Organizačná štruktúra

Úrad Košického samosprávneho kraja
Námestie Maratónu mieru 1
042 66 Košice

Schéma organizačnej štruktúry platnej od 1. marca 2019
Vyhľadávanie v kontaktoch

Predseda a podpredsedovia
  Kancelária predsedu
  Odbor SO pre IROP
Kancelária riaditeľa úradu
  Odbor projektov a investícií
  Odbor financií
  Odbor správy majetku
  Odbor regionálneho rozvoja, územného plánovania a životného prostredia
  Odbor kultúry a cestovného ruchu
  Odbor dopravy
  Odbor školstva
  Odbor sociálnych vecí
  Odbor vnútornej prevádzky
  Oddelenie zdravotníctva
  Oddelenie verejného obstarávania
  Oddelenie pre audit a kontroling
  Referát energetiky
Útvar hlavného kontrolóra

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 13.03.2012 12:19
Upravené: 01.03.2019 14:20

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah Via Carpatia