Úrad

Divízna budova - sídlo Úradu KSK
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja uznesením zriadilo Úrad KSK. Úrad zabezpečuje odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh samosprávy vyššieho územného celku v zmysle zákona č. 302/2001 Z. z. o samosprávnych krajoch. Plní a zabezpečuje administratívne a organizačné veci pre zastupiteľstvo, pripravuje a zabezpečuje rozhodnutia predsedu KSK vydávané v správnom konaní,zabezpečuje a uskutočňuje výkon rozhodnutia predsedu i prenesený výkon štátnej správy podľa osobitných predpisov.

Adresa:

Úrad Košického samosprávneho kraja
Námestie Maratónu mieru 1
042 66 Košice

úradné hodiny  
pondelok 7.30 - 15.30
utorok 7.30 - 15.30
streda 7.30 - 16.30
štvrtok 7.30 - 15.30
piatok 7.30 - 14.30

Podateľňa zavretá v čase obeda od 12:00 - 13:00 hod.

Telefonické a e-mailové kontakty nájdete v Organizačnej štruktúre a ďalšie dôležité údaje v Povinných informáciách.

 

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 13.03.2012 12:05
Upravené: 29.07.2021 16:29

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001