Symboly Košického samosprávneho kraja

Symbolmi Košického samosprávneho kraja sú erb, pečať, vlajka. Pri ich používaní je nutné zabezpečiť primeranú dôstojnosť a vážnost.
Používanie symbolov upravuje VZN č. 1/2002 o používaní symbolov KSK v znení VZN č. 8/2008.

Marketingovými a komunikačnými prvkami, ktoré sa používajú pri prezentácii Košického samosprávneho kraja a organizácií v jeho zakladateľskej a  zriaďovateľskej pôsobnosti, pri spoločenských, kultúrnych a športových podujatiach, pri podpore rozvoja cestovného ruchu, sú logo a slogan.
Ich použitie upravujú:
Pravidlá používania symbolov, loga a sloganu KSK
Dizajn manuál 
Farebné a čiernobiele verzie
Verzia pre tlač loga (formát ai)

Logo a slogan sú súčasťou nového vizuálneho štýlu v komunikácii s  verejnosťou. Verejnosti ho predstavil 15. januára 2009 predseda KSK Zdenko Trebuľa (viď. tlačová správa).

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 26.03.2012 10:27
Upravené: 22.11.2017 10:11

Interreg Terra incognita Via Carpatia

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról