Odbor správy majetku

meno pracovná pozícia telefónne číslo miestnosť,
budova
e-mail
JUDr. Ľubica Palková poverená riadením odboru 055 7268 327 317, Divízna lubica.palkova@vucke.sk
Bc. Janka Krivošová referent sekretariátu a správnych činností 055 7268 305 316, Divízna janka.krivosova@vucke.sk
JUDr. Ľubica Palková právnik 055 7268 327 317, Divízna lubica.palkova@vucke.sk
Ing. Martina Žigová referent evidencie majetku 055 7268 216 316, Divízna martina.zigova@vucke.sk
JUDr. Zuzana Šimková referent evidencie majetku 055 7268 320 316, Divízna zuzana.simkova@vucke.sk
Bc. Gabriela Schürgerová referent evidencie majetku 055 7268 323 316, Divízna gabriela.schurgerova@vucke.sk

Referát hospodárenia s majetkom

meno pracovná pozícia telefónne číslo miestnosť,
budova
e-mail
JUDr. Marta Vargová vedúci referátu 055 7268 214 318, Divízna marta.vargova@vucke.sk
Ing. Ivana Kozáková referent hospodárenia s majetkom 055 7268 329 319, Divízna ivana.kozakova@vucke.sk
Mgr. Alena Sabolová referent hospodárenia s majetkom 055 7268 322 318, Divízna alena.sabolova@vucke.sk
Mgr. Jana Petrová referent hospodárenia s majetkom 055 7268 215 318, Divízna jana.petrova@vucke.sk
JUDr. Monika Paulíková referent hospodárenia s majetkom 055 7268 154 319, Divízna monika.paulikova@vucke.sk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 09.10.2012 16:10
Upravené: 20.11.2023 09:48