Odbor správy majetku

meno pracovná pozícia telefónne číslo miestnosť,
budova
e-mail
Ing. Róbert Gima poverený riadením odboru 055 7268 339 339, Divízna robert.gima@vucke.sk
Bc. Janka Krivošová referent sekretariátu a správnych činností 055 7268 305 332, Divízna janka.krivosova@vucke.sk
JUDr. Ľubica Palková právnik 055 7268 327 335, Divízna lubica.palkova@vucke.sk

Referát hospodárenia s majetkom

meno pracovná pozícia telefónne číslo miestnosť,
budova
e-mail
JUDr. Marta Vargová vedúci referátu 055 7268 214 335, Divízna marta.vargova@vucke.sk
Ing. Ivana Kozáková referent hospodárenia s majetkom 055 7268 329 331, Divízna ivana.kozakova@vucke.sk
Mgr. Alena Sabolová referent hospodárenia s majetkom 055 7268 322 335, Divízna alena.sabolova@vucke.sk
Mgr. Michaela Salová referent hospodárenia s majetkom 055 7268 154 331, Divízna michaela.salova@vucke.sk
Mgr. Roman Ivanoc referent hospodárenia s majetkom 055 7268 320 335, Divízna roman.ivanoc@vucke.sk

Referát evidencie majetku

meno pracovná pozícia telefónne číslo miestnosť,
budova
e-mail
Ing. Alexandra Bartošová vedúci referátu 055 7268 320 335, Divízna alexandra.bartosova@vucke.sk
Ing. Martina Žigová referent evidencie majetku 055 7268 216 333, Divízna martina.zigova@vucke.sk
JUDr. Zuzana Šimková referent evidencie majetku 055 7268 216 333, Divízna zuzana.simkova@vucke.sk

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 09.10.2012 16:10
Upravené: 31.08.2021 14:43