Symboly Košického samosprávneho kraja

Symbolmi Košického samosprávneho kraja sú erb, pečať, vlajka. Pri ich používaní je nutné zabezpečiť primeranú dôstojnosť a vážnost.
Používanie symbolov upravuje VZN č. 1/2002 o používaní symbolov KSK v znení VZN č. 8/2008, 5/2014 a 12/2020.

Marketingovým a komunikačným prvkom, ktorý sa používa pri prezentácii Košického samosprávneho kraja a organizácií v jeho zakladateľskej a zriaďovateľskej pôsobnosti, pri spoločenských, kultúrnych a športových podujatiach, pri podpore rozvoja cestovného ruchu, je logo.
Ich použitie upravujú:

Nové logo je súčasťou nového vizuálneho štýlu v komunikácii s verejnosťou. Verejnosti ho predstavil 14. decembra 2020 predseda KSK Rastislav Trnka (viď. tlačová správa).

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 26.03.2012 10:27
Upravené: 23.02.2021 13:56

Interreg Terra incognita Via Carpatia

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001