Kancelária riaditeľa úradu

meno pracovná pozícia telefónne číslo miestnosť,
budova
e-mail
Ing. Juraj Ďorko riaditeľ Úradu KSK 055 7268 141 314, Divízna juraj.dorko@vucke.sk
Mgr. Timea Gregor referent odborných činností - asistent 055 7268 141 315, Divízna timea.gregor@vucke.sk
Mgr. Katarína Drabyčová referent odborných činností - asistent 055 7268 148 315, Divízna katarina.drabycova@vucke.sk
Matúš Rusnák vodič služobného vozidla 055 7268 304 15, Divízna matus.rusnak@vucke.sk

Oddelenie energetiky

meno pracovná pozícia telefónne
číslo
miestnosť,
budova
e-mail
Ing. Ľudovít Hintoš vedúci oddelenia 055 7268 409 513, Strojárenská 3 ludovit.hintos@vucke.sk
RNDr. Milan Husár referent pre energetiku 055 7268 429 515, Strojárenská 3 milan.husar@vucke.sk
Ing. Ivana Semanová referent pre energetiku 055 6196 429 515, Strojárenská 3 ivana.semanova@vucke.sk

Oddelenie verejného obstarávania

meno pracovná pozícia telefónne číslo miestnosť,
budova
e-mail
Ing. Marcel Kyseľ vedúci oddelenia 055 7268 403 311, Divízna marcel.kysel@vucke.sk
Ing. Drahomíra Minčičová referent pre verejné obstarávanie 055 7268 404 313, Divízna drahomira.mincicova@vucke.sk
Ing. Alžbeta Naďová referent pre verejné obstarávanie 055 7268 235 313, Divízna alzbeta.nadova@vucke.sk
Bc. Eva Harachová Tóthová referent pre verejné obstarávanie 055 7268 235 313, Divízna eva.tothova@vucke.sk
Ing. Dana Štecová referent pre podporné činnosti pri verejnom obstarávaní 055 7268 430 514, Strojárenská 3 dana.stecova@vucke.sk

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Renáta Čelková
Vytvorené: 08.10.2012 18:35
Upravené: 16.08.2019 09:28