Odbor regionálneho rozvoja

meno pracovná pozícia telefónne
číslo
miestnosť,
budova
e-mail
Ing. Barbora Kováčová poverená riadením odboru 055 6196 650 404, Strojárenská 3 barbora.kovacova@vucke.sk
Mgr. Beáta Halaburková referent sekretariátu 055 7268 191 403, Strojárenská 3 beata.halaburkova@vucke.sk

Referát regionálneho rozvoja a plánovania

meno pracovná pozícia telefónne
číslo
miestnosť,
budova
e-mail
Ing. Barbora Kováčová vedúci referátu 055 6196 650 404, Strojárenská 3 barbora.kovacova@vucke.sk
Ing. Tünde Erényi referent pre regionálny rozvoj 055 6196 664 410, Strojárenská 3 tunde.erenyi@vucke.sk
Mgr. Michal Roháč referent pre európske záležitosti (Brusel) 055 7268 153 237, Divízna michal.rohac@vucke.sk
Mgr. Viktória Ječová referent pre európske záležitosti 055 7268 162 332, Divízna viktoria.jecova@vucke.sk
Mgr. Štefan Zachariaš referent pre európske záležitosti 055 7268 165 332, Divízna stefan.zacharias@vucke.sk
Ing. Melinda Sasáková projektový manažér 055 6196 656 410, Strojárenská 3 melinda.sasakova@vucke.sk
Sergej Koperdák, Hon.B.A., LL.B., B.C.L. poradca pre špeciálne projekty 055 7268 153 237, Divízna sergej.koperdak@vucke.sk

Referát rozvoja cestovného ruchu, cyklodopravy a cykloturistiky

meno pracovná pozícia telefónne
číslo
miestnosť,
budova
e-mail
Ing. Angelika Theinerová vedúci referátu 055 6196 658 413, Strojárenská 3 angelika.theinerova@vucke.sk
Ing. Lenka Diškantová referent cestovného ruchu 055 6196 651 403, Strojárenská 3 lenka.diskantova@vucke.sk
Bc. Henrieta Karašová referent cestovného ruchu 055 6196 665 409, Strojárenská 3 henrieta.karasova@vucke.sk
Ing. Jana Mesárošová projektový manažér 055 6196 657 409, Strojárenská 3 jana.mesarosova@vucke.sk
Marcel Šterbák projektový manažér 055 6196 657 409, Strojárenská 3 marcel.sterbak@vucke.sk

Referát sekretariátu Rady Partnerstva

meno pracovná pozícia telefónne
číslo
miestnosť,
budova
e-mail
Ing. Svetlana Timárová vedúci referátu 055 6196 627 305, Strojárenská 3 svetlana.timarova@vucke.sk
Mgr. Lucia Janočková projektový manažér 055 6196 642 306, Strojárenská 3 lucia.janockova@vucke.sk
Ing. Gabriel Drotár projektový manažér 055 6196 629 309, Strojárenská 3 gabriel.drotar@vucke.sk
Ing. Lenka Rabatinová projektový manažér 055 6196 636 307, Strojárenská 3 lenka.rabatinova@vucke.sk
Mgr. Diana Šeševičková, MBA, LL.M projektový manažér 055 6196 637 309, Strojárenská 3 diana.sesevickova@vucke.sk
Mgr. Iveta Krupová projektový manažér 055 6196 638 306, Strojárenská 3 iveta.krupova@vucke.sk
Ing. Gabriel Drotár projektový manažér 055 6196 629 309, Strojárenská 3 gabriel.drotar@vucke.sk
PhDr. Ing. Marcela Jokeľová projektový manažér 055 6196 662 411, Strojárenská 3 marcela.jokelova@vucke.sk
Mgr. Gabriela Sančiová projektový manažér 055 7268 168 333, Divízia gabriela.sanciova@vucke.sk
JUDr. Eva Kyselová projektový manažér - právnik 055 6196 663 412, Strojárenská 3 eva.kyselova@vucke.sk

Referát územného plánovania a strategických investícií

meno pracovná pozícia telefónne
číslo
miestnosť,
budova
e-mail
Ing. arch. Peter Serfözö vedúci referátu 055 7268 178 509, Strojárenská 3 peter.serfozo@vucke.sk
Ing. Mária Halačová referent odborných činností 055 7268 177 508, Strojárenská 3 maria.halacova@vucke.sk
Mgr. Bruno Macala referent odborných činností 055 6196 684 510, Strojárenská 3 bruno.macala@vucke.sk

Referát životného prostredia

meno pracovná pozícia telefónne
číslo
miestnosť,
budova
e-mail
Ing. Marcela Ondová, PhD. vedúci referátu 055 6196 655 408, Strojárenská 3 marcela.ondova@vucke.sk
RNDr. Katarína Sasaráková projektový manažér 055 6196 663 412, Strojárenská 3 katarina.sasarakova@vucke.sk
Mgr. Ján Rudy manažér kvality ovzdušia 055 6196 693 510, Strojárenská 3 jan.rudy@vucke.sk

Referát geopriestorových dát a analýz

meno pracovná pozícia telefónne
číslo
miestnosť,
budova
e-mail
Ing. Martin Pukančík vedúci referátu 055 7268 431 516, Strojárenská 3 martin.pukancik@vucke.sk
Mgr. Filip Hanko referent pre geopriestorové dáta 055 6196 689 510, Strojárenská 3 filip.hanko@vucke.sk
Mgr. Katarína Rosičová PhD. referent pre analýzy štatistických údajov a rozvoj ľudských zdrojov 055 6196 652 405, Strojárenská 3 katarina.rosicova@vucke.sk
RNDr. Jozef Sekerák, PhD. analytik 055 6196 654 407, Strojárenská 3 jozef.sekerak@vucke.sk
Ing. Jozef Junák, PhD. metodik 055 6196 655 408, Strojárenská 3 jozef.junak@vucke.sk

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 10.10.2012 12:13
Upravené: 14.06.2024 15:03