Odbor projektov a investícií

meno pracovná pozícia telefónne číslo miestnosť, budova e-mail
Ing. Peter Harčarik vedúci odboru 055 7268 227 225, Divízna peter.harcarik@vucke.sk
Ing. Eva Bušová referent sekretariátu 055 7268 341 318, Divízna eva.busova@vucke.sk
PhDr. Petra Zahumenská projektový manažér 055 7268 223 316, Divízna petra.zahumenska@vucke.sk
Ing. Viera Dulinová projektový manažér 055 7268 225 322, Divízna viera.dulinova@vucke.sk
PhDr. Ing. Marcela Jokeľová projektový manažér 055 7268 156 316, Divízna marcela.jokelova@vucke.sk
Ing. Katarína Svistáková administrátor projektu 055 7268 221 322, Divízna katarina.svistakova@vucke.sk
Ing. Peter Schreiber administrátor projektu 055 7268 231 321, Divízna peter.schreiber@vucke.sk
Ing. Ľubomíra Gajdošová referent investícií 055 7268 232 317, Divízna lubomira.gajdosova@vucke.sk
Ing. Ingrid Banáry referent investícií 055 7268 234 316, Divízna ingrid.banary@vucke.sk
Ing. Gizela Eľková referent investícií 055 7268 224 316, Divízna gizela.elkova@vucke.sk

Referát stratégie a analýz

meno pracovná pozícia telefónne číslo miestnosť, budova e-mail
Ing. Peter Kubičko vedúci referátu 055 7268 175 343, Divízna peter.kubicko@vucke.sk
Mgr. Marek Šterbák referent pre stratégie a analýzy 055 6196 676 509, Strojárenská 3 marek.sterbak@vucke.sk
RNDr. Rudolf Bauer, PhD. manažér pre stratégie a analýzy 055 7268 176 343, Divízna rudolf.bauer@vucke.sk

Referát Informačno-poradenské centrum

meno pracovná pozícia telefónne číslo miestnosť, budova e-mail
Mgr. Miroslava Kočanová vedúci referátu 055 7268 427 508, Strojárenská 3 miroslava.kocanova@vucke.sk
Ing. Slavomíra Mareková referent pre informovanie a komunikáciu informačno-poradenského centra 055 7268 408 516, Strojárenská 3 slavomira.marekova@vucke.sk
Ing. Stanislav Malecký referent pre informovanie a komunikáciu informačno-poradenského centra 055 7268 407 516, Strojárenská 3 stanislav.malecky@vucke.sk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 09.10.2012 13:16
Upravené: 04.06.2020 09:02