Odbor správy majetku

meno pracovná pozícia telefónne číslo miestnosť,
budova
e-mail
Ing. Darina Šebeňová vedúci odboru 055 7268 322 334, Divízna darina.sebenova@vucke.sk
Bc. Janka Krivošová referent sekretariátu a správnych činností 055 7268 305 332, Divízna janka.krivosova@vucke.sk
Ing. Alexandra Bartošová metodik pre správu majetku KSK a príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK 055 7268 320 335, Divízna alexandra.bartosova@vucke.sk
Mgr. Ľudmila Dancáková právnik 055 7268 154 333, Divízna ludmila.dancakova@vucke.sk

Referát hospodárenia s majetkom

meno pracovná pozícia telefónne číslo miestnosť,
budova
e-mail
JUDr. Marta Vargová vedúci referátu 055 7268 214 335, Divízna marta.vargova@vucke.sk
Ing. Martina Žigová referent evidencie majetku 055 7268 216 333, Divízna martina.zigova@vucke.sk
Ing. Zdeňka Takáčová referent evidencie majetku 055 7268 215 333, Divízna zdenka.takacova@vucke.sk
JUDr. Milena Pučanová referent hospodárenia s majetkom 055 7268 215 333, Divízna milena.pucanova@vucke.sk
Ing. Danka Sochová Čolláková referent hospodárenia s majetkom 055 7268 327 335, Divízna danka.sochova@vucke.sk
Ing. Renáta Kozubová referent hospodárenia s majetkom 055 7268 329 331, Divízna renata.kozubova@vucke.sk
JUDr. Silvia Šišková referent hospodárenia s majetkom 055 7268 154 333, Divízna silvia.siskova@vucke.sk

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 09.10.2012 16:10
Upravené: 30.11.2018 14:18