Odbor projektov a investícií

meno pracovná pozícia telefónne číslo miestnosť, budova e-mail
Ing. Peter Harčarik vedúci odboru 055 7268 227 363, Divízna peter.harcarik@vucke.sk
Ing. Eva Bušová referent sekretariátu 055 7268 341 362, Divízna eva.busova@vucke.sk

Referát investícií

meno pracovná pozícia telefónne číslo miestnosť, budova e-mail
Ing. Jozef Haborák vedúci referátu 055 7268 228 353, Divízna jozef.haborak@vucke.sk
Ing. Ľubomíra Gajdošová referent investícií 055 7268 232 354, Divízna lubomira.gajdosova@vucke.sk
Ing. Ingrid Banáry referent investícií 055 7268 234 354, Divízna ingrid.banary@vucke.sk
Ing. Gizela Eľková referent investícií 055 7268 224 354, Divízna gizela.elkova@vucke.sk
Ing. Ján Majtner referent investícií 055 7268 226 355, Divízna jan.majtner@vucke.sk
Ing. Daniel Benedik referent investícií 055 7268 229 355, Divízna daniel.benedik@vucke.sk
Ing. Pavol Dulák referent investícií 055 7268 239 355, Divízna pavol.dulak@vucke.sk

Referát stratégie a analýz

meno pracovná pozícia telefónne číslo miestnosť, budova e-mail
Ing. Peter Kubičko vedúci referátu 055 7268 175 357, Divízna peter.kubicko@vucke.sk
Mgr. Marek Šterbák referent pre stratégie a analýzy 055 7268 342 358, Divízna marek.sterbak@vucke.sk
Ing. Slavomíra Mareková referent pre stratégie a analýzy 055 7268 408 352, Divízna slavomira.marekova@vucke.sk
Ing. Stanislav Malecký referent pre stratégie a analýzy 055 7268 407 352, Divízna stanislav.malecky@vucke.sk
Ing. Timea Balassa referent pre stratégie a analýzy 055 7268 427 352, Divízna timea.balassa@vucke.sk
Ing. Zuzana Trojčáková referent pre stratégie a analýzy 055 7268 185 358, Divízna zuzana.trojcakova@vucke.sk

Referát kancelárie projektov

meno pracovná pozícia telefónne číslo miestnosť, budova e-mail
Ing. Katarína Svistáková administrátor projektu 055 7268 221 364, Divízna katarina.svistakova@vucke.sk
Mgr. Petronela Nagyová administrátor projektu 055 7268 156 356, Divízna petronela.nagyova@vucke.sk
Ing. Peter Schreiber administrátor projektu 055 7268 231 364, Divízna peter.schreiber@vucke.sk
Ing. Zuzana Chrobačinská administrátor projektu 055 7268 241 364, Divízna zuzana.chrobacinska@vucke.sk
Ing. Adriána Bohuňková administrátor projektu 055 7268 223 356, Divízna adriana.bohunkova@vucke.sk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 09.10.2012 13:16
Upravené: 30.11.2022 13:50