosti, ale aj v nastavovaní a usmerňovaní strategického rozvoja kultúry. KSK pri tejto činnosti využíva finančné prostriedky z vlastného rozpočtu, ale získava ich aj z ďalších zdrojov z rôznych projektov, grantov a dotačných schém.

Mimoriadne významným rozvojovým impulzom v oblasti kultúry sa od roku 2008 stal projekt Košice- európske hlavné mesto kultúry 2013, do ktorého sa krajská samospráva zapojila investične i programovo. V Košiciach je prioritou realizácia Ostrovov kultúry s cieľom zatraktívniť a rozšíriť ponuku kultúrnych služieb v meste a v regióne je to dlhodobý rozvojový program Terra incognita, ktorého cieľom je naštartovať kultúrny turizmus v kraji.

Záverečná prezentácia - Prínos KSK k projektu EHMK 2013 (PDF, 10MB)

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil:
Vytvorené: 11.09.2013 12:27
Upravené: 11.04.2014 10:43

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Most cez Ružín Dobrovoľníctvo