Úrad

Divízna budova - sídlo Úradu KSK
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja uznesením zriadilo Úrad KSK. Úrad zabezpečuje odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh samosprávy vyššieho územného celku v zmysle zákona č. 302/2001 Z. z. o samosprávnych krajoch. Plní a zabezpečuje administratívne a organizačné veci pre zastupiteľstvo, pripravuje a zabezpečuje rozhodnutia predsedu KSK vydávané v správnom konaní,zabezpečuje a uskutočňuje výkon rozhodnutia predsedu i prenesený výkon štátnej správy podľa osobitných predpisov.

adresa úradné hodiny
Úrad Košického samosprávneho kraja
Námestie Maratónu mieru 1
042 66 Košice
pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok
7.30 - 15.30
7.30 - 15.30
7.30 - 16.30
7.30 - 15.30
7.30 - 14.30

Podateľňa zavretá v čase obeda od 12:00 - 13:00 hod.

Telefonické a e-mailové kontakty nájdete v Organizačnej štruktúre a ďalšie dôležité údaje v Povinných informáciách.

 

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Matej Pčola
Vytvorené: 13.03.2012 12:05
Upravené: 11.08.2020 13:23

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról