Kancelária riaditeľa úradu

meno pracovná pozícia telefónne číslo miestnosť,
budova
e-mail
Ing. Juraj Ďorko riaditeľ Úradu KSK 055 7268 141 314, Divízna juraj.dorko@vucke.sk
Ing. Róbert Gima zástupca riaditeľa Úradu KSK 055 7268 339 339, Divízna robert.gima@vucke.sk
Ing. Peter Harčarik zástupca riaditeľa Úradu KSK 055 7268 227 225, Divízna peter.harcarik@vucke.sk
Mgr. Timea Gregor referent odborných činností - asistent 055 7268 141 315, Divízna timea.gregor@vucke.sk
Mgr. Katarína Drabyčová referent odborných činností - asistent 055 7268 148 315, Divízna katarina.drabycova@vucke.sk
Matúš Rusnák vodič služobného vozidla 055 7268 304 15, Divízna matus.rusnak@vucke.sk

Oddelenie energetiky

meno pracovná pozícia telefónne
číslo
miestnosť,
budova
e-mail
Ing. Vladimír Hlivák vedúci oddelenia 055 6196 682 511, Strojárenská 3 vladimir.hlivak@vucke.sk
Ing. Peter Kolcun referent pre energetiku 055 6196 681 513, Strojárenská 3 peter.kolcun@vucke.sk
Ing. Ivana Semanová referent pre energetiku 055 7268 429 515, Strojárenská 3 ivana.semanova@vucke.sk
Ing. Vladislav Vaššo referent pre energetiku 055 6196 649 506, Strojárenská 3 vladislav.vasso@vucke.sk

Oddelenie verejného obstarávania

meno pracovná pozícia telefónne číslo miestnosť,
budova
e-mail
Ing. Marcel Kyseľ vedúci oddelenia 055 7268 403 311, Divízna marcel.kysel@vucke.sk
Ing. Alžbeta Naďová zástupca vedúceho oddelenia 055 7268 235 313, Divízna alzbeta.nadova@vucke.sk
Ing. Drahomíra Minčičová referent pre verejné obstarávanie 055 7268 404 313, Divízna drahomira.mincicova@vucke.sk
Mgr. Eva Harachová referent pre verejné obstarávanie 055 7268 404 313, Divízna eva.harachova@vucke.sk
Ing. Renáta Rumanová referent pre verejné obstarávanie 055 7268 399 343, Divízna renata.rumanova@vucke.sk

Oddelenie IKT

meno pracovná pozícia telefónne číslo miestnosť,
budova
e-mail
Ing. Pavol Lehotský vedúci oddelenia 055 7268 332 115, Divízna pavol.lehotsky@vucke.sk
Mgr. Tatiana Sklenková referent odborných činností 055 6196 338 115, Divízna tatiana.sklenkova@vucke.sk
Ing. Peter Kupčík referent - správca webového sídla KSK 055 7268 334 116, Divízna peter.kupcik@vucke.sk
Ing. Ivan Augustiňák referent - správca informačnej infraštruktúry 055 7268 335 116, Divízna ivan.augustinak@vucke.sk
Matej Pčola referent - správca informačnej infraštruktúry 055 7268 331 117, Divízna matej.pcola@vucke.sk
Ing. Igor Hojda referent - správca databáz a aplikácií 055 7268 337 117, Divízna igor.hojda@vucke.sk
Ing. Mária Veselovská referent - správca databáz a aplikácií 055 7268 220 116, Divízna maria.veselovska@vucke.sk
Ivan Beňuška referent podpory prevádzky 055 7268 333 116, Divízna ivan.benuska@vucke.sk

Oddelenie pre kontroling

meno pracovná pozícia telefónne číslo miestnosť,
budova
e-mail
Ing. Zuzana Marcinčinová vedúci oddelenia 055 7268 168 312, Divízna zuzana.marcincinova@vucke.sk
Oľga Hadbavná referent pre kontroling 055 7268 300 312, Divízna olga.hadbavna@vucke.sk
JUDr. Vojtech Farkaš referent pre kontroling 055 7268 230 312, Divízna vojtech.farkas@vucke.sk
Ing. Milota Krafčíková referent pre kontroling 055 7268 230 312, Divízna milota.krafcikova@vucke.sk
JUDr. Jana Cibulášová referent pre kontroling 055 7268 168 312, Divízna jana.cibulasova@vucke.sk

Referát finančnej kontroly Fondu malých projektov

meno pracovná pozícia telefónne číslo miestnosť,
budova
e-mail
Ing. Natália Krajňáková vedúci referátu 055 6196 676 514, Strojárenská 3 natalia.krajnakova@vucke.sk
Mgr. Zuzana Žofčinová finančný kontrolór referátu finančnej kontroly Fondu malých projektov 055 6196 679 515, Strojárenská 3 zuzana.zofcinova@vucke.sk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 08.10.2012 18:35
Upravené: 19.10.2020 13:41