Oddelenie dopravy

meno pracovná pozícia telefónne číslo miestnosť,
budova
e-mail
Ing. Erika Bartková Vedúci oddelenia 055 7268 253 306, Divízna erika.bartkova@vucke.sk
Anna Bónová referent sekretariátu 055 7268 251 309, Divízna anna.bonova@vucke.sk
Ing. Miroslav Fazekaš, PhD. referent integrovanej dopravy 055 7268 402 306, Divízna miroslav.fazekas@vucke.sk
Ing. Peter Šmihuľa referent verejnej osobnej dopravy 055 7268 255 307, Divízna peter.smihula@vucke.sk
Ing. Peter Restei referent pozemných komunikácií, správa a údržba ciest 055 7268 252 306, Divízna peter.restei@vucke.sk
Ing. Matej Šavlik referent cestnej dopravy 055 7268 254 307, Divízna matej.savlik@vucke.sk
Ing. arch. Anna Soročinová referent pre dopravu 055 7268 255 307, Divízna anna.sorocinova@vucke.sk
Ing. Ladislav Dudáš, PhD., MBA referent pre rozvojové projekty 055 7268 255 307, Divízna ladislav.dudas@vucke.sk

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 10.10.2012 14:17
Upravené: 17.09.2021 14:47