Odbor SO pre IROP

meno pracovná pozícia telefónne číslo miestnosť,
budova
e-mail
Ing. Ľubomír Gerda vedúci odboru 055 6196 640 304, Strojárenská 3 lubomir.gerda@vucke.sk

Referát implementácie projektov

meno pracovná pozícia telefónne číslo miestnosť,
budova
e-mail
Ing. Ľubomír Galeštok vedúci referátu 055 6196 627 308, Strojárenská 3 lubomir.galestok@vucke.sk
RNDr. Viera Rovňáková projektový manažér 055 6196 639 308, Strojárenská 3 viera.rovnakova@vucke.sk
Ing. Lenka Baluchová Sarková projektový manažér 055 6196 625 308, Strojárenská 3 lenka.baluchova@vucke.sk
Ing. Viera Bujňáková projektový manažér 055 6196 631 307, Strojárenská 3 viera.bujnakova@vucke.sk
Ing. Lenka Rabatinová projektový manažér 055 6196 636 307, Strojárenská 3 lenka.rabatinova@vucke.sk
Ing. Zuzana Goliašová projektový manažér 055 6196 634 308, Strojárenská 3 zuzana.goliasova@vucke.sk
Ing. Iveta Schlosserová projektový manažér 055 6196 638 306, Strojárenská 3 iveta.schlosserova@vucke.sk
PhDr. Júlia Petrovičová, PhD. manažér kontroly verejného obstarávania 055 6196 642 306, Strojárenská 3 julia.petrovicova@vucke.sk
Ing. Janka Marcinová manažér kontroly verejného obstarávania 055 6196 637 309, Strojárenská 3 janka.marcinova@vucke.sk
Ing. Monika Lavová manažér kontroly verejného obstarávania 055 6196 629 309, Strojárenská 3 monika.lavova@vucke.sk
Ing. Gabriel Drotár manažér kontroly verejného obstarávania 055 6196 626 308, Strojárenská 3 gabriel.drotar@vucke.sk

Referát riadenia a koordinácie

meno pracovná pozícia telefónne číslo miestnosť,
budova
e-mail
Mgr. Juraj Tarášek manažér ITMS, informovania a komunikácie 055 6196 628 307, Strojárenská 3 juraj.tarasek@vucke.sk
Ing. Martina Harčariková manažér technickej pomoci a riadenia ľudských zdrojov 055 6196 635 303, Strojárenská 3 martina.harcarikova@vucke.sk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 08.10.2012 11:13
Upravené: 26.11.2021 15:52