Odbor regionálneho rozvoja

meno pracovná pozícia telefónne
číslo
miestnosť,
budova
e-mail
Ing. Matej Ovčiarka vedúci odboru 055 6196 650 404, Strojárenská 3 matej.ovciarka@vucke.sk
Ing. Lenka Diškantová referent sekretariátu 055 7268 191 403, Strojárenská 3 lenka.diskantova@vucke.sk
Jana Jačišinová referent pre cestovný ruch 055 6196 657 409, Strojárenská 3 jana.jacisinova@vucke.sk
Bc. Henrieta Karašová referent pre cestovný ruch 055 6196 665 409, Strojárenská 3 henrieta.karasova@vucke.sk
Ing. Jana Mesárošová projektový manažér 055 6196 665 409, Strojárenská 3 jana.mesarosova@vucke.sk
Mgr. Kristína Tobiašová koordinátor Rady partnerstva KSK 055 6196 651 403, Strojárenská 3 kristina.tobiasova@vucke.sk

Referát regionálneho rozvoja a plánovania

meno pracovná pozícia telefónne
číslo
miestnosť,
budova
e-mail
Ing. Barbora Kováčová vedúci referátu 055 6196 658 413, Strojárenská 3 barbora.kovacova@vucke.sk
Mgr. Katarína Rosičová PhD. referent pre analýzy štatistických údajov a rozvoj ľudských zdrojov 055 6196 652 405, Strojárenská 3 katarina.rosicova@vucke.sk
Ing. Tünde Erényi referent pre regionálny rozvoj 055 6196 664 410, Strojárenská 3 tunde.erenyi@vucke.sk
Mgr. Iveta Urbanová referent pre regionálny rozvoj 055 6196 659 410, Strojárenská 3 iveta.urbanova@vucke.sk
Mgr. Ján Rudy manažér kvality ovzdušia 055 6196 693 510, Strojárenská 3 jan.rudy@vucke.sk
PhDr. Ing. Marcela Jokeľová projektový manažér 055 6196 662 411, Strojárenská 3 marcela.jokelova@vucke.sk
RNDr. Katarína Sisáková projektový manažér 055 6196 663 412, Strojárenská 3 katarina.sisakova@vucke.sk
Ing. Dominika Kováčová referent pre verejnú infraštruktúru a revitalizáciu miest a obcí 055 6196 656 410, Strojárenská 3 dominika.kovacova@vucke.sk

Referát analýz

meno pracovná pozícia telefónne
číslo
miestnosť,
budova
e-mail
PhDr. Matúš Lopatník vedúci referátu 055 6196 653 406, Strojárenská 3 matus.lopatnik@vucke.sk
RNDr. Jozef Sekerák analytik 055 6196 654 407, Strojárenská 3 jozef.sekerak@vucke.sk
Ing. Jozef Junák metodik 055 6196 655 408, Strojárenská 3 jozef.junak@vucke.sk
Ing. Marcela Ondová, PhD. manažér regionálneho rozvoja 055 6196 655 408, Strojárenská 3 marcela.ondova@vucke.sk

Referát sekretariátu Rady Partnerstva

meno pracovná pozícia telefónne
číslo
miestnosť,
budova
e-mail
Ing. Angelika Theinerová vedúci referátu 055 6196 692 517, Strojárenská 3 angelika.theinerova@vucke.sk
Mgr. Mária Lopatníková referent sekretariátu Rady Partnerstva 055 6196 674 517, Strojárenská 3 maria.lopatnikova@vucke.sk
Marcel Šterbák referent sekretariátu Rady Partnerstva 055 6196 657 409, Strojárenská 3 marcel.sterbak@vucke.sk

Oddelenie územného plánovania a životného prostredia

meno pracovná pozícia telefónne
číslo
miestnosť,
budova
e-mail
Ing. arch. Peter Serfözö vedúci referátu 055 7268 178 509, Strojárenská 3 peter.serfozo@vucke.sk
Ing. arch. Anna Mareková referent územného plánovania 055 7268 177 508, Strojárenská 3 anna.marekova@vucke.sk
Ing. Ľudmila Sekeráková referent územného plánovania 055 7268 176 508, Strojárenská 3 ludmila.sekerakova@vucke.sk

Referát GIS

meno pracovná pozícia telefónne
číslo
miestnosť,
budova
e-mail
Ing. Martin Pukančík vedúci referátu 055 6196 684 510, Strojárenská 3 martin.pukancik@vucke.sk
Mgr. Oliver Siksa referent GIS 055 6196 689 510, Strojárenská 3 oliver.siksa@vucke.sk

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 10.10.2012 12:13
Upravené: 14.11.2022 13:10