Odbor vnútornej prevádzky

meno pracovná pozícia telefónne číslo miestnosť,
budova
e-mail
Ing. Rudolf Balla poverený riadením odboru 055 7268 344 112, Divízna rudolf.balla@vucke.sk
Alžbeta Janitorová referent sekretariátu 055 7268 309 113, Divízna alzbeta.janitorova@vucke.sk
PaedDr. Eva Štefanová referent CO a HM 055 6196 678 506, Strojárenska eva.stefanova@vucke.sk
         

Referát vnútornej správy

meno pracovná pozícia telefónne číslo miestnosť,
budova
e-mail
Ing. Rudolf Balla vedúci referátu vnútornej správy 055 7268 344 112, Divízna rudolf.balla@vucke.sk
Bc. Anna Litavcová referent správy registratúry 055 7268 308 112, Divízna anna.litavcova@vucke.sk
Eva Jeňová referent evidencie registratúrnych záznamov 055 7268 306 139, Divízna eva.jenova@vucke.sk
Ing. Eva Schlifková referent evidencie registratúrnych záznamov 055 7268 326 5, Divízna eva.schlifkova@vucke.sk
Valéria Forraiová referent podateľne 055 7268 306 139, Divízna valeria.forraiova@vucke.sk
Ing. Iveta Šutorová referent BOZP a PO 055 6196 678 506, Strojárenska iveta.sutorova@vucke.sk
Ondrej Čorba údržbár, vodič 055 7268 111 1, Divízna ondrej.corba@vucke.sk
František Keruľ informátor 055 7268 111 1, Divízna informator@vucke.sk
Gabriel Tóth informátor 055 7268 111 1, Divízna informator@vucke.sk
Ján Kurjan informátor 055 7268 111 1, Divízna informator@vucke.sk

Referát prevádzky

meno pracovná pozícia telefónne číslo miestnosť,
budova
e-mail
Ing. Andrea Rabatinová vedúci referátu prevádzky 055 7268 321 113, Divízna andrea.rabatinova@vucke.sk
Mgr. Valér Karafa referent pre skladové hospodárstvo a správu mobilnej siete 055 7268 302 112, Divízna valer.karafa@vucke.sk
Ing. Stanislav Reištetter, PhD. referent pre autodopravu a technické vybavenie 055 7268 302 112, Divízna stanislav.reistetter@vucke.sk
Ing. Jaroslav Rozman vodič služobného auta 055 7268 304 15, Divízna vodici@vucke.sk
Zoltán Šalamon vodič služobného auta 055 7268 304 15, Divízna vodici@vucke.sk

Referát informačných a komunikačných technológií

meno pracovná pozícia telefónne číslo miestnosť,
budova
e-mail
Ing. Jozef Houska vedúci referátu informačných a komunikačných technológií 055 7268 332 116, Divízna jozef.houska@vucke.sk
Ing. Zuzana Polkablová referent - správca aplikácií 055 7268 331 116, Divízna zuzana.polkablova@vucke.sk
Ing. Renáta Čelková referent - správca web aplikácií 055 7268 336 116, Divízna renata.celkova@vucke.sk
Ing. Peter Kupčík referent - správca webového sídla KSK 055 7268 334 116, Divízna peter.kupcik@vucke.sk
Ing. Ivan Augustiňák referent - správca informačnej infraštruktúry 055 7268 335 116, Divízna ivan.augustinak@vucke.sk
Ing. Igor Hojda referent - správca databáz a aplikácií 055 7268 337 116, Divízna igor.hojda@vucke.sk

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 10.10.2012 10:50
Upravené: 30.01.2019 08:36