Odbor financií

meno pracovná pozícia telefónne číslo miestnosť,
budova
e-mail
Ing. Martin Sokol poverený riadením odboru 055 7268 158 222, Divízna martin.sokol@vucke.sk
Ing. Zuzana Dimitrová referent odborných činností 055 7268 209 221, Divízna zuzana.dimitrova@vucke.sk
Ing. Mária Nováková referent cien 055 7268 205 232, Divízna maria.novakova@vucke.sk
Mgr. Alena Šuranová referent pre poskytovanie dotácií 055 7268 316 321, Divízna alena.suranova@vucke.sk
Ing. Judita Bachledová referent pre poskytovanie dotácií 055 7268 314 321, Divízna judita.bachledova@vucke.sk

Referát rozpočtu

meno pracovná pozícia telefónne číslo miestnosť,
budova
e-mail
Ing. Kvetoslava Lipovská vedúci referátu 055 7268 218 220, Divízna kvetoslava.lipovska@vucke.sk
Bc. Daniela Domčeková referent rozpočtu 055 7268 219 231, Divízna daniela.domcekova@vucke.sk
Ing. Vladimíra Šreinerová referent rozpočtu 055 7268 208 231, Divízna vladimira.sreinerova@vucke.sk
PhDr. Alena Papáčová referent rozpočtu 055 7268 217 230, Divízna alena.papacova@vucke.sk
Ing. Jana Prokopičová referent rozpočtu 055 7268 212 229, Divízna jana.prokopicova@vucke.sk
Ing. Monika Skladaná referent rozpočtu 055 7268 222 229, Divízna monika.skladana@vucke.sk
Mgr. Matúš Mitruška referent rozpočtu 055 7268 288 229, Divízna matus.mitruska@vucke.sk

Referát účtovníctva

meno pracovná pozícia telefónne číslo miestnosť,
budova
e-mail
Ing. Bernardína Rabatinová vedúci referátu 055 7268 211 239, Divízna bernardina.rabatinova@vucke.sk
Oľga Bačová referent účtovníctva 055 7268 317 241, Divízna olga.bacova@vucke.sk
Irena Martonová referent účtovníctva 055 7268 207 239, Divízna irena.martonova@vucke.sk
Erika Fottová referent účtovníctva - projekty 055 7268 315 240, Divízna erika.fottova@vucke.sk
Ing. Mária Cengelová referent pre platobný styk 055 7268 444 238, Divízna maria.cengelova@vucke.sk
Ing. Zuzana Nemcová referent pre platobný styk 055 7268 157 241, Divízna zuzana.nemcova@vucke.sk
Ing. Simona Jestrebská referent účtovníctva 055 7268 206 239, Divízna simona.jestrebska@vucke.sk
Ing. Mária Smoláriková referent SAP 055 7268 213 239, Divízna maria.smolarikova@vucke.sk

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 08.10.2012 18:58
Upravené: 14.09.2023 09:45