Odbor školstva

meno pracovná pozícia telefónne číslo miestnosť,
budova
e-mail
Mgr. Peter Bačkovský referent pre kontrolu škôl a školských zariadení, poverený riadením odboru 055 7268 260 323, Divízna peter.backovsky@vucke.sk
Mgr. Jana Štofková referent sekretariátu 055 7268 261 324, Divízna jana.stofkova@vucke.sk
Mgr. Jana Jarušinská referent správnej, sporovej agendy a sťažností 055 7268 269 326, Divízna jana.jarusinska@vucke.sk
Anna Slotová referent personálnej agendy 055 7268 265 326, Divízna anna.slotova@vucke.sk

Referát správy škôl a školských zariadení

meno pracovná pozícia telefónne číslo miestnosť,
budova
e-mail
RNDr. Viera Juríková vedúci referátu 055 7268 268 328, Divízna viera.jurikova@vucke.sk
Ing. Mária Kokardová referent pre administratívno-správne činnosti, poverený zastupovaním povereného vedúceho odboru školstva 055 7268 264 329, Divízna maria.kokardova@vucke.sk
JUDr. Sláva Andrejčáková referent pre správu škôl 055 7268 256 327, Divízna slava.andrejcakova@vucke.sk
Ing. Henrieta Kubová referent pre správu škôl a školských zariadení 055 7268 328 327, Divízna henrieta.kubova@vucke.sk
PaedDr. Ján Pavelčák referent pre správu škôl a školských zariadení 055 7268 161 328, Divízna jan.pavelcak@vucke.sk
MVDr. Katarína Franková referent pre stravovanie 055 7268 266 327, Divízna katarina.frankova@vucke.sk

Referát technických a ekonomických činností

meno pracovná pozícia telefónne číslo miestnosť,
budova
e-mail
Ing. Marcel Eperješi vedúci referátu 055 7268 257 329, Divízna marcel.eperjesi@vucke.sk
Ing. Mária Knutová referent pre rozpočet 055 7268 262 329, Divízna maria.knutova@vucke.sk
Ing. Anna Marenčíková referent pre rozpočet 055 7268 258 329, Divízna anna.marencikova2@vucke.sk
Ing. Zuzana Benčöová referent pre kontrolu hospodárenia s finančnými prostriedkami 055 7268 325 329, Divízna zuzana.devaldova@vucke.sk
Mgr. Andrea Gajdošová referent opráv a údržby objektov škôl 055 7268 145 321, Divízna andrea.gajdosova@vucke.sk

Oddelenie športu

meno pracovná pozícia telefónne číslo miestnosť,
budova
e-mail
Peter Zůbek vedúci oddelenia 055 7268 267 326, Divízna peter.zubek@vucke.sk
Mgr. Ing. Lucia Pivarníková referent pre šport 055 7268 267 326, Divízna lucia.pivarnikova@vucke.sk
Mgr. Marián Horenský, PhD. referent pre šport 055 7268 267 326, Divízna marian.horensky@vucke.sk

Oddelenie pre rozvoj školstva

meno pracovná pozícia telefónne číslo miestnosť,
budova
e-mail
Ing. Peter Kutrucz vedúci oddelenia 055 7268 263 321, Divízna peter.kutrucz@vucke.sk
RNDr. Jana Partilová referent pre rozvoj školstva 055 7268 145 321, Divízna jana.partilova@vucke.sk
Mgr. Natália Vince referent pre rozvoj školstva 055 7268 145 321, Divízna natalia.vince@vucke.sk

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 09.10.2012 19:14
Upravené: 14.08.2019 16:21