Organizačná štruktúra

Úrad Košického samosprávneho kraja
Námestie Maratónu mieru 1
042 66 Košice

Schéma organizačnej štruktúry platnej od 1. septembra 2017
Vyhľadávanie v kontaktoch

Úsek predsedu
  Organizačný odbor
  Odbor personálnej práce a odmeňovania
  Odbor SO pre IROP
Úsek riaditeľa úradu
  Odbor financií
  Odbor investícií, prípravy a implementácie projektov
  Odbor pre verejné obstarávanie, kontroling a interný audit
  Odbor správy majetku
  Odbor regionálneho rozvoja, územného plánovania a životného prostredia
  Odbor kultúry a cestovného ruchu
  Odbor dopravy
  Odbor školstva
  Odbor sociálnych vecí a zdravotníctva
  Odbor vnútornej prevádzky
  Referát energetiky  
Útvar hlavného kontrolóra

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 13.03.2012 12:19
Upravené: 31.08.2017 09:36

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah Dobrovoľníctvo