Kancelária predsedu

meno pracovná pozícia telefónne číslo miestnosť, budova e-mail
JUDr. Jarmila Zvarová poverená riadením kancelárie predsedu 055 7268 127 213, Divízna jarmila.zvarova@vucke.sk
Mgr. Martina Kožárová zástupca riaditeľa kancelárie predsedu   219, Divízna martina.kozarova@vucke.sk
Mgr. Diana Rímska referent odborných činností - asistent predsedu 055 7268 144 214, Divízna diana.rimska@vucke.sk
Mgr. Júlia Forgáčová referent odborných činností - asistent predsedu 055 7268 113 211, Divízna julia.forgacova@vucke.sk
Ing. Monika Daněková referent odborných činností - asistent podpredsedu 055 7268 174 314, Divízna monika.danekova@vucke.sk
Mgr. Nikola Koložová referent odborných činností - asistent podpredsedu 055 7268 121 206, Divízna nikola.kolozova@vucke.sk
RNDr. Adrian Kuba, MBA projektový manažér 055 7268 135 228, Divízna adrian.kuba@vucke.sk

Komunikačno-marketingové oddelenie

meno pracovná pozícia telefónne číslo miestnosť, budova e-mail
Mgr. Jana Kozmonová, PhD. vedúci oddelenia 055 7268 181 226, Divízna jana.kozmonova@vucke.sk
Mgr. Zdeněk Kovář zástupca vedúceho oddelenia 055 7268 116 225, Divízna zdenek.kovar@vucke.sk
Mgr. Katarína Strojná hovorca predsedu KSK 055 7268 171 201, Divízna katarina.strojna@vucke.sk
Mgr. Andrea Štefanová referent pre komunikáciu s verejnosťou 055 7268 173 202, Divízna andrea.stefanova@vucke.sk
Mgr. Jana Jánošíková referent pre komunikáciu s verejnosťou 055 7268 125 202, Divízna jana.janosikova@vucke.sk
Mgr. Monika Tchurová referent pre komunikáciu s verejnosťou 055 7268 172 201, Divízna monika.tchurova@vucke.sk
Patrik Struk referent pre komunikáciu s verejnosťou 055 7268 116 225, Divízna patrik.struk@vucke.sk
Peter Lenárt referent marketingu 055 7268 130 236, Divízna peter.lenart@vucke.sk
Mgr. art Tomáš Hromada referent online špecialista 055 7268 130 236, Divízna tomas.hromada@vucke.sk
Michal Takáč referent marketingu 055 7268 131 233, Divízna michal.takac@vucke.sk
Roman Vyrostek referent marketingu 055 7268 166 233, Divízna roman.vyrostek@vucke.sk
Mgr. Barbara Hricišinová referent marketingu 055 7268 124 234, Divízna barbara.hricisinova@vucke.sk
Ing. Monika Balogová referent marketingu 055 7268 134 234, Divízna monika.balogova@vucke.sk
Bc. Matúš Hatrák referent marketingu 055 7268 130 235, Divízna matus.hatrak@vucke.sk

Právne a personálne oddelenie

meno pracovná pozícia telefónne číslo miestnosť, budova e-mail
JUDr. Jarmila Zvarová vedúci oddelenia 055 7268 127 213, Divízna jarmila.zvarova@vucke.sk
Eva Sopková referent odborných činností 055 7268 142 211, Divízna eva.sopkova@vucke.sk
JUDr. Veronika Trošanová právnik 055 7268 132 210, Divízna veronika.trosanova@vucke.sk
JUDr. Vlasta Michaľovová právnik 055 7268 133 210, Divízna vlasta.michalovova@vucke.sk
JUDr. Zuzana Langerová právnik 055 7268 133 210, Divízna zuzana.langerova@vucke.sk
JUDr. Katarína Čorbová právnik 055 7268 160 210, Divízna katarina.corbova@vucke.sk
JUDr. Andrea Semánová právnik 055 7268 160 210, Divízna andrea.semanova@vucke.sk
Ing. Erika Knapová referent personálnej práce a miezd 055 7268 307 227, Divízna erika.knapova@vucke.sk
Mgr. Andrea Kovaľová referent personálnej práce a miezd 055 7268 128 227, Divízna andrea.kovalova@vucke.sk

Oddelenie organizačné, protokolu a zahraničných vzťahov

meno pracovná pozícia telefónne číslo miestnosť, budova e-mail
PhDr. Anna Heribanová vedúci oddelenia 055 7268 200 341, Divízna anna.heribanova@vucke.sk
Ing. Ivana Dlugošová referent odborných činností 055 7268 247 342, Divízna ivana.dlugosova@vucke.sk
Ing. Viktória Haneszová referent odborných činností 055 7268 247 342, Divízna viktoria.haneszova@vucke.sk
Mária Rogozinská referent agendy komisií 055 7268 163 340, Divízna maria.rogozinska@vucke.sk
Ing. Slávka Skurkaiová referent agendy zastupiteľstva 055 7268 201 340, Divízna slavka.skurkaiova@vucke.sk
Miroslava Segedová referent organizačnej agendy 055 7268 248 340, Divízna miroslava.segedova@vucke.sk
Ing. Lucia Skálová referent organizačnej agendy 055 7268 249 343, Divízna lucia.skalova@vucke.sk
Mgr. Simona Absolonová referent pre zahraničné vzťahy 055 7268 115 343, Divízna simona.absolonova@vucke.sk
Mgr. Katarína Rakottyai, PhD. referent pre zahraničné vzťahy 055 7268 202 343, Divízna katarina.rakottyai@vucke.sk

Oddelenie pre rozvoj spolupráce s obcami

meno pracovná pozícia telefónne číslo miestnosť, budova e-mail
Marian Keruľ, MBA vedúci oddelenia 055 7268 183 303, Divízna marian.kerul@vucke.sk
Mgr. Peter Bačkovský referent pre rozvoj spolupráce s obcami 055 7268 184 302, Divízna peter.backovsky@vucke.sk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 08.10.2012 09:46
Upravené: 16.04.2024 15:37