Odbor financií

meno pracovná pozícia telefónne číslo miestnosť,
budova
e-mail
Dipl.-Kfm. Ing. Michal Demo vedúci odboru 055 7268 210 222, Divízna michal.demo@vucke.sk
Ing. Ján Barlák referent pre finančné riadenie projektov 055 7268 158 238, Divízna jan.barlak@vucke.sk
Ing. Mária Nováková referent cien 055 7268 205 232, Divízna maria.novakova@vucke.sk
Mgr. Alena Šuranová referent pre poskytovanie dotácií 055 7268 316 232, Divízna alena.suranova@vucke.sk

Referát rozpočtu

meno pracovná pozícia telefónne číslo miestnosť,
budova
e-mail
Ing. Kvetoslava Lipovská vedúci referátu 055 7268 218 220, Divízna kvetoslava.lipovska@vucke.sk
Ing. Miriam Lipčeiová referent rozpočtu 055 7268 314 229, Divízna miriam.lipceiova@vucke.sk
Ing. Sidónia Turzáková referent rozpočtu 055 7268 288 229, Divízna sidonia.turzakova@vucke.sk
Ing. Marek Tomáško referent rozpočtu 055 7268 212 229, Divízna marek.tomasko@vucke.sk
Bc. Daniela Domčeková referent rozpočtu 055 7268 219 231, Divízna daniela.domcekova@vucke.sk
Ľuboslava Dobšinská referent rozpočtu 055 7268 208 231, Divízna luboslava.dobsinska@vucke.sk
PhDr. Alena Papáčová referent rozpočtu 055 7268 217 230, Divízna alena.papacova@vucke.sk
Ing. Jana Prokopičová referent rozpočtu 055 7268 212 229, Divízna jana.prokopicova@vucke.sk
Mgr. Eva Cibuľová referent odborných činností 055 7268 209 221, Divízna eva.cibulova@vucke.sk
Ing. Ľuboš Orosz referent rozpočtu projektov 055 7268 206 238, Divízna lubos.orosz@vucke.sk

Referát účtovníctva

meno pracovná pozícia telefónne číslo miestnosť,
budova
e-mail
Ing. Judita Zakharová vedúci referátu 055 7268 162 124, Divízna judita.zakharova@vucke.sk
Oľga Bačová referent účtovníctva 055 7268 317 129, Divízna olga.bacova@vucke.sk
Irena Martonová referent účtovníctva 055 7268 207 130, Divízna irena.martonova@vucke.sk
Ing. Bernardína Rabatinová referent účtovníctva - metodik 055 7268 211 130, Divízna bernardina.rabatinova@vucke.sk
Erika Fottová referent účtovníctva - projekty 055 7268 315 129, Divízna erika.fottova@vucke.sk
Ing. Mária Cengelová referent pre platobný styk 055 7268 444 124, Divízna maria.cengelova@vucke.sk
Ing. Zuzana Nemcová referent pre platobný styk 055 7268 157 129, Divízna zuzana.nemcova@vucke.sk
Ing. Silvia Šimcová referent SAP 055 7268 213 130, Divízna silvia.simcova@vucke.sk
Ľuboslava Lapošová referent pokladne 055 7268 303 138, Divízna luboslava.laposova@vucke.sk

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 08.10.2012 18:58
Upravené: 02.08.2019 09:11