Oddelenie zdravotníctva

meno pracovná pozícia telefónne číslo miestnosť,
budova
e-mail
Ing. Róbert Gima poverený riadením oddelenia 055 7268 339 339, Divízna robert.gima@vucke.sk
MUDr. Mgr. René Hako, PhD., MHA, MPH, MBA lekár samosprávneho kraja 055 7268 406 110, Divízna rene.hako@vucke.sk
PhDr. Mgr. Helena Hrušková referent ošetrovateľstva - sestra samosprávneho kraja 055 7268 294 123, Divízna helena.hruskova@vucke.sk
Mgr. Katarína Drabyčová referent odborných činností 055 7268 406 110, Divízna katarina.drabycova@vucke.sk
PhDr. Peter Dringuš referent zdravotníctva 055 7268 295 125, Divízna peter.dringus@vucke.sk
Bc. Ivana Bohušová referent zdravotníctva 055 7268 296 123, Divízna ivana.bohusova@vucke.sk
JUDr. Zuzana Bröstlová referent zdravotníctva a projektov 055 7268 293 123, Divízna zuzana.brostlova@vucke.sk
Ing. Peter Slanina referent farmácie 055 7268 291 127, Divízna peter.slanina@vucke.sk
JUDr. Barbora Zaremská referent pre správne konania a kontrolnú činnosť 055 7268 269 126, Divízna barbora.zaremska@vucke.sk
Ing. Iveta Šutorová referent BOZP a PO 055 7268 428 506, Strojárenska iveta.sutorova@vucke.sk
Ing. Viktória Jalčová referent BOZP a PO 055 7268 428 506, Strojárenska viktoria.jalcova@vucke.sk

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 08.10.2012 10:30
Upravené: 18.10.2021 16:12