Krajské zastupiteľstvo sa zišlo poslednýkrát v tomto roku

Medzi hlavné body patrilo schvaľovanie rozpočtu, no poslanci dali zelenú aj enviroprojektu. Najbližšie sa na rokovaní stretnú vo februári budúceho roka.

Posledné tohtoročné zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja (KSK) sa konalo v pondelok 14. 12. 2020. Realizovalo sa prezenčnou formou a poslanci, ako aj všetci prítomní sa ho mohli zúčastniť po absolvovaní antigénového testovania. Medzi najdôležitejší bod patril návrh rozpočtu, s ktorým bude župa hospodáriť v budúcom roku. Jeho tvorbu však ovplyvnila pandémia nového koronavírusu, v dôsledku čoho došlo k výpadku príjmov.

„Košický samosprávny kraj bude od nového roka hospodáriť s viac ako 296 miliónmi eur. V rámci kapitálových výdavkov župa investuje najväčšiu časť, 40 miliónov eur do opravy ciest II. a III. triedy a mostov, ktoré boli dlhodobo zanedbávané. Zastupiteľstvo schválilo aj úver vo výške 5 miliónov eur, ktorým zabezpečíme rekonštrukcie mostov a priepustov v havarijnom stave. Samozrejme, rozpočet je stavaný tak, aby predovšetkým pokrýval chod všetkých župných organizácií,“ informoval predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Krajskí poslanci odobrili aj niekoľko Všeobecne záväzných nariadení. Zmenou prejde napríklad doposiaľ používané logo KSK. Jeho modernizácia bude postupná a zahŕňať bude aktuálne komunikačné a vizuálne trendy. Cieľom ďalšieho schváleného VZN je nový systém poskytovania dotácií zo župného rozpočtu. „Našim zámerom je prispieť k väčšej transparentnosti a efektivite poskytovania dotácií. Ich pridelenie alebo zamietnutie bude hodnotiť dotačná komisia. Do rozhodovania sa však bude môcť zapojiť aj verejnosť či poslanci. Okrem toho, aktívne zverejňovanie celého procesu prideľovania uľahčí možným žiadateľom prístup k dotáciám,“ dodal župan.

Zelenú dostal aj nájom 14 obytných a sanitárnych kontajnerov pre neziskovú organizáciu Oáza - nádej pre nový život v Bernátovciach, za symbolické jedno euro ročne. Kontajnery poslúžia ako dočasné karanténne ubytovanie pre ľudí bez domova v čase pandémie. Podporu získala aj realizácia a spolufinancovanie projektu KlimaPark Kysak. Ten by mal inšpirovať a vzdelávať učiteľov a študentov stredných škôl, ale aj všetkých obyvateľov kraja o možnostiach ozdravovania klímy. Okrem toho, úpravou prejde aj dlhodobo nezmenená výška úhrady za sociálnu službu v župných zariadeniach sociálnych služieb. Predseda KSK prítomných informoval o plnení uznesení a Zastupiteľstvo KSK sa dohodlo aj na ďalšom pláne rokovaní.

Krajskí poslanci sa najbližšie stretnú až v budúcom roku v termíne 19. 2. 2021.

Autor/zdroj: JUDr. Anna Terezková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 14.12.2020 14:38
Upravené: 21.01.2021 12:48

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine