Odbor dopravy

meno pracovná pozícia telefónne číslo miestnosť,
budova
e-mail
Ing. Erika Bartková poverená vedením odboru 055 7268 250 308, Divízna erika.bartkova@vucke.sk
Anna Bónová referent sekretariátu 055 7268 255 307, Divízna anna.bonova@vucke.sk
Ing. Radovan Hužvík referent cestnej dopravy 055 7268 254 307, Divízna radovan.huzvik@vucke.sk
Ing. Erika Bartková referent pozemných komunikácií,
špeciálny stavebný úrad
055 7268 253 306, Divízna erika.bartkova@vucke.sk
Ing. Miroslav Fazekaš, PhD. referent integrovanej dopravy 055 7268 402 306, Divízna miroslav.fazekas@vucke.sk
Ing. Peter Šmihuľa referent verejnej osobnej dopravy 055 7268 255 307, Divízna peter.smihula@vucke.sk
Ing. Peter Restei referent pozemných komunikácií,
správa a údržba ciest
055 7268 252 306, Divízna peter.restei@vucke.sk

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 10.10.2012 14:17
Upravené: 01.03.2019 14:05