Kancelária riaditeľa úradu

meno pracovná pozícia telefónne číslo miestnosť,
budova
e-mail
Mgr. Radka Turyová referent odborných činností - asistent riaditeľa Úradu KSK 055 7268 123 219, Divízna radka.turyova@vucke.sk
Mgr. Lenka Hanuščalková referent odborných činností - asistent riaditeľa Úradu KSK 055 7268 141 219, Divízna lenka.hanuscalkova@vucke.sk
Ing. Juraj Ďorko projektový manažér 055 7268 250 334, Divízna juraj.dorko@vucke.sk
Mgr. Gabriela Sančiová projektový manažér     gabriela.sanciova@vucke.sk
Matúš Rusnák vodič služobného vozidla 055 7268 304 15, Divízna matus.rusnak@vucke.sk

Oddelenie energetiky

meno pracovná pozícia telefónne
číslo
miestnosť,
budova
e-mail
Ing. Vladimír Hlivák vedúci oddelenia 055 6196 682 511, Strojárenská 3 vladimir.hlivak@vucke.sk
Ing. Peter Kolcun referent pre energetiku 055 6196 681 513, Strojárenská 3 peter.kolcun@vucke.sk
Ing. Vladislav Vaššo referent pre energetiku 055 6196 649 507, Strojárenská 3 vladislav.vasso@vucke.sk
Ing. Jozef Šohajda technický kontrolór 055 6196 674 517, Strojárenská 3 jozef.sohajda@vucke.sk
JUDr. Ľubomír Mihal manažér implementačnej jednotky 055 6196 678 506, Strojárenská 3 lubomir.mihal@vucke.sk
Nina Bernardo asistent koordinátora implementačnej jednotky 055 7268 429 512, Strojárenská 3 nina.bernardo@vucke.sk

Oddelenie verejného obstarávania

meno pracovná pozícia telefónne číslo miestnosť,
budova
e-mail
Ing. Marcel Kyseľ vedúci oddelenia 055 7268 403 311, Divízna marcel.kysel@vucke.sk
Ing. Alžbeta Naďová zástupca vedúceho oddelenia 055 7268 235 312, Divízna alzbeta.nadova@vucke.sk
Ing. Drahomíra Minčičová referent pre verejné obstarávanie 055 7268 404 312, Divízna drahomira.mincicova@vucke.sk
Mgr. Eva Harachová referent pre verejné obstarávanie 055 7268 233 312, Divízna eva.harachova@vucke.sk
Ing. Renáta Rumanová referent pre verejné obstarávanie 055 7268 399 312, Divízna renata.rumanova@vucke.sk

Oddelenie IKT

meno pracovná pozícia telefónne číslo miestnosť,
budova
e-mail
Mgr. Tatiana Sklenková referent odborných činností 055 7268 338 117, Divízna tatiana.sklenkova@vucke.sk
Ing. Peter Kupčík referent - správca webového sídla KSK 055 7268 334 116, Divízna peter.kupcik@vucke.sk
Ing. Ivan Augustiňák referent - správca informačnej infraštruktúry 055 7268 335 116, Divízna ivan.augustinak@vucke.sk
Matej Pčola referent - správca informačnej infraštruktúry 055 7268 334 116, Divízna matej.pcola@vucke.sk
Ing. Igor Hojda referent - správca databáz a aplikácií 055 7268 337 117, Divízna igor.hojda@vucke.sk
Oliver Tóth Hajdu špecialista pre multimediálne komunikácie 055 7268 333 117, Divízna oliver.tothhajdu@vucke.sk
Ivan Beňuška referent podpory prevádzky 055 7268 220 116, Divízna ivan.benuska@vucke.sk
Adam Svoboda referent IKT 055 7268 333 116, Divízna adam.svoboda@vucke.sk

Oddelenie pre kontroling

meno pracovná pozícia telefónne číslo miestnosť,
budova
e-mail
JUDr. Vojtech Farkaš referent pre kontroling 055 7268 230 333, Divízna vojtech.farkas@vucke.sk

Referát finančnej kontroly Fondu malých projektov

meno pracovná pozícia telefónne číslo miestnosť,
budova
e-mail
Ing. Natália Krajňáková vedúci referátu 055 6196 676 514, Strojárenská 3 natalia.krajnakova@vucke.sk
Mgr. Lucia Syrovičová finančný kontrolór referátu finančnej kontroly Fondu malých projektov 055 6196 679 515, Strojárenská 3 lucia.syrovicova@vucke.sk
Ing. Kristína Fiľková finančný kontrolór referátu finančnej kontroly Fondu malých projektov 055 6196 687 515, Strojárenská 3 kristina.filkova@vucke.sk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 08.10.2012 18:35
Upravené: 01.02.2023 11:41