Tradičná ľudová kultúra

Tradičná ľudová kultúry je neoddeliteľnou súčasťou kultúry každého národa, tvorí jeho kultúrne dedičstvo a predstavuje pretrvávanie národnej identity v kultúrnej pospolitosti krajín Európskej únie. Košický samosprávny kraj hlavné ciele v tejto oblasti zabezpečuje prostredníctvom kultúrnych zariadení vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, predovšetkým osvetových zariadení a kultúrnych centier pre osvetovú činnosť. Krajskú pôsobnosť v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti, vrátane dominantného kultúrneho segmentu  tradičnej ľudovej kultúry  vykonáva pre samosprávny kraj Centrum kultúry Košického kraja, ktoré zabezpečuje komplex aktivít s dôrazom na metodiku a vzdelávanie širokej a laickej verejnosti s prioritou na tanečný folklór. Rozmanitosť činností a podujatí v oblasti tradičnej ľudovej kultúry z pohľadu krajskej pôsobnosti predstavuje v kocke informačná brožúra vybraných aktivít tradičnej ľudovej kultúry v regiónoch KSK.

                

V tradičnej ľudovej kultúre má oblasť tradičných remesiel mimoriadny význam predovšetkým z dôvodu ochrany a rozvoja nehmotného a hmotného kultúrneho dedičstva. Gemerské osvetové stredisko v Rožňave, kultúrna organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, má významné postavenie pri zachovávaní a prezentovaní regionálnej kultúry. Po rozsiahlej rekonštrukcii a prestavbe budovy strediska v roku 2015 vznikol Dom tradičnej kultúry Gemera, v ktorom boli postupne zriadené  remeselnícke  dielne – hrnčiarska, tkáčska, gastronomická.

V roku 2019 sa stal Dom TK Gemera  aj miestom pre vznik prvého remeselníckeho inkubátora Gemer  - známy  pod názvom RINK -  s poslaním  vytvárania priaznivých podmienok pre rozvoj tradičného remeselníctva na území Košického kraja špecializovanou formou podpory ľudových remeselníkov i  ľudovoumeleckých výrobcov. 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Veronika Bertová
Vytvorené: 14.06.2013 11:24
Upravené: 10.10.2022 14:08

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001