Odbor školstva

meno pracovná pozícia telefónne číslo miestnosť,
budova
e-mail
Mgr. Andrea Gajdošová poverená riadením odboru 055 7268 260 323, Divízna andrea.gajdosova@vucke.sk
Marcela Petnuchová asistent odborných činností 055 7268 261 324, Divízna marcela.petnuchova@vucke.sk

Oddelenie technicko-ekonomických činností

meno pracovná pozícia telefónne číslo miestnosť,
budova
e-mail
Mgr. Andrea Gajdošová vedúci oddelenia 055 7268 260 323, Divízna andrea.gajdosova@vucke.sk
MVDr. Katarína Franková referent pre školské zariadenia 055 7268 266 328, Divízna katarina.frankova@vucke.sk
Ing. Mária Knutová referent rozpočtu 055 7268 262 329, Divízna maria.knutova@vucke.sk
Ing. Zuzana Konárová referent rozpočtu 055 7268 275 330, Divízna zuzana.konarova@vucke.sk
Ing. Miroslava Seňková, MBA referent rozpočtu a výkazníctva 055 7268 325 329, Divízna miroslava.senkova@vucke.sk

Oddelenie športu

meno pracovná pozícia telefónne číslo miestnosť,
budova
e-mail
Mgr. Marián Horenský, PhD. referent pre šport a pohybové aktivity 055 7268 243 328, Divízna marian.horensky@vucke.sk

Oddelenie správnej, sporovej, personálnej agendy a sťažností

meno pracovná pozícia telefónne číslo miestnosť,
budova
e-mail
JUDr. Ivana Puchallová, PhD. vedúci oddelenia 055 7268 274 325, Divízna ivana.puchallova@vucke.sk
Ing. Miroslava Beňová referent personálnej agendy 055 7268 265 326, Divízna miroslava.benova@vucke.sk
JUDr. Martin Uličný referent správnej, sporovej agendy a sťažností 055 7268 265 326, Divízna martin.ulicny@vucke.sk
JUDr. Jana Šepeľová referent správnej, sporovej agendy a sťažností 055 7268 257 325, Divízna jana.sepelova@vucke.sk

Oddelenie riadenia a rozvoja školstva

meno pracovná pozícia telefónne číslo miestnosť,
budova
e-mail
Mgr. Natália Vince vedúci oddelenia 055 7268 258 327, Divízna natalia.vince@vucke.sk
RNDr. Jana Partilová referent pre odborné vzdelávanie a rozvoj školstva 055 7268 259 330, Divízna jana.partilova@vucke.sk
RNDr. Miroslava Kičová referent pre odborné vzdelávanie a rozvoj školstva 055 7268 263 330, Divízna miroslava.kicova@vucke.sk
Ing. Henrieta Kubová referent správy a metodického riadenia škôl a ŠZ 055 7268 328 327, Divízna henrieta.kubova@vucke.sk
RNDr. Iveta Lazorová referent správy a metodického riadenia škôl a ŠZ 055 7268 161 327, Divízna iveta.lazorova@vucke.sk
RNDr. Viera Juríková referent správy a metodického riadenia škôl a ŠZ 055 7268 268 327, Divízna viera.jurikova@vucke.sk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 09.10.2012 19:14
Upravené: 22.05.2023 15:34