Odbor sociálnych vecí

meno pracovná pozícia telefónne číslo miestnosť,
budova
e-mail
Ing. Vladimír Pauco poverený riadením odboru 055 7268 426 109, Divízna vladimir.pauco@vucke.sk
Mgr. Monika Cirner referent sekretariátu 055 7268 285 108, Divízna monika.cirner@vucke.sk
PaedDr. Eva Štefanová referent odborných činností 055 7268 237 121, Divízna eva.stefanova@vucke.sk
Mgr. Lucia Sopková právnik 055 7268 282 107, Divízna lucia.sopkova@vucke.sk
Ing. Ján Barlák referent pre sociálnu intervenciu     jan.barlak@vucke.sk

Referát pre zariadenia, analýzy a financovanie sociálnych služieb

meno pracovná pozícia telefónne
číslo
miestnosť,
budova
e-mail
Ing. Vladimír Pauco vedúci referátu 055 7268 426 110, Divízna vladimir.pauco@vucke.sk
Ing. Peter Antoš referent pre analýzy a financovanie 055 7268 280 110, Divízna peter.antos@vucke.sk
Ing. Agáta Šafráneková referent pre analýzy a financovanie 055 7268 276 106, Divízna agata.safranekova@vucke.sk
PhDr. Vladimíra Maršaleková referent pre zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti 055 7268 283 121, Divízna vladimira.marsalekova@vucke.sk
JUDr. Margita Fedorková referent pre neverejných poskytovateľov 055 7268 284 105, Divízna margita.fedorkova@vucke.sk
Ing. Simona Ignácová referent pre neverejných poskytovateľov 055 7268 287 105, Divízna simona.ignacova@vucke.sk
Mgr. Dominika Zátorská referent pre registráciu 055 7268 281 105, Divízna dominika.zatorska@vucke.sk
PhDr. Jana Rečičárová referent pre krízovú intervenciu 055 7268 236 121, Divízna jana.recicarova@vucke.sk

Referát poskytovania služieb občanovi

meno pracovná pozícia telefónne číslo miestnosť,
budova
e-mail
Mgr. Slávka Štovčiková vedúci referátu 055 7268 289 120, Divízna slavka.stovcikova@vucke.sk
Mgr. Eva Kunovjáneková referent pre sociálne služby 055 7268 289 119, Divízna eva.kunovjanekova@vucke.sk
Mgr. Miriam Kolbaská referent pre sociálne služby 055 7268 289 119, Divízna miriam.kolbaska@vucke.sk
Mgr. Jana Ferková referent pre sociálne služby 055 7268 289 119, Divízna jana.ferkova@vucke.sk
Mgr. Iveta Bakšiová referent pre sociálne služby 055 7268 289 119, Divízna iveta.baksiova@vucke.sk
Kancelária prvého kontaktu   055 7268 289 101, Divízna kpk.socialne@vucke.sk

Referát pre integráciu sociálne vylúčených komunít

meno pracovná pozícia telefónne číslo miestnosť,
budova
e-mail
Ing. Karolína Bortáková vedúci referátu 055 7268 299 118, Divízna karolina.bortakova@vucke.sk
Mgr. Maroš Kováč referent pre sociálne vylúčené komunity 055 7268 297 118, Divízna maros.kovac@vucke.sk
Veronika Nudliová referent pre sociálne vylúčené komunity 055 7268 297 118, Divízna veronika.nudliova@vucke.sk
Mgr. Jaroslav Mačo projektový špecialista 055 7268 297 118, Divízna jaroslav.maco@vucke.sk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 09.10.2012 19:51
Upravené: 29.11.2021 16:52