Útvar hlavného kontrolóra

meno pracovná pozícia telefónne číslo miestnosť,
budova
e-mail
Ing. Jozef Hudák hlavný kontrolór 055 7268 350 204, Strojárenská 3 jozef.hudak@vucke.sk
Stanislava Kavečanská referent odborných činností – asistent ÚHK 055 6196 601 203, Strojárenská 3 stanislava.kavecanska@vucke.sk

Referát kontroly verejných prostriedkov a účtovníctva

meno pracovná pozícia telefónne číslo miestnosť,
budova
e-mail
Ing. Marta Szanyiová vedúci referátu 055 6196 620 206, Strojárenská 3 marta.szanyiova@vucke.sk
Ing. Judita Zakharová kontrolór 055 6196 605 207, Strojárenská 3 judita.zakharova@vucke.sk
Ing. Marcela Dragonová kontrolór 055 6196 603 207, Strojárenská 3 marcela.dragonova@vucke.sk
Ing. Cecília Šedovičová kontrolór 055 6196 605 207, Strojárenská 3 cecilia.sedovicova@vucke.sk

Referát všeobecnej kontroly a kontroly majetku

meno pracovná pozícia telefónne číslo miestnosť,
budova
e-mail
Ing. Jozef Matis vedúci referátu 055 6196 604 206, Strojárenská 3 jozef.matis@vucke.sk
Ing. Miroslav Gönczi kontrolór 055 6196 606 210, Strojárenská 3 miroslav.gonczi@vucke.sk
Mgr. Róbert Pataki kontrolór 055 6196 602 210, Strojárenská 3 robert.pataki@vucke.sk
Ing. Ľubomír Hudák kontrolór 055 6196 607 209, Strojárenská 3 lubomir.hudak@vucke.sk
Mgr. Miloš Strenk kontrolór 055 6196 614 213, Strojárenská 3 milos.strenk@vucke.sk

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 10.10.2012 14:41
Upravené: 24.06.2022 15:46