Kultúra v kraji

Kultúra a kultúrno-výchovná činnosť ako jedna z dominantných zložiek ľudskej činnosti je orientovaná i v podmienkach  Košického samosprávneho kraja na tvorbu a upevňovanie vzťahu jeho občanov k hodnotám materiálnej a duchovnej oblasti, na rozvoj ich vzťahu k tradičnej ľudovej kultúre, k historickému odkazu našich predkov, k možnostiam ďalšieho vzdelávania a rozvoja informatizácie prostredníctvom činnosti knižníc, k dramatickému umeniu a k ich získavaniu pre zapájanie sa do voľnočasových aktivít.

Košický samosprávny kraj sa rozprestiera na viacerých historických územiach. Každé z nich je jedinečné, no spolu vytvárajú rozmanitý pozoruhodný a kontrastný celok Mesto Košice ako jadro kraja, okolie v podobe Abova a ďalšie subregióny Gemer, Spiš a Zemplín zaberajú spolu 6 753 km² ha územia, na ktorom žije v súčasnosti 801 460 obyvateľov. (k 31.12.2019) Demografický profil je mozaikou príslušníkov rôznych národností i náboženstiev. Koncentrácia prírodného a kultúrneho dedičstva v kraji je vzácna nielen z hľadiska objemu, ale rovnako tak z pohľadu jeho unikátnosti. Kultúrne služby zabezpečuje v súčasnosti Košický samosprávny kraj:

 

● cez podporu kultúrnych služieb poskytovaných inými subjektmi (spoločné projekty, dotačný systém a pod.).,

● prostredníctvom vlastnej činnosti a siete 20 zriaďovaných kultúrnych organizácií

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Veronika Bertová
Vytvorené: 08.04.2020 11:08
Upravené: 16.08.2022 09:46

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001