Kultúrne

Kultúrne organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK

Názov Adresa Kontakt

Bábkové divadlo v Košiciach

Podrobnosti a dokumenty

Tajovského 4, Košice, 04001

055 6220 049

Mgr. Pavol Hrehorčák

Divadlo Romathan v Košiciach

Podrobnosti a dokumenty

 

Štefánikova 4, Košice, 04001

055 7299 230

Karol Adam, Mgr. art.

Divadlo Thália Színház

Podrobnosti a dokumenty*

 

Timonova 3, Košice, 04001

055 6225 867

Mgr. art. Jozsef Czajlík

Spišské divadlo

Podrobnosti a dokumenty

 

Radničné nám. č. 4, Spišská Nová Ves, 05201

053 4173 271

Mgr. Emil Spišák, Art.D.

Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi

Podrobnosti a dokumenty

 

Zimná 46, Spišská Nová Ves, 05201

053 4464 259

Mgr. Lucia Benická

Východoslovenská galéria

Podrobnosti a dokumenty

 

Hlavná 27, Košice, 04001

055 6817 511

Mgr. art. Dorota Kenderová, Art.D.

Hvezdáreň v Michalovciach

Podrobnosti a dokumenty

 

Hrádok 1, Michalovce, 07101

056 6362 103

Mgr. Gabriela Kramáreková

Gemerská knižnica P. Dobšinského v Rožňave

Podrobnosti a dokumenty

 

Lipová 3, Rožňava, 04801

058 7880 911

Mgr. Iveta Kyselová

Spišská knižnica v Spišskej Novej Vsi

Podrobnosti a dokumenty

 

Letná 28, Spišská Nová Ves, 05201

053 4464 757

PhDr.Jozef Lapšanský, PhD.

Verejná knižnica J. Bocatia v Košiciach

Podrobnosti a dokumenty

 

Hlavná 48, Košice, 04001

055 6223 291

Ing. Soňa Jakešová

Zemplínska knižnica v Trebišove

Podrobnosti a dokumenty

 

M.R. Štefánika 53, Trebišov, 07543

056 6724 222

Ing. Janka Vargová

Zemplínska knižnica G. Zvonického v Michalovciach

Podrobnosti a dokumenty*

 

Štefánikova 20, Michalovce, 07101

056 6441 141

PhDr. Alena Vasiľová

Banícke múzeum v Rožňave

Podrobnosti a dokumenty

 

Šafárikova 31, Rožňava, 04801

058 7342 982

Mgr. Pavol Lackanič

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi

Podrobnosti a dokumenty

 

Letná 50, Spišská Nová Ves, 05201

053 4423 757

Ing. Zuzana Krempaská

Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove

Podrobnosti a dokumenty

 

M.R. Štefánika 65, Trebišov, 07501

056 6727 008

Mgr. Beáta Kereštanová

Východoslovenské múzeum v Košiciach

Podrobnosti a dokumenty

 

Námestie Maratónu mieru 2, Košice, 04001

Košický zlatý poklad
(Nám. maratónu mieru 2)

055 6220 309

PhDr. Róbert Pollák

Zemplínske múzeum v Michalovciach

Podrobnosti a dokumenty*

 

Kostolné nám. č 1, Michalovce, 07101

056 6441 093

Mgr. Maroš Demko

Gemerské osvetové stredisko

Podrobnosti a dokumenty

 

Betliarska 8, Rožňava, 04801

058 7323 650

Mgr. Helena Novotná

Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia

Podrobnosti a dokumenty

 

Boľská 41, Kráľovský Chlmec, 07701

056 6321 620

PaedDr. Gabriela Zvolenská

Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi

Podrobnosti a dokumenty

 

Zimná 47, Spišská Nová Ves, 05601

053 4425 250

Mgr. Vladimíra Barbuščáková

Zemplínske osvetové stredisko v Michalovciach

Podrobnosti a dokumenty*

 

Gorkého 1, Michalovce, 07101

056 6441 348

Mgr. Eva Raffayová

Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria

Podrobnosti a dokumenty

 

Hlavná 52, Moldava nad Bodvou, 04501

055 6714 592, 055 6714 578

Michal Kupec, MA

Kultúrne centrum Abova

Podrobnosti a dokumenty*

 

Bidovce 206, 04445

055 6965 807, 0917 525 665

Mgr. Dominika Častová
poverená riadením

* Odkazy v časti Dokumenty smerujú na dokumenty (zmluvy, objednávky, faktúry), ktoré organizácie zverejňujú v spolupráci s KSK. Organizácie, ktoré tieto odkazy uvedené nemajú, si tieto dokumenty zverejňujú svojpomocne na vlastnom webe.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 04.04.2013 10:50
Upravené: 22.05.2018 11:16