Odbor regionálneho rozvoja

meno pracovná pozícia telefónne
číslo
miestnosť,
budova
e-mail
Ing. Barbora Kováčová poverená riadením odboru 055 6196 650 404, Strojárenská 3 barbora.kovacova@vucke.sk
Ing. Lenka Diškantová referent sekretariátu 055 6196 651 403, Strojárenská 3 lenka.diskantova@vucke.sk
Mgr. Beáta Halaburková referent sekretariátu 055 7268 191 403, Strojárenská 3 beata.halaburkova@vucke.sk
Bc. Henrieta Karašová referent pre cestovný ruch 055 6196 665 409, Strojárenská 3 henrieta.karasova@vucke.sk
Ing. Jana Mesárošová projektový manažér 055 6196 657 409, Strojárenská 3 jana.mesarosova@vucke.sk
Ing. Melinda Sasáková projektový manažér 055 6196 664 410, Strojárenská 3 melinda.sasakova@vucke.sk
Mgr. Tomáš Bajtoš projektový manažér 055 6196 665 409, Strojárenská 3 tomas.bajtos@vucke.sk

Referát regionálneho rozvoja a plánovania

meno pracovná pozícia telefónne
číslo
miestnosť,
budova
e-mail
Ing. Barbora Kováčová vedúci referátu 055 6196 658 413, Strojárenská 3 barbora.kovacova@vucke.sk
Mgr. Katarína Rosičová PhD. referent pre analýzy štatistických údajov a rozvoj ľudských zdrojov 055 6196 652 405, Strojárenská 3 katarina.rosicova@vucke.sk
Ing. Tünde Erényi referent pre regionálny rozvoj 055 6196 664 410, Strojárenská 3 tunde.erenyi@vucke.sk
Mgr. Iveta Krupová referent pre regionálny rozvoj 055 6196 659 410, Strojárenská 3 iveta.krupova@vucke.sk
Mgr. Ján Rudy manažér kvality ovzdušia 055 6196 693 510, Strojárenská 3 jan.rudy@vucke.sk
PhDr. Ing. Marcela Jokeľová projektový manažér 055 6196 662 411, Strojárenská 3 marcela.jokelova@vucke.sk
RNDr. Katarína Sasaráková projektový manažér 055 6196 663 412, Strojárenská 3 katarina.sasarakova@vucke.sk

Referát analýz

meno pracovná pozícia telefónne
číslo
miestnosť,
budova
e-mail
PhDr. Matúš Lopatník vedúci referátu 055 6196 653 406, Strojárenská 3 matus.lopatnik@vucke.sk
RNDr. Jozef Sekerák analytik 055 6196 654 407, Strojárenská 3 jozef.sekerak@vucke.sk
Ing. Jozef Junák metodik 055 6196 655 408, Strojárenská 3 jozef.junak@vucke.sk
Ing. Marcela Ondová, PhD. manažér regionálneho rozvoja 055 6196 655 408, Strojárenská 3 marcela.ondova@vucke.sk

Referát sekretariátu Rady Partnerstva

meno pracovná pozícia telefónne
číslo
miestnosť,
budova
e-mail
Ing. Angelika Theinerová vedúci referátu 055 6196 658 413, Strojárenská 3 angelika.theinerova@vucke.sk
Marcel Šterbák referent sekretariátu Rady Partnerstva 055 6196 657 409, Strojárenská 3 marcel.sterbak@vucke.sk

Oddelenie územného plánovania a životného prostredia

meno pracovná pozícia telefónne
číslo
miestnosť,
budova
e-mail
Ing. arch. Peter Serfözö vedúci referátu 055 7268 178 509, Strojárenská 3 peter.serfozo@vucke.sk
Ing. Mária Halačová referent odborných činností 055 7268 177 508, Strojárenská 3 maria.halacova@vucke.sk
Mgr. Bruno Macala referent odborných činností 055 6196 684 510, Strojárenská 3 bruno.macala@vucke.sk
Ing. arch. Želmíra Blichová referent územného plánovania 055 7268 176 508, Strojárenská 3 zelmira.blichova@vucke.sk

Referát GIS

meno pracovná pozícia telefónne
číslo
miestnosť,
budova
e-mail
Ing. Martin Pukančík vedúci referátu 055 7268 431 516, Strojárenská 3 martin.pukancik@vucke.sk
Mgr. Oliver Siksa referent GIS 055 6196 689 510, Strojárenská 3 oliver.siksa@vucke.sk

Oddelenie európskych záležitostí

meno pracovná pozícia telefónne číslo miestnosť, budova e-mail
Mgr. Michal Roháč referent pre európske záležitosti 055 7268 153 237, Divízna michal.rohac@vucke.sk
Mgr. Viktória Ječová referent pre európske záležitosti 055 7268 162 332, Divízna viktoria.jecova@vucke.sk
Mgr. Štefan Zachariaš referent pre cezhraničnú spoluprácu 055 7268 165 332, Divízna stefan.zacharias@vucke.sk
Sergej Koperdák, Hon.B.A., LL.B., B.C.L. poradca pre špeciálne projekty 055 7268 153 237, Divízna sergej.koperdak@vucke.sk

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 10.10.2012 12:13
Upravené: 26.09.2023 11:12