Kancelária predsedu

meno pracovná pozícia telefónne číslo miestnosť, budova e-mail
JUDr. Boris Bilčak riaditeľ kancelárie predsedu 055 7268 118 212, Divízna boris.bilcak@vucke.sk
Mgr. Martina Kožárová zástupca riaditeľa kancelárie predsedu 055 7268 123 219, Divízna martina.kozarova@vucke.sk
Mgr. Gabriela Sančiová referent odborných činností - asistent predsedu 055 7268 116 214, Divízna gabriela.sanciova@vucke.sk
Mgr. Radka Turyová referent odborných činností - asistent predsedu 055 7268 113 214, Divízna radka.turyova@vucke.sk
JUDr. Anna Terezková hovorca predsedu KSK 055 7268 171 202, Divízna anna.terezkova@vucke.sk
Mgr. Andrea Štefanová referent pre komunikáciu s verejnosťou 055 7268 173 202, Divízna andrea.stefanova@vucke.sk
Ján Pavliš referent riadenia procesov 055 7268 431 516, Strojárenská 3 jan.pavlis@vucke.sk
Mgr. Zuzana Parkanská referent odborných činností - asistent podpredsedu 055 7268 121 206, Divízna zuzana.parkanska@vucke.sk
Mgr. Nikola Koložová referent odborných činností - asistent podpredsedu 055 7268 174 219, Divízna nikola.kolozova@vucke.sk
Radovan Ladomerský vodič služobného vozidla 055 7268 304 15, Divízna vodici@vucke.sk

Marketingové oddelenie

meno pracovná pozícia telefónne číslo miestnosť, budova e-mail
Mgr. Martina Kožárová poverená riadením oddelenia 055 7268 123 219, Divízna martina.kozarova@vucke.sk
Peter Lenárt referent marketingu 055 7268 144 211, Divízna peter.lenart@vucke.sk
Mgr. art Tomáš Hromada referent online špecialista 055 7268 134 211, Divízna tomas.hromada@vucke.sk

Právne a personálne oddelenie

meno pracovná pozícia telefónne číslo miestnosť, budova e-mail
JUDr. Jarmila Zvarová vedúci oddelenia 055 7268 127 226, Divízna jarmila.zvarova@vucke.sk
Ing. Marianna Vraňová referent odborných činností 055 7268 126 225, Divízna marianna.vranova@vucke.sk
Mgr. Jarmila Závodská právnik 055 7268 131 210, Divízna jarmila.zavodska@vucke.sk
JUDr. Ivona Farkašová právnik 055 7268 133 210, Divízna ivona.farkasova@vucke.sk
JUDr. Veronika Trošanová právnik 055 7268 132 210, Divízna veronika.trosanova@vucke.sk
JUDr. Andrea Semánová právnik 055 7268 133 210, Divízna andrea.semanova@vucke.sk
JUDr. Vlasta Michaľovová právnik 055 7268 132 210, Divízna vlasta.michalovova@vucke.sk
JUDr. Nikola Petrová     343, Divízna nikola.petrova@vucke.sk
Bc. Terézia Tomaškovičová referent SAP HR 055 7268 136 227, Divízna terezia.tomaskovicova@vucke.sk

Oddelenie protokolu a zahraničných vzťahov

meno pracovná pozícia telefónne číslo miestnosť, budova e-mail
Mgr. Sandra Makeľová vedúci oddelenia 055 7268 125 201, Divízna sandra.makelova@vucke.sk
Ing. Gizela Nevická referent pre zahraničné vzťahy 055 7268 115 228, Divízna gizela.nevicka@vucke.sk
Mgr. Katarína Kuželová referent pre zahraničné vzťahy 055 7268 135 228, Divízna katarina.kuzelova@vucke.sk

Organizačné oddelenie

meno pracovná pozícia telefónne číslo miestnosť, budova e-mail
PhDr. Anna Heribanová vedúci oddelenia 055 7268 200 341, Divízna anna.heribanova@vucke.sk
Ing. Ľubomír Dajčár referent prijímacej kancelárie a sťažností 055 7268 143 342, Divízna lubomir.dajcar@vucke.sk
Mária Rogozinská referent agendy komisií 055 7268 163 340, Divízna maria.rogozinska@vucke.sk
Ing. Daša Kolozsyová referent agendy zastupiteľstva 055 7268 201 340, Divízna dasa.kolozsyova@vucke.sk
Miroslava Segedová referent organizačnej agendy 055 7268 248 340, Divízna miroslava.segedova@vucke.sk

Oddelenie riadenia zmien

meno pracovná pozícia telefónne číslo miestnosť, budova e-mail
Ing. Peter Kubičko, PhD. vedúci oddelenia 055 7268 175 343, Divízna peter.kubicko@vucke.sk

Oddelenie európskych záležitostí

meno pracovná pozícia telefónne číslo miestnosť, budova e-mail
Mgr. Lenka Kožárová vedúci oddelenia 055 7268 172 303, Divízna lenka.kozarova@vucke.sk
Ing. Daša Židuliaková referent pre európske záležitosti 055 7268 152 302, Divízna dasa.ziduliakova@vucke.sk
Mgr. Alexandra Kováčiková referent pre európske záležitosti 055 7268 152 302, Divízna alexandra.kovacikova@vucke.sk
Mgr. Michal Roháč referent pre európske záležitosti 055 7268 250 308, Divízna michal.rohac@vucke.sk
Sergej Koperdák poradca pre špeciálne projekty 055 7268 250 308, Divízna sergej.koperdak@vucke.sk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 08.10.2012 09:46
Upravené: 08.10.2019 10:49