Záujmovo-umelecká činnosť

„Záujmovú umeleckú činnosť (ZUČ) môžeme charakterizovať ako dobrovoľnú neprofesionálnu tvorivú činnosť detí, mládeže i dospelých rozvíjanú v oblasti určitého umeleckého odboru.“ Týmito slovami  začíname popis širokého spektra podujatí v brožúrke o krajských postupových súťažiach záujmovo-umeleckej činnosti v Košickom samosprávnom kraji.

Postupové súťaže majú vo všeobecnosti tri úrovne (stupne) – súťažné kolá regionálne, krajské a celoštátne. Vyhlasovateľom celoštátnych súťaží je:

  • so všeobecným osvetovým zameraním Národné osvetové centrum v Bratislave,
  • so špecializovaným osvetovým zameraním  Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove.

Na celoštátne súťaže  sa viažu krajské postupové súťaže, organizátorom ktorých sú v našom kraji  jednotlivé osvetové zariadenia podľa charakteru dobrovoľnej neprofesionálnej tvorivej činnosti.

Košický samosprávny kraj uvedomujúc si dôležitosť rozvoja kreativity, talentu u svojich obyvateľov a s cieľom vytvárania vhodných podmienok pre ich sebauplatnenie v kraji chce aktívnym spôsobom vstupovať do podpory oblasti neprofesionálneho umenia.  Zároveň tým sleduje záujem zvyšovania kvality a profesionality práce zariadení pre kultúrno-osvetovú činnosť /KOČ/ v oblasti záujmovej umeleckej činnosti /ZUČ/ a vytvárania tvorivého a motivačného prostredia pre všetkých aktérov miestnej a regionálnej neprofesionálnej kultúry.

Preto bol v roku 2020 prijatý rámcový rozvojový program - Rozvoj talentu a neprofesionálneho umenia v Košickom samosprávnom kraji Objavený KúSoK umenia.

V roku 2022 bola po prvý krát uvedená multižánrová súťaž Slovom a obrazom, jej ambíciou je prepojenie vizuálneho umenia a literárnej tvorby. Organizátorom je Centrum kultúry Košického kraja.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Veronika Bertová
Vytvorené: 14.06.2013 11:24
Upravené: 14.04.2022 09:48

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001