Riaditeľ Úradu KSK

Ing. Ondrej Bernát

Ing. Ondrej Bernát
Kontakt:

Úrad košického samosprávneho kraja
Námestie Maratónu mieru 1
042 66 Košice

Tel: + 421 55 7268 141
E-mail:

 

Kompetencie:

  • Riaditeľ úradu riadi a organizuje prácu úradu v súlade so zákonmi a  všeobecne záväznými právnymi predpismi
  • Za svoju činnosť zodpovedá predsedovi
  • Priamo riadi a kontroluje svojich zástupcov, vedúcich odborov a zamestnancov
  • V prípade neprítomnosti riaditeľa úradu zabezpečujú kontinuálny chod jeho zástupcovia. Ide najmä o chod finančných operácií, korešpondenciu medzi úradom a organizáciami v  zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. Zvolávajú porady a organizujú plnenie úloh, ktoré vyžadujú spoluprácu viacerých odborov, dohliadajú na výkon činností odborov, koordinujú ich a organizujú v prípade mimoriadne odborne a časovo náročných úloh so zvláštnym dôrazom na odbory regionálneho rozvoja, školstva a zdravotníctva.
Životopis  
Narodený: 29. novembra 1966 v Košiciach
Stav: ženatý, 2 deti
Vzdelanie: 1989 Vysoká škola ekonomická, Fakulta riadenia, Košice
1985 Gymnázium Šmeralova v Košiciach
Pracovné pôsobenie:  
2010 Riaditeľ Úradu Košického samosprávneho kraja
2006 -2009 Zástupca riaditeľa Úradu Košického samosprávneho kraja
2003 - 2006 Riaditeľ magistrátu mesta Košice
2000 - 2003 Hlavný kontrolór mesta Košice
1999 - 2000 Samostatne zárobkovo činná osoba
1997 - 1999 Finančný riaditeľ, Proxar Slovakia Internationalle Spedition, a.s., Ružomberok
1995 - 1997 Metodik daní, Ústredné daňové riaditeľstvo SR, Košice
1996 - 1998 Starosta obce Hýľov
1991 - 1995 Kontrolór nepriamych daní, Daňový úrad Košice I
1989 -1991 Referent VT, Východoslovenské lesy, š.p. Košice
Politická príslušnosť: SMER – Sociálna demokracia

 

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Peter Garbarčík, PhD.
Vytvorené: 12.12.2012 07:11
Upravené: 06.09.2017 09:44

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah Dobrovoľníctvo