Odbor financií

meno pracovná pozícia telefónne číslo miestnosť,
budova
e-mail
Ing. Martin Sokol poverený riadením odboru 055 7268 158 222, Divízna martin.sokol@vucke.sk
Mgr. Eva Cibuľová referent odborných činností 055 7268 209 221, Divízna eva.cibulova@vucke.sk
Ing. Mária Nováková referent cien 055 7268 205 232, Divízna maria.novakova@vucke.sk
Mgr. Alena Šuranová referent pre poskytovanie dotácií 055 7268 316 232, Divízna alena.suranova@vucke.sk

Referát rozpočtu

meno pracovná pozícia telefónne číslo miestnosť,
budova
e-mail
Ing. Kvetoslava Lipovská vedúci referátu 055 7268 218 220, Divízna kvetoslava.lipovska@vucke.sk
Bc. Daniela Domčeková referent rozpočtu 055 7268 219 231, Divízna daniela.domcekova@vucke.sk
PhDr. Alena Papáčová referent rozpočtu 055 7268 217 230, Divízna alena.papacova@vucke.sk
Ing. Jana Prokopičová referent rozpočtu 055 7268 212 229, Divízna jana.prokopicova@vucke.sk
Ing. Monika Mrázová referent rozpočtu 055 7268 222 229, Divízna monika.mrazova@vucke.sk
Mgr. Monika Strákošová referent rozpočtu 055 7268 288 229, Divízna monika.strakosova@vucke.sk
Mgr. Stanislava Minárová referent rozpočtu 055 7268 208 231, Divízna stanislava.minarova@vucke.sk
Ing. Ľuboš Orosz referent rozpočtu projektov 055 7268 206 238, Divízna lubos.orosz@vucke.sk

Referát účtovníctva

meno pracovná pozícia telefónne číslo miestnosť,
budova
e-mail
Ing. Judita Zakharová vedúci referátu 055 7268 162 128, Divízna judita.zakharova@vucke.sk
Oľga Bačová referent účtovníctva 055 7268 317 129, Divízna olga.bacova@vucke.sk
Irena Martonová referent účtovníctva 055 7268 207 130, Divízna irena.martonova@vucke.sk
Ing. Bernardína Rabatinová referent účtovníctva - metodik 055 7268 211 129, Divízna bernardina.rabatinova@vucke.sk
Erika Fottová referent účtovníctva - projekty 055 7268 315 129, Divízna erika.fottova@vucke.sk
Ing. Mária Cengelová referent pre platobný styk 055 7268 444 128, Divízna maria.cengelova@vucke.sk
Ing. Zuzana Nemcová referent pre platobný styk 055 7268 157 130, Divízna zuzana.nemcova@vucke.sk
Ing. Silvia Šimcová referent SAP 055 7268 213 130, Divízna silvia.simcova@vucke.sk
Ľuboslava Lapošová referent pokladne 055 7268 303 138, Divízna luboslava.laposova@vucke.sk

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 08.10.2012 18:58
Upravené: 11.03.2021 09:38