Oddelenie zdravotníctva

meno pracovná pozícia telefónne číslo miestnosť,
budova
e-mail
JUDr. Martin Serfözö, PhD. vedúci oddelenia 055 7268 406 128, Divízna martin.serfozo@vucke.sk
MUDr. Mgr. René Hako, PhD., MHA, MPH, MBA lekár samosprávneho kraja 055 7268 406 128, Divízna zdravotnictvo@vucke.sk
Mgr. PharmDr. Iveta Štenková referent farmácie a farmaceut KSK 055 7268 292 126, Divízna iveta.stenkova@vucke.sk
PhDr. Ferdinand Mohnyánszki, PhD. referent ošetrovateľstva – sestra samosprávneho kraja 055 7268 294 130, Divízna ferdinand.mohnyanszki@vucke.sk
Mgr. Katarína Vozár Drabyčová referent odborných činností a zdravotníctva 055 7268 155 130, Divízna katarina.drabycova@vucke.sk
Mgr. Ivana Bohušová referent farmácie 055 7268 296 129, Divízna ivana.bohusova@vucke.sk
JUDr. Zuzana Bröstlová referent zdravotníctva a projektov 055 7268 293 129, Divízna zuzana.brostlova@vucke.sk
Mgr. Jakub Novotný referent zdravotníctva pre správu zdravotnej dokumentácie 055 7268 295 127, Divízna jakub.novotny@vucke.sk
JUDr. Miriam Mikulová referent pre správne konanie a kontrolnú činnosť 055 7268 269 125, Divízna miriam.mikulova@vucke.sk

Úradné hodiny lekára KSK: pondelok, štvrtok 8,00 hod. - 10,00 hod.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 08.10.2012 10:30
Upravené: 04.06.2024 11:14