Kancelária predsedu

JUDr. Boris Bilčak riaditeľ kancelárie predsedu 055 7268 118 212, Divízna boris.bilcak@vucke.sk
Mgr. Martina Kožárová referent odborných činností - asistent predsedu 055 7268 113 214, Divízna martina.kozarova@vucke.sk
Mgr. Gabriela Sančiová referent odborných činností - asistent predsedu 055 7268 116 214, Divízna gabriela.sanciova@vucke.sk
JUDr. Anna Činčárová hovorca predsedu KSK 055 7268 171 211, Divízna anna.cincarova@vucke.sk
Ján Pavliš referent riadenia procesov 055 7268 145 225, Divízna jan.pavlis@vucke.sk
Ing. Ľubomír Dajčár referent prijímacej kancelárie a sťažností 055 7268 143 342, Divízna lubomir.dajcar@vucke.sk
Mgr. Zuzana Parkanská referent pre verejné ocenenia a agendu uznesení 055 7268 121 206, Divízna zuzana.parkanska@vucke.sk
Mária Rogozinská referent agendy komisií 055 7268 163 340, Divízna maria.rogozinska@vucke.sk
Ing. Daša Kolozsyová referent agendy zastupiteľstva 055 7268 201 340, Divízna dasa.kolozsyova@vucke.sk
PhDr. Anna Heribanová referent organizačnej agendy 055 7268 200 341, Divízna anna.heribanova@vucke.sk
Miroslava Segedová referent organizačnej agendy 055 7268 248 340, Divízna miroslava.segedova@vucke.sk
Radovan Ladomerský vodič služobného vozidla 055 7268 304 15, Divízna vodici@vucke.sk

Marketingové oddelenie

meno pracovná pozícia telefónne číslo miestnosť, budova e-mail
Ing. Róbert Packáň vedúci oddelenia 055 7268 134 211, Divízna robert.packan@vucke.sk

Právne a personálne oddelenie

meno pracovná pozícia telefónne číslo miestnosť, budova e-mail
JUDr. Jarmila Zvarová vedúci oddelenia 055 7268 127 226, Divízna jarmila.zvarova@vucke.sk
Mgr. Jarmila Závodská právnik 055 7268 131 210, Divízna jarmila.zavodska@vucke.sk
JUDr. Ivona Farkašová právnik 055 7268 133 210, Divízna ivona.farkasova@vucke.sk
JUDr. Veronika Trošanová právnik 055 7268 132 210, Divízna veronika.trosanova@vucke.sk
JUDr. Andrea Semánová právnik 055 7268 132 210, Divízna andrea.semanova@vucke.sk
dr. jur. Gabriela Sačková právnik 055 7268 152 343, Divízna gabriela.sackova@vucke.sk
Mgr. Nikola Calloway právnik 055 7268 152 343, Divízna nikola.calloway@vucke.sk
Mgr. Miroslav Bočinec právnik 055 7268 279 343, Divízna miroslav.bocinec@vucke.sk
Ing. Miroslava Beňová referent personálnej práce 055 7268 142 227, Divízna miroslava.benova@vucke.sk
Alena Ďurišová referent miezd 055 7268 307 227, Divízna alena.durisova@vucke.sk
Bc. Terézia Tomaškovičová referent SAP HR 055 7268 136 227, Divízna terezia.tomaskovicova@vucke.sk
Matej Kundrát referent pre vzdelávanie 055 7268 126 225, Divízna matej.kundrat@vucke.sk

Oddelenie riadenia projektov

meno pracovná pozícia telefónne číslo miestnosť, budova e-mail
Ing. Peter Harčarik vedúci oddelenia 055 7268 227 225, Divízna peter.harcarik@vucke.sk
Ing. Eva Bušová referent sekretariátu 055 7268 341 318, Divízna eva.busova@vucke.sk
PhDr. Petra Zahumenská projektový manažér 055 7268 223 316, Divízna petra.zahumenska@vucke.sk
Ing. Viera Dulinová projektový manažér 055 7268 225 322, Divízna viera.dulinova@vucke.sk
Ing. Katarína Svistáková administrátor projektu 055 7268 221 322, Divízna katarina.svistakova@vucke.sk
Ing. Peter Schreiber administrátor projektu 055 7268 231 321, Divízna peter.schreiber@vucke.sk
Ing. Ľubomíra Gajdošová referent investícií 055 7268 232 317, Divízna lubomira.gajdosova@vucke.sk
Ing. Ingrid Banáry referent investícií 055 7268 234 316, Divízna ingrid.banary@vucke.sk

Oddelenie protokolu a zahraničných vzťahov

meno pracovná pozícia telefónne číslo miestnosť, budova e-mail
Mgr. Sandra Danninger vedúci oddelenia 055 7268 125 201, Divízna sandra.danninger@vucke.sk
Ing. Gizela Nevická referent pre zahraničné vzťahy 055 7268 115 228, Divízna gizela.nevicka@vucke.sk
Mgr. Katarína Kuželová referent pre zahraničné vzťahy 055 7268 135 228, Divízna katarina.kuzelova@vucke.sk
Mgr. Lenka Kožárová referent pre zahraničné vzťahy 055 7268 172 219, Divízna lenka.kozarova@vucke.sk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 08.10.2012 09:46
Upravené: 19.10.2018 11:43