Záujmovo-umelecká činnosť

„Záujmovú umeleckú činnosť (ZUČ) môžeme charakterizovať ako dobrovoľnú neprofesionálnu tvorivú činnosť detí, mládeže i dospelých rozvíjanú v oblasti určitého umeleckého odboru.“ Týmito slovami  začíname popis širokého spektra podujatí v brožúrke o krajských postupových súťažiach záujmovo-umeleckej činnosti v Košickom samosprávnom kraji.

Postupové súťaže majú vo všeobecnosti tri úrovne (stupne) – súťažné kolá regionálne, krajské a celoštátne. Vyhlasovateľom celoštátnych súťaží je:

  • so všeobecným osvetovým zameraním Národné osvetové centrum v Bratislave,
  • so špecializovaným osvetovým zameraním  Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove.

Na celoštátne súťaže  sa viažu krajské postupové súťaže, organizátorom ktorých sú v našom kraji  jednotlivé osvetové zariadenia podľa charakteru dobrovoľnej neprofesionálnej tvorivej činnosti.

V informačnej brožúrke s názvom „Krajské súťaže záujmovo-umeleckej činnosti v Košickom samosprávnom kraji“ sú zhrnuté okrem širokej palety aktivít (ktoré zabezpečujú prevažne zariadenia pre kultúrno-osvetovú činnosť v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK so všeobecným i so špecializovaným osvetovým zameraním) aj  výsledky o úspešnosti talentov z nášho regiónu na celoštátnych súťažiach, ale aj na medzinárodnej scéne dobrovoľnej ne

Záujmová umelecká činnosť

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Veronika Šitárová
Vytvorené: 14.06.2013 11:24
Upravené: 07.08.2020 13:45

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról