Odbor projektov a investícií

meno pracovná pozícia telefónne číslo miestnosť, budova e-mail
Ing. Vladimír Hlivák poverený riadením odboru 055 7268 432 363, Divízna vladimir.hlivak@vucke.sk
Ing. František Mačuga projektový manažér 055 7268 225 355, Divízna frantisek.macuga@vucke.sk
Ing. Kamil Navrátil projektový manažér 055 7268 227 355, Divízna kamil.navratil@vucke.sk

Referát investícií

meno pracovná pozícia telefónne číslo miestnosť, budova e-mail
Ing. Jozef Haborák vedúci referátu 055 7268 228 353, Divízna jozef.haborak@vucke.sk
Ing. Ján Majtner referent investícií 055 7268 226 354, Divízna jan.majtner@vucke.sk
Ing. Pavol Dulák referent investícií 055 7268 239 354, Divízna pavol.dulak@vucke.sk
Ing. Rastislav Čavara referent investícií 055 7268 234 354, Divízna rastislav.cavara@vucke.sk
Ing. Róbert Selecký referent investícií 055 7268 224 354, Divízna robert.selecky@vucke.sk
Ing. Ján Mihalus referent investícií 055 7268 232 354, Divízna jan.mihalus@vucke.sk

Referát administrácie projektov

meno pracovná pozícia telefónne číslo miestnosť, budova e-mail
Mgr. Miroslava Ryniková vedúci referátu 055 6196 630 310, Strojárenská 3 miroslava.rynikova@vucke.sk
Ing. Eva Bušová administrátor projektu 055 7268 225 355, Divízna eva.busova@vucke.sk
Ing. Stanislav Malecký administrátor projektu 055 7268 407 356, Divízna stanislav.malecky@vucke.sk
Ing. Katarína Svistáková administrátor projektu 055 7268 221 364, Divízna katarina.svistakova@vucke.sk
Ing. Zuzana Chrobačinská administrátor projektu 055 7268 241 364, Divízna zuzana.chrobacinska@vucke.sk
Ing. Adriána Bohuňková administrátor projektu 055 7268 223 356, Divízna adriana.bohunkova@vucke.sk
Ing. Daniel Benedik projektový manažér 055 7268 229 355, Divízna daniel.benedik@vucke.sk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 09.10.2012 13:16
Upravené: 02.07.2024 14:52