Organizačná štruktúra

Úrad Košického samosprávneho kraja
Námestie Maratónu mieru 1
042 66 Košice

Schéma organizačnej štruktúry platnej od 1. februára 2017
Vyhľadávanie v kontaktoch

Úsek predsedu
Kancelária predsedu
Odbor personálnej práce a odmeňovania
Odbor SO pre IROP
Úsek riaditeľa úradu
Odbor financií
Odbor investícií, prípravy a implementácie projektov
Odbor pre verejné obstarávanie, kontroling a interný audit
Odbor správy majetku
Odbor regionálneho rozvoja, územného plánovania a životného prostredia
Odbor kultúry a cestovného ruchu
Odbor dopravy
Odbor školstva
Odbor sociálnych vecí a zdravotníctva
Odbor vnútornej prevádzky
Referát energetiky
Útvar hlavného kontrolóra

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 13.03.2012 12:19
Upravené: 01.02.2017 12:55

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Most cez Ružín Dobrovoľníctvo