Kancelária riaditeľa úradu

meno pracovná pozícia telefónne číslo miestnosť,
budova
e-mail
Ing. Juraj Ďorko riaditeľ Úradu KSK 055 7268 141 314, Divízna juraj.dorko@vucke.sk
Mgr. Timea Gregor referent odborných činností - asistent 055 7268 141 315, Divízna timea.gregor@vucke.sk
Mgr. Katarína Drabyčová referent odborných činností - asistent 055 7268 148 315, Divízna katarina.drabycova@vucke.sk
Matúš Rusnák vodič služobného vozidla 055 7268 304 15, Divízna matus.rusnak@vucke.sk

Oddelenie energetiky

meno pracovná pozícia telefónne
číslo
miestnosť,
budova
e-mail
Ing. Ľudovít Hintoš vedúci oddelenia 055 7268 409 511, Strojárenská 3 ludovit.hintos@vucke.sk
Ing. Peter Kolcun referent pre energetiku 055 7268 429 513, Strojárenská 3 peter.kolcun@vucke.sk
Ing. Ivana Semanová referent pre energetiku 055 6196 429 515, Strojárenská 3 ivana.semanova@vucke.sk
Ing. Vladislav Vaššo referent pre energetiku 055 6196 649 506, Strojárenská 3 vladislav.vasso@vucke.sk

Oddelenie verejného obstarávania

meno pracovná pozícia telefónne číslo miestnosť,
budova
e-mail
Ing. Marcel Kyseľ vedúci oddelenia 055 7268 403 311, Divízna marcel.kysel@vucke.sk
Ing. Drahomíra Minčičová referent pre verejné obstarávanie 055 7268 404 313, Divízna drahomira.mincicova@vucke.sk
Ing. Alžbeta Naďová referent pre verejné obstarávanie 055 7268 235 313, Divízna alzbeta.nadova@vucke.sk
Bc. Eva Harachová Tóthová referent pre verejné obstarávanie 055 7268 404 313, Divízna eva.tothova@vucke.sk
Ing. Dana Štecová referent pre podporné činnosti pri verejnom obstarávaní 055 7268 430 514, Strojárenská 3 dana.stecova@vucke.sk

Oddelenie IKT a kontrolných činností

meno pracovná pozícia telefónne číslo miestnosť,
budova
e-mail
Ing. Pavol Lehotský poverený riadením oddelenia 055 7268 332 117, Divízna pavol.lehotsky@vucke.sk
Ing. Jozef Houska vedúci referátu 055 7268 338 339, Divízna jozef.houska@vucke.sk
Ing. Róbert Gima referent analýz a kybernetickej bezpečnosti 055 7268 339 339, Divízna robert.gima@vucke.sk

Referát IKT

meno pracovná pozícia telefónne číslo miestnosť,
budova
e-mail
Ing. Pavol Lehotský vedúci referátu 055 7268 332 117, Divízna pavol.lehotsky@vucke.sk
Ing. Zuzana Polkablová referent - správca aplikácií 055 7268 331 116, Divízna zuzana.polkablova@vucke.sk
Ing. Renáta Čelková referent - správca web aplikácií 055 7268 336 116, Divízna renata.celkova@vucke.sk
Ing. Peter Kupčík referent - správca webového sídla KSK 055 7268 334 116, Divízna peter.kupcik@vucke.sk
Ing. Ivan Augustiňák referent - správca informačnej infraštruktúry 055 7268 335 116, Divízna ivan.augustinak@vucke.sk
Ing. Igor Hojda referent - správca databáz a aplikácií 055 7268 337 116, Divízna igor.hojda@vucke.sk
Ivan Beňuška referent podpory prevádzky 055 7268 333 116, Divízna ivan.benuska@vucke.sk

Referát finančnej kontroly Fondu malých projektov

meno pracovná pozícia telefónne číslo miestnosť,
budova
e-mail
Ing. Natália Krajňáková vedúci referátu 055 7268 175 343, Divízna natalia.krajnakova@vucke.sk
Mgr. Zuzana Žofčinová finančný kontrolór referátu finančnej kontroly Fondu malých projektov 055 7268 333 116, Divízna zuzana.zofcinova@vucke.sk

Oddelenie pre kontroling

meno pracovná pozícia telefónne číslo miestnosť,
budova
e-mail
Ing. Zuzana Marcinčinová vedúci oddelenia 055 7268 168 312, Divízna zuzana.marcincinova@vucke.sk
Oľga Hadbavná referent pre kontroling 055 7268 300 312, Divízna olga.hadbavna@vucke.sk
JUDr. Vojtech Farkaš referent pre kontroling 055 7268 230 312, Divízna vojtech.farkas@vucke.sk
Ing. Milota Krafčíková referent pre kontroling 055 7268 230 312, Divízna milota.krafcikova@vucke.sk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 08.10.2012 18:35
Upravené: 11.10.2019 13:08