Kancelária riaditeľa úradu

meno pracovná pozícia telefónne číslo miestnosť,
budova
e-mail
Mgr. Radka Fabian Turyová referent odborných činností - asistent riaditeľa Úradu KSK 055 7268 123 219, Divízna radka.turyova@vucke.sk
Mgr. Lenka Benko referent odborných činností - asistent riaditeľa Úradu KSK 055 7268 141 219, Divízna lenka.benko@vucke.sk
Mgr. Gabriela Sančiová projektový manažér 055 7268 168 333, Divízia gabriela.sanciova@vucke.sk
JUDr. Patrícia Uhrínová právnik 055 7268 139 342, Divízia patricia.uhrinova@vucke.sk
Matúš Rusnák vodič služobného vozidla 055 7268 304 15, Divízna matus.rusnak@vucke.sk

Oddelenie energetiky

meno pracovná pozícia telefónne
číslo
miestnosť,
budova
e-mail
Ing. Vladimír Hlivák vedúci oddelenia 055 6196 682 363, Divízia vladimir.hlivak@vucke.sk
Ing. Peter Kolcun referent pre energetiku 055 7268 427 357, Divízia peter.kolcun@vucke.sk
Ing. Vladislav Vaššo referent pre energetiku 055 7268 430 357, Divízia vladislav.vasso@vucke.sk
Ing. Katarína Gubová referent pre energetiku 055 7268 429 358, Divízia katarina.gubova@vucke.sk
Bc. Jana Szabó referent pre energetiku 055 7268 429 358, Divízia jana.szabo@vucke.sk
Ing. Jozef Šohajda technický kontrolór 055 7268 429 358, Divízia jozef.sohajda@vucke.sk
JUDr. Ľubomír Mihal manažér implementačnej jednotky 055 7268 429 358, Divízia lubomir.mihal@vucke.sk
Nina Bernardo asistent koordinátora implementačnej jednotky 055 7268 429 358, Divízia nina.bernardo@vucke.sk

Oddelenie verejného obstarávania

meno pracovná pozícia telefónne číslo miestnosť,
budova
e-mail
Ing. Marcel Kyseľ vedúci oddelenia 055 7268 403 311, Divízna marcel.kysel@vucke.sk
Ing. Alžbeta Naďová zástupca vedúceho oddelenia 055 7268 235 312, Divízna alzbeta.nadova@vucke.sk
Ing. Drahomíra Minčičová referent pre verejné obstarávanie 055 7268 404 312, Divízna drahomira.mincicova@vucke.sk
Ing. Renáta Rumanová referent pre verejné obstarávanie 055 7268 399 312, Divízna renata.rumanova@vucke.sk

Oddelenie IKT

meno pracovná pozícia telefónne číslo miestnosť,
budova
e-mail
PhDr. Jana Knežová, PhD. poverená riadením oddelenia 055 7268 271 351, Divízna jana.knezova@vucke.sk
Mgr. Tatiana Sklenková referent odborných činností 055 7268 338 117, Divízna tatiana.sklenkova@vucke.sk
Ing. Peter Kupčík referent - správca webového sídla KSK 055 7268 334 116, Divízna peter.kupcik@vucke.sk
Ing. Ivan Augustiňák referent - správca informačnej infraštruktúry 055 7268 335 116, Divízna ivan.augustinak@vucke.sk
Matej Pčola referent - správca informačnej infraštruktúry 055 7268 334 116, Divízna matej.pcola@vucke.sk
Ing. Igor Hojda referent - správca databáz a aplikácií 055 7268 337 117, Divízna igor.hojda@vucke.sk
Oliver Tóth Hajdu špecialista pre multimediálne komunikácie 055 7268 333 117, Divízna oliver.tothhajdu@vucke.sk
Ivan Beňuška referent podpory prevádzky 055 7268 220 116, Divízna ivan.benuska@vucke.sk
Adam Svoboda referent IKT 055 7268 333 116, Divízna adam.svoboda@vucke.sk

Referát finančnej kontroly Fondu malých projektov

meno pracovná pozícia telefónne číslo miestnosť,
budova
e-mail
Ing. Natália Krajňáková vedúci referátu 055 6196 676 514, Strojárenská 3 natalia.krajnakova@vucke.sk
Ing. Kristína Fiľková finančný kontrolór referátu finančnej kontroly Fondu malých projektov 055 6196 687 515, Strojárenská 3 kristina.filkova@vucke.sk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 08.10.2012 18:35
Upravené: 14.09.2023 15:19