Kultúra národnostných menšín

Košický kraj patrí k regiónom s vysokým, takmer štvrtinovým zastúpením obyvateľstva s inou ako slovenskou národnosťou. Obyvatelia slovenskej národnosti tvoria 80,22 %, maďarskej 8,46 %, rómskej 3,11 %, českej 0,38 % , rusínskej 0,3 %, podiel ostatných národností ako sú ukrajinská, nemecká, poľská, ruská, vietnamská či iné sa pohybujú  pod úrovňou dvoch desatín percenta (údaje k 31.12.2021).

Neoddeliteľnou súčasťou kultúrnych služieb, ktoré poskytujú kultúrne organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK je aj ponuka aktivít, ktorou sa uchováva a rozvíja kultúra národnostných menšín. Osobitne ju majú v portfóliu dve profesionálne divadlá: Divadlo Thália Színház so sídlom v Košiciach a Divadlo Romathan so sídlom v Košiciach.

Divadlo Thália Sziház je najsevernejšie maďarskojazyčné kamenné divadlo v Európe. Tvorí a verejne predvádza  divadelné predstavenia pre mládež a dospelého diváka v maďarskom jazyku jednak na domácej scéne,  v rámci Slovenska a tiež  v zahraničí - s dôrazom na všetky formy a žánre klasického, moderného i alternatívneho umenia. Patrí k špičke slovenského a maďarského divadelníctva a k najviac cestujúcim kamenným divadlám na Slovensku. Ročne uvádza v priemere 5 premiérových predstavení a vyše 100 repríz a iných aktivít. Divadlo Thália Színház  v roku 2019 slávilo svoju jubilejnú 50 sezónu.

web: http://www.thaliaszinhaz.sk/sk/

Divadlo Romathan je jediným menšinovým divadlom svojho druhu nielen v národnom ale i v európskom meradle. Podľa tradície rómskej kultúry je to štvorsúborové hudobno-dramatické divadlo, v ktorom sa žánrovo vedľa seba rovnocenne uplatňujú – slovný odkaz, spev, hudba a tanec. Ročne  uvádza v priemere 3 premiérové predstavenia a vyše 60 repríz a iných aktivít. Divadlo Romathan v roku 2022  oslávilo  35. výročie  svojho vzniku.

web: http://www.romathan.sk/sk/

Okrem  národnostných divadiel podporujú a rozvíjajú kultúru národnostných menšín v kraji aj zariadenia pre kultúrno-osvetovú činnosť:

  • Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia v Kráľovskom Chlmci KCMaP), Centrum kultúry Košického kraja (CKKK)
  • Gemerské osvetové stredisko v Rožňave (GOS), Spišské kultúrne centrum a knižnica (SKCaK), Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum (ZKCaH)
  • Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove (MaKCJZ)

Aktivity kultúrno-osvetových zariadení v oblasti podpory kultúr národnostných menšín sa sústreďujú na metodicko-poradenskú, vzdelávaciu i tvorivú činnosť, pričom vychádzajú zo špecifík národnostne zmiešaného územia. K najvýznamnejším festivalom, ktoré prezentujú národnostnú kultúru patria: Mulatós Romale, Tokajský festival, Svätomartinský festival LibaGaliba a mnohé iné.

 Z vyššie uvedených kultúrno-osvetových zariadení realizujú najviac aktivít v oblasti menšinovej maďarskej a rómskej kultúry  Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia, Centrum kultúry Košického krajaGemerské osvetové stredisko. Ukrajinskej a rusínskej kultúre sa venuje Spišské kultúrne centrum a knižnica.

Okrem týchto aktivít možno nájsť aktivity orientované na kultúru národnostných menšín aj v ponuke múzeí a galérií, ktoré sa tejto oblasti venujú vo svojej výstavnej činnosti.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Veronika Bertová
Vytvorené: 21.05.2020 15:34
Upravené: 16.08.2022 10:05

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001