Odbor sociálnych vecí

meno pracovná pozícia telefónne číslo miestnosť,
budova
e-mail
Ing. Vladimír Pauco poverený riadením odboru 055 7268 426 109, Divízna vladimir.pauco@vucke.sk
PaedDr. Eva Štefanová referent odborných činností 055 7268 237 118, Divízna eva.stefanova@vucke.sk
JUDr. Dagmara Vaľková právnik 055 7268 282 107, Divízna dagmara.valkova@vucke.sk

Referát pre zariadenia, analýzy a financovanie sociálnych služieb

meno pracovná pozícia telefónne
číslo
miestnosť,
budova
e-mail
Ing. Vladimír Pauco vedúci referátu 055 7268 426 109, Divízna vladimir.pauco@vucke.sk
Ing. Agáta Šafráneková referent pre analýzy a financovanie 055 7268 276 106, Divízna agata.safranekova@vucke.sk
Ing. Pavol Fialka referent pre analýzy a financovanie 055 7268 280 110, Divízna pavol.fialka@vucke.sk
Mgr. Martina Kováčová referent pre zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti 055 7268 283 102, Divízna martina.kovacova3@vucke.sk
JUDr. Margita Fedorková referent pre neverejných poskytovateľov 055 7268 284 105, Divízna margita.fedorkova@vucke.sk
PaedDr. Daniela Göncziová referent pre neverejných poskytovateľov 055 7268 281 105, Divízna daniela.goncziova@vucke.sk
Ing. Simona Ignácová referent pre registráciu 055 7268 287 105, Divízna simona.ignacova@vucke.sk

Referát poskytovania služieb občanovi

meno pracovná pozícia telefónne číslo miestnosť,
budova
e-mail
Mgr. Eva Kunovjáneková referent pre sociálne služby 055 7268 277 119, Divízna eva.kunovjanekova@vucke.sk
Mgr. Iveta Bakšiová referent pre sociálne služby 055 7268 286 119, Divízna iveta.baksiova@vucke.sk
Kancelária prvého kontaktu   055 7268 289 101, Divízna kpk.socialne@vucke.sk

Referát pre integráciu sociálne vylúčených komunít

meno pracovná pozícia telefónne číslo miestnosť,
budova
e-mail
Mgr. Erika Olejníková, MBA referent pre sociálne vylúčené komunity 055 7268 298 123, Divízna erika.olejnikova@vucke.sk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 09.10.2012 19:51
Upravené: 14.06.2024 16:16