Odbor školstva

meno pracovná pozícia telefónne číslo miestnosť,
budova
e-mail
Ing. Slavomír Kožár, MBA vedúci odboru 055 7268 260 323, Divízna slavomir.kozar@vucke.sk
Marcela Petnuchová asistent odborných činností 055 7268 261 324, Divízna marcela.petnuchova@vucke.sk

Referát technických činností a investícií

meno pracovná pozícia telefónne číslo miestnosť,
budova
e-mail
Mgr. Andrea Gajdošová vedúci referátu 055 7268 145 328, Divízna andrea.gajdosova@vucke.sk
MVDr. Katarína Franková referent pre stravovanie 055 7268 266 328, Divízna katarina.frankova@vucke.sk
Ing. Mária Knutová referent pre rozpočet 055 7268 262 329, Divízna maria.knutova@vucke.sk
Ing. Zuzana Konárová referent pre rozpočet 055 7268 275 330, Divízna zuzana.konarova@vucke.sk
Ing. Miroslava Seňková, MBA referent pre kontrolu hospodárenia s finančnými prostriedkami 055 7268 325 329, Divízna miroslava.senkova@vucke.sk

Oddelenie športu

meno pracovná pozícia telefónne číslo miestnosť,
budova
e-mail
Peter Zůbek vedúci oddelenia 055 7268 267 328, Divízna peter.zubek@vucke.sk
JUDr. Ing. Lucia Pivarníková referent pre šport 055 7268 243 328, Divízna lucia.pivarnikova@vucke.sk
Mgr. Marián Horenský, PhD. referent pre šport 055 7268 243 328, Divízna marian.horensky@vucke.sk

Oddelenie pre rozvoj školstva

meno pracovná pozícia telefónne číslo miestnosť,
budova
e-mail
RNDr. Jana Partilová referent pre rozvoj školstva 055 7268 259 321, Divízna jana.partilova@vucke.sk
RNDr. Miroslava Kičová referent pre rozvoj školstva 055 7268 263 321, Divízna miroslava.kicova@vucke.sk
Ing. Mária Kokardová referent pre odborné vzdelávanie 055 7268 264 321, Divízna maria.kokardova@vucke.sk

 Oddelenie správnej, sporovej, personálnej agendy a sťažností

meno pracovná pozícia telefónne číslo miestnosť,
budova
e-mail
JUDr. Ivana Puchallová, PhD. vedúci oddelenia 055 7268 274 325, Divízna ivana.puchallova@vucke.sk
Ing. Miroslava Beňová referent personálnej agendy 055 7268 265 326, Divízna miroslava.benova@vucke.sk
JUDr. Martin Uličný referent správnej, sporovej agendy a sťažností 055 7268 265 326, Divízna martin.ulicny@vucke.sk
JUDr. Jana Šepeľová referent správnej, sporovej agendy a sťažností 055 7268 257 325, Divízna jana.sepelova@vucke.sk

Referát metodiky a projektov

meno pracovná pozícia telefónne číslo miestnosť,
budova
e-mail
Mgr. Natália Vince vedúci referátu 055 7268 258 327, Divízna natalia.vince@vucke.sk
Ing. Henrieta Kubová referent metodiky a projektov 055 7268 328 327, Divízna henrieta.kubova@vucke.sk
RNDr. Iveta Lazorová referent metodiky a projektov 055 7268 161 327, Divízna iveta.lazorova@vucke.sk
RNDr. Viera Juríková referent pre kontrolu škôl a školských zariadení 055 7268 268 327, Divízna viera.jurikova@vucke.sk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 09.10.2012 19:14
Upravené: 07.11.2022 08:44