Odbor sociálnych vecí

meno pracovná pozícia telefónne číslo miestnosť,
budova
e-mail
Mgr. Zuzana Nemcová vedúci odboru 055 7268 280 109, Divízna zuzana.nemcova2@vucke.sk
Mgr. Monika Bérešová referent sekretariátu 055 7268 285 108, Divízna monika.beresova2@vucke.sk

Referát pre zariadenia

meno pracovná pozícia telefónne
číslo
miestnosť,
budova
e-mail
Mgr. Emília Revajová Bujňáková vedúci referátu 055 7268 282 107, Divízna emilia.revajova@vucke.sk
PhDr. Vladimíra Maršaleková referent pre zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti 055 7268 283 121, Divízna vladimira.marsalekova@vucke.sk
JUDr. PhDr. Martina Netolická referent pre zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti 055 7268 283 121, Divízna martina.netolicka@vucke.sk
Ing. Eva Babušová, PhD. referent pre neverejných poskytovateľov 055 7268 276 106, Divízna eva.babusova@vucke.sk
JUDr. Margita Fedorková referent pre neverejných poskytovateľov 055 7268 284 105, Divízna margita.fedorkova@vucke.sk
Ing. Dagmar Plančárová referent pre neverejných poskytovateľov 055 7268 281 105, Divízna dagmar.plancarova@vucke.sk
PaedDr. Daniela Göncziová referent pre neverejných poskytovateľov 055 7268 287 105, Divízna daniela.goncziova@vucke.sk
JUDr. Nikola Lazorová právnik 055 7268 276 106, Divízna nikola.lazorova@vucke.sk

Referát poskytovania služieb občanovi

meno pracovná pozícia telefónne číslo miestnosť,
budova
e-mail
Mgr. Slávka Štovčiková vedúci referátu 055 7268 278 120, Divízna slavka.stovcikova@vucke.sk
Mgr. Erika Olejníková referent pre sociálne služby 055 7268 286 119, Divízna erika.olejnikova@vucke.sk
Mgr. Eva Kunovjáneková referent pre sociálne služby 055 7268 277 119, Divízna eva.kunovjanekova@vucke.sk
Mgr. Iveta Bakšiová referent pre sociálne služby 055 7268 289 101, Divízna iveta.baksiova@vucke.sk
Mgr. Miriam Kolbaská referent pre sociálne služby 055 7268 289 101, Divízna miriam.kolbaska@vucke.sk
Kancelária prvého kontaktu   055 7268 289 101, Divízna kpk.socialne@vucke.sk

Referát pre integráciu sociálne vylúčených komunít

meno pracovná pozícia telefónne číslo miestnosť,
budova
e-mail
Ing. Eleonóra Veresová vedúci referátu 055 7268 299 118, Divízna eleonora.veresova@vucke.sk
Mgr. Ladislav Ontko referent pre sociálne vylúčené komunity 055 7268 297 118, Divízna ladislav.ontko@vucke.sk
Mgr. Maroš Kováč referent pre sociálne vylúčené komunity 055 7268 297 118, Divízna maros.kovac@vucke.sk
PaedDr. Eva Štefanová referent pre sociálne vylúčené komunity 055 7268 428 506, Strojárenska eva.stefanova@vucke.sk

Referát pre analýzy a financovanie sociálnych služieb

meno pracovná pozícia telefónne číslo miestnosť,
budova
e-mail
Ing. Vladimír Pauco vedúci referátu 055 7268 426 110, Divízna vladimir.pauco@vucke.sk
PhDr. Jana Rečičárová referent pre analýzy a financovanie 055 7268 401 101, Divízna jana.recicarova@vucke.sk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 09.10.2012 19:51
Upravené: 10.09.2019 10:39