Odbor projektov a investícií

meno pracovná pozícia telefónne číslo miestnosť, budova e-mail
Ing. Vladimír Hlivák poverený riadením odboru 055 7268 432 363, Divízia vladimir.hlivak@vucke.sk
PhDr. Petronela Brozáková, MBA referent sekretariátu 055 7268 341 362, Divízna petronela.brozakova@vucke.sk
Ing. František Mačuga projektový manažér 055 7268 432 363, Divízia frantisek.macuga@vucke.sk

Referát investícií

meno pracovná pozícia telefónne číslo miestnosť, budova e-mail
Ing. Jozef Haborák vedúci referátu 055 7268 228 353, Divízna jozef.haborak@vucke.sk
Ing. Ján Majtner referent investícií 055 7268 226 355, Divízna jan.majtner@vucke.sk
Ing. Daniel Benedik referent investícií 055 7268 229 355, Divízna daniel.benedik@vucke.sk
Ing. Pavol Dulák referent investícií 055 7268 239 355, Divízna pavol.dulak@vucke.sk
Ing. Rastislav Čavara referent investícií 055 7268 234 354, Divízna rastislav.cavara@vucke.sk

Referát administrácie projektov

meno pracovná pozícia telefónne číslo miestnosť, budova e-mail
Ing. Stanislav Malecký administrátor projektu 055 7268 407 356, Divízna stanislav.malecky@vucke.sk
Ing. Stela Tomčíková administrátor projektu 055 7268 185 356, Divízna stela.tomcikova@vucke.sk
Ing. Eva Bušová administrátor projektu 055 7268 341 362, Divízna eva.busova@vucke.sk
Ing. Katarína Svistáková administrátor projektu 055 7268 221 364, Divízna katarina.svistakova@vucke.sk
Ing. Peter Schreiber administrátor projektu 055 7268 231 364, Divízna peter.schreiber@vucke.sk
Ing. Zuzana Chrobačinská administrátor projektu 055 7268 241 364, Divízna zuzana.chrobacinska@vucke.sk
Ing. Adriána Bohuňková administrátor projektu 055 7268 223 356, Divízna adriana.bohunkova@vucke.sk

Referát pre projektové výzvy

meno pracovná pozícia telefónne číslo miestnosť,
budova
e-mail
Ing. Natália Krajňáková vedúci referátu 055 6196 676 514, Strojárenská 3 natalia.krajnakova@vucke.sk
Ing. Kristína Fiľková referent pre projektové výzvy 055 6196 687 515, Strojárenská 3 kristina.filkova@vucke.sk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 09.10.2012 13:16
Upravené: 29.09.2023 14:14