Oddelenie dopravy

meno pracovná pozícia telefónne číslo miestnosť,
budova
e-mail
Ing. Peter Restei poverený riadením oddelenia 055 7268 252 306, Divízna peter.restei@vucke.sk
Anna Nina Bónová referent sekretariátu 055 7268 251 309, Divízna anna.bonova@vucke.sk
Ing. Erika Bartková referent pozemných komunikácií, špeciálny stavebný úrad 055 7268 253 306, Divízna erika.bartkova@vucke.sk
Mgr. Lukáš Dvorčák referent integrovanej dopravy 055 7268 254 307, Divízna lukas.dvorcak@vucke.sk
Ing. Miroslav Koňa referent dopravy 055 7268 402 307, Divízna miroslav.kona@vucke.sk
Ing. Peter Restei referent pozemných komunikácií, správa a údržba ciest 055 7268 252 306, Divízna peter.restei@vucke.sk

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 10.10.2012 14:17
Upravené: 03.04.2024 14:00