Odbor kultúry a cestovného ruchu

meno pracovná pozícia telefónne
číslo
miestnosť,
budova
e-mail
PhDr. Jana Kovácsová vedúci odboru 055 7268 271 234, Divízna jana.kovacsova@vucke.sk
Silvia Fortunová referent sekretariátu 055 7268 270 235, Divízna silvia.fortunova@vucke.sk
PhDr. Gabriel Viszlay referent pre kultúru
národnostných menšín, projekty
055 7268 272 236, Divízna gabriel.viszlay@vucke.sk
Ing. Gabriela Szabová referent kultúrnych aktivít 055 7268 146 237, Divízna gabriela.szabova@vucke.sk
Ing. Eva Bružeňáková referent kultúrnych aktivít 055 7268 272 236, Divízna eva.bruzenakova@vucke.sk
JUDr. Alexandra Čelková Ferencechová referent kultúrnych aktivít - právnik 055 7268 146 237, Divízna alexandra.celkova@vucke.sk

Referát cestovného ruchu

meno pracovná pozícia telefónne
číslo
miestnosť,
budova
e-mail
Ing. Adriana Šebešová vedúci referátu 055 7268 340 233, Divízna adriana.sebesova@vucke.sk
Alena Didyková referent cestovného ruchu 055 7268 340 233, Divízna alena.didykova@vucke.sk
Mgr. Tünde Dzurov Vargová referent cestovného ruchu 055 7268 340 233, Divízna tunde.vargova@vucke.sk

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 10.10.2012 13:37
Upravené: 31.08.2016 14:36