Oddelenie IKT a kontrolných činností

meno pracovná pozícia telefónne číslo miestnosť,
budova
e-mail
Ing. Pavol Lehotský poverený riadením oddelenia 055 7268 332 117, Divízna pavol.lehotsky@vucke.sk

Referát analýz a kybernetickej bezpečnosti

meno pracovná pozícia telefónne číslo miestnosť,
budova
e-mail
Ing. Jozef Houska vedúci referátu 055 7268 338 339, Divízna jozef.houska@vucke.sk
Ing. Róbert Gima referent analýz a kybernetickej bezpečnosti 055 7268 339 339, Divízna robert.gima@vucke.sk

Referát IKT

meno pracovná pozícia telefónne číslo miestnosť,
budova
e-mail
Ing. Pavol Lehotský vedúci referátu 055 7268 332 117, Divízna pavol.lehotsky@vucke.sk
Ing. Zuzana Polkablová referent - správca aplikácií 055 7268 331 116, Divízna zuzana.polkablova@vucke.sk
Ing. Renáta Čelková referent - správca web aplikácií 055 7268 336 116, Divízna renata.celkova@vucke.sk
Ing. Peter Kupčík referent - správca webového sídla KSK 055 7268 334 116, Divízna peter.kupcik@vucke.sk
Ing. Ivan Augustiňák referent - správca informačnej infraštruktúry 055 7268 335 116, Divízna ivan.augustinak@vucke.sk
Ing. Igor Hojda referent - správca databáz a aplikácií 055 7268 337 116, Divízna igor.hojda@vucke.sk
Ivan Beňuška referent podpory prevádzky 055 7268 333 116, Divízna ivan.benuska@vucke.sk

Referát pre kontroling

meno pracovná pozícia telefónne číslo miestnosť,
budova
e-mail
Ing. Zuzana Marcinčinová vedúci referátu 055 7268 168 312, Divízna zuzana.marcincinova@vucke.sk
Oľga Hadbavná referent pre kontroling 055 7268 300 312, Divízna olga.hadbavna@vucke.sk
JUDr. Vojtech Farkaš referent pre kontroling 055 7268 230 312, Divízna vojtech.farkas@vucke.sk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 09.10.2012 15:52
Upravené: 16.07.2019 15:05