Odbor regionálneho rozvoja, územného plánovania a životného prostredia

meno pracovná pozícia telefónne
číslo
miestnosť,
budova
e-mail
Ing. Matej Ovčiarka vedúci odboru 055 6196 650 404, Strojárenská 3 matej.ovciarka@vucke.sk
Mgr. Monika Sivulič asistentská činnosť pre vedúceho odboru 055 6196 651 403, Strojárenská 3 monika.sivulic@vucke.sk

Referát regionálneho rozvoja a plánovania

meno pracovná pozícia telefónne
číslo
miestnosť,
budova
e-mail
Mgr. Ing. Tomáš Malatinec, PhD. vedúci referátu 055 6196 658 413, Strojárenská 3 tomas.malatinec@vucke.sk
Ing. Barbora Kováčová referent pre výskum hospodárskeho a sociálneho rozvoja 055 6196 656 412, Strojárenská 3 barbora.kovacova@vucke.sk
Mgr. Katarína Rosičová PhD. referent pre analýzy štatistických údajov a rozvoj ľudských zdrojov 055 6196 652 405, Strojárenská 3 katarina.rosicova@vucke.sk
Mgr. Štefan Zachariaš referent pre cezhraničnú spoluprácu 055 6196 684 510, Strojárenská 3 stefan.zacharias@vucke.sk
Ing. Tünde Erényi referent pre regionálny rozvoj 055 6196 664 412, Strojárenská 3 tunde.erenyi@vucke.sk

Referát územného plánovania a životného prostredia

meno pracovná pozícia telefónne
číslo
miestnosť,
budova
e-mail
Ing. Jaroslav Lizák vedúci referátu 055 6196 653 406, Strojárenská 3 jaroslav.lizak@vucke.sk
Ing. arch. Anna Mareková referent územného plánovania 055 6196 655 408, Strojárenská 3 anna.marekova@vucke.sk
Ing. Ľudmila Sekeráková referent územného plánovania 055 6196 654 407, Strojárenská 3 ludmila.sekerakova@vucke.sk

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 10.10.2012 12:13
Upravené: 21.10.2020 10:47