Koncepčné a iné dokumenty

Poslanci KSK  na svojom zasadnutí č. 14 dňa 21. 10. 2019 schválili strategický dokument „Koncepcia rozvoja kultúry v Košickom samosprávnom kraji  2020-2025 (2030)“.

                        Logo Tradície inšpirujú Inovácie

Podstatu koncepcie tvoria 3 programy: Regionálna kultúrna identita, Kultúrny cestovný ruch, Kreatívny priemysel a 2 procesy: Optimalizácia správy a prevádzky kultúrnych organizácií a Investície od obnovy kultúrneho dedičstva a kultúrnej infraštruktúry. Tento strategický dokument nie je určený len pre 20 kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, ale prináša návrh opatrení pre rozvoj ponuky kultúrnych služieb poskytovaných aj inými operátormi v kraji.

                    Logo Tradície inšpirujú Inovácie

               

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Veronika Bertová
Vytvorené: 14.06.2013 11:24
Upravené: 06.04.2023 13:26

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001