Odbor sociálnych vecí

meno pracovná pozícia telefónne číslo miestnosť,
budova
e-mail
Ing. Vladimír Pauco poverený riadením odboru 055 7268 426 109, Divízna vladimir.pauco@vucke.sk
Mgr. Monika Cirner referent sekretariátu 055 7268 285 108, Divízna monika.cirner@vucke.sk
PhDr. Katarína Lukáčová referent odborných činností 055 7268 273 118, Divízna katarina.lukacova@vucke.sk
JUDr. Katarína Čorbová právnik 055 7268 280 110, Divízna katarina.corbova@vucke.sk

Referát pre zariadenia

meno pracovná pozícia telefónne
číslo
miestnosť,
budova
e-mail
Mgr. Emília Revajová Bujňáková vedúci referátu 055 7268 282 107, Divízna emilia.revajova@vucke.sk
PhDr. Vladimíra Maršaleková referent pre zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti 055 7268 283 121, Divízna vladimira.marsalekova@vucke.sk
JUDr. Margita Fedorková referent pre neverejných poskytovateľov 055 7268 284 105, Divízna margita.fedorkova@vucke.sk
Ing. Dagmar Plančárová referent pre neverejných poskytovateľov 055 7268 281 105, Divízna dagmar.plancarova@vucke.sk
PaedDr. Daniela Göncziová referent pre neverejných poskytovateľov 055 7268 287 105, Divízna daniela.goncziova@vucke.sk

Referát poskytovania služieb občanovi

meno pracovná pozícia telefónne číslo miestnosť,
budova
e-mail
Mgr. Slávka Štovčiková vedúci referátu 055 7268 289 120, Divízna slavka.stovcikova@vucke.sk
Mgr. Eva Kunovjáneková referent pre sociálne služby 055 7268 289 119, Divízna eva.kunovjanekova@vucke.sk
Mgr. Iveta Bakšiová referent pre rozpočet a implementáciu projektov OSV 055 7268 289 119, Divízna iveta.baksiova@vucke.sk
Mgr. Miriam Kolbaská referent pre sociálne služby 055 7268 289 119, Divízna miriam.kolbaska@vucke.sk
Mgr. Jana Ferková referent pre sociálne služby 055 7268 289 119, Divízna jana.ferkova@vucke.sk
Kancelária prvého kontaktu   055 7268 289 101, Divízna kpk.socialne@vucke.sk

Referát pre integráciu sociálne vylúčených komunít

meno pracovná pozícia telefónne číslo miestnosť,
budova
e-mail
Ing. Karolína Bortáková vedúci referátu 055 7268 299 118, Divízna karolina.bortakova@vucke.sk
Mgr. Maroš Kováč referent pre sociálne vylúčené komunity 055 7268 297 118, Divízna maros.kovac@vucke.sk

Referát pre analýzy a financovanie sociálnych služieb

meno pracovná pozícia telefónne číslo miestnosť,
budova
e-mail
Ing. Vladimír Pauco vedúci referátu 055 7268 426 110, Divízna vladimir.pauco@vucke.sk
PhDr. Jana Rečičárová referent pre analýzy a financovanie 055 7268 236 121, Divízna jana.recicarova@vucke.sk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 09.10.2012 19:51
Upravené: 21.09.2020 15:22