Oddelenie dopravy

meno pracovná pozícia telefónne číslo miestnosť,
budova
e-mail
Ing. Vladimír Žiarný vedúci oddelenia 055 7268 250 308, Divízna vladimir.ziarny@vucke.sk
Anna Nina Bónová referent sekretariátu 055 7268 251 309, Divízna anna.bonova@vucke.sk
Ing. Erika Bartková referent pozemných komunikácií, špeciálny stavebný úrad 055 7268 253 306, Divízna erika.bartkova@vucke.sk
Ing. Miroslav Fazekaš, PhD. referent integrovanej dopravy 055 7268 402 307, Divízna miroslav.fazekas@vucke.sk
Ing. Peter Restei referent pozemných komunikácií, správa a údržba ciest 055 7268 252 306, Divízna peter.restei@vucke.sk
Ing. Vladislav Hudák referent pozemných komunikácií, správa a údržba ciest 055 7268 402 307, Divízna vladislav.hudak@vucke.sk

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 10.10.2012 14:17
Upravené: 14.09.2023 13:35