Riaditeľ Úradu KSK

JUDr. Boris Bilčak

Kontakt:

Úrad Košického samosprávneho kraja
Námestie Maratónu mieru 1
042 66 Košice

Tel: + 421 55 7268 141
E-mail: riaditel@vucke.sk

Kompetencie:

  • Riaditeľ úradu riadi a organizuje prácu úradu v súlade so zákonmi a  všeobecne záväznými právnymi predpismi
  • Za svoju činnosť zodpovedá predsedovi
  • Priamo riadi a kontroluje svojich zástupcov, vedúcich odborov a zamestnancov
  • V prípade neprítomnosti riaditeľa úradu zabezpečujú kontinuálny chod jeho zástupcovia. Ide najmä o chod finančných operácií, korešpondenciu medzi úradom a organizáciami v  zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. Zvolávajú porady a organizujú plnenie úloh, ktoré vyžadujú spoluprácu viacerých odborov, dohliadajú na výkon činností odborov, koordinujú ich a organizujú v prípade mimoriadne odborne a časovo náročných úloh so zvláštnym dôrazom na odbory regionálneho rozvoja, školstva a zdravotníctva.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Matej Pčola
Vytvorené: 12.12.2012 07:11
Upravené: 15.12.2021 16:04

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001