Odbor regionálneho rozvoja, územného plánovania a životného prostredia

meno pracovná pozícia telefónne
číslo
miestnosť,
budova
e-mail
  vedúci odboru 055 6196 650 404, Strojárenská 3  
Ing. Valéria Rácz referent sekretariátu 055 6196 651 403, Strojárenská 3 valeria.racz@vucke.sk

Referát regionálneho rozvoja a plánovania

meno pracovná pozícia telefónne
číslo
miestnosť,
budova
e-mail
Mgr. Ing. Tomáš Malatinec, PhD. vedúci referátu 055 6196 658 413, Strojárenská 3 tomas.malatinec@vucke.sk
Ing. Melinda Sasáková referent pre verejnú infraštruktúru a revitalizáciu miest a obcí 055 6196 663 412, Strojárenská 3 melinda.sasakova@vucke.sk
Mgr. Katarína Rosičová PhD. referent pre analýzy štatistických údajov a rozvoj ľudských zdrojov 055 6196 652 405, Strojárenská 3 katarina.rosicova@vucke.sk
Mgr. Štefan Zachariaš referent pre cezhraničnú spoluprácu 055 6196 684 510, Strojárenská 3 stefan.zacharias@vucke.sk
Ing. Tünde Erényi referent pre cezhraničnú spoluprácu 055 6196 664 410, Strojárenská 3 tunde.erenyi@vucke.sk
Mgr. Marek Šterbák referent pre sektorové stratégie 055 6196 676 509, Strojárenská 3 marek.sterbak@vucke.sk
Mgr. Petronela Nagyová referent pre inovácie a digitálnu ekonomiku 055 6196 662 411, Strojárenská 3 petronela.nagyova@vucke.sk
Ing. Barbora Kováčová referent pre výskum hospodárskeho a sociálneho rozvoja 055 6196 656 410, Strojárenská 3 barbora.kovacova@vucke.sk

Referát územného plánovania a životného prostredia

meno pracovná pozícia telefónne
číslo
miestnosť,
budova
e-mail
Ing. Oliver Kovács vedúci referátu 055 6196 659 409, Strojárenská 3 oliver.kovacs@vucke.sk
Ing. arch. Anna Mareková referent územného plánovania 055 6196 655 408, Strojárenská 3 anna.marekova@vucke.sk
Ing. arch. Anna Soročinová referent územného plánovania 055 6196 654 407, Strojárenská 3 anna.sorocinova@vucke.sk
Ing. Ľudmila Sekeráková referent územného plánovania 055 6196 654 407, Strojárenská 3 ludmila.sekerakova@vucke.sk
Ing. Lucia Byšická referent REGIS 055 6196 653 406, Strojárenská 3 lucia.bysicka@vucke.sk

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Renáta Čelková
Vytvorené: 10.10.2012 12:13
Upravené: 26.08.2019 13:38