Kultúrne

Košický samosprávny kraj poskytuje kultúrne služby v kraji prostredníctvom 23. kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK:

  • divadlá
  • galérie
  • hvezdáreň
  • knižnice
  • múzeá
  • kultúrne centrá a osvetové strediská

Leták Umenie & História, Art & History

Divadlá

Názov Adresa Kontakt

Bábkové divadlo v Košiciach

Tajovského 4, Košice, 04001

055 6220 049
Mgr. Pavol Hrehorčák

Divadlo Romathan v Košiciach

Štefánikova 4, Košice, 04001

055 7299 230
Karol Adam, Mgr. art.

Divadlo Thália Színház

Timonova 3, Košice, 04001

055 6225 867
Mgr. art. Jozsef Czajlík

Spišské divadlo

Radničné nám. č. 4, Spišská Nová Ves, 05201

053 4173 271
Mgr. Mária Peklanská – poverená riadením

Galérie

Názov Adresa Kontakt

Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi

Zimná 46, Spišská Nová Ves, 05201

053 4464 259
Mgr. Lucia Benická

Východoslovenská galéria

Hlavná 27, Košice, 04001

055 6817 511
Mgr. art. Dorota Kenderová, Art.D.

Hvezdáreň

Názov Adresa Kontakt

Hvezdáreň v Michalovciach

Hrádok 1, Michalovce, 07101

056 644 3259
RNDr. Zdeněk Komárek

Knižnice

Názov Adresa Kontakt

Gemerská knižnica P. Dobšinského v Rožňave

Lipová 3, Rožňava, 04801

058 7880 911
Mgr. Iveta Kyselová

Spišská knižnica v Spišskej Novej Vsi

Letná 28, Spišská Nová Ves, 05201

053 4464 757
PhDr.Jozef Lapšanský, PhD.

Verejná knižnica J. Bocatia v Košiciach

Hlavná 48, Košice, 04001

055 6223 291
Ing. Soňa Jakešová

Zemplínska knižnica v Trebišove

M.R. Štefánika 53, Trebišov, 07543

056 6724 222
Ing. Janka Vargová

Zemplínska knižnica G. Zvonického v Michalovciach

Štefánikova 20, Michalovce, 07101

056 6441 141
PhDr. Alena Vasiľová

Múzeá

Názov Adresa Kontakt

Banícke múzeum v Rožňave

Šafárikova 31, Rožňava, 04801

058 7342 982
Mgr. Pavol Lackanič

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi

Letná 50, Spišská Nová Ves, 05201

053 4423 757
Ing. Zuzana Krempaská

Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove

M.R. Štefánika 65, Trebišov, 07501

056 6727 008
PhDr. Beáta Kereštanová

Východoslovenské múzeum v Košiciach

Námestie Maratónu mieru 2, Košice, 04001

055 6220 309
PhDr. Róbert Pollák

Zemplínske múzeum v Michalovciach

Kostolné nám. č 1, Michalovce, 07101

056 6441 093
Mgr. Stanislava Rovňáková
 

Kultúrne centrá a osvetové strediská

Názov Adresa Kontakt

Gemerské osvetové stredisko

Betliarska 8, Rožňava, 04801

058 7323 650
Mgr. Helena Novotná

Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia

Boľská 41, Kráľovský Chlmec, 07701

056 6321 620
PaedDr. Gabriela Zvolenská

Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi

Zimná 47, Spišská Nová Ves, 05601

053 4425 250
Mgr. Monika Tkáčová
poverená riadením

Zemplínske osvetové stredisko v Michalovciach

Gorkého 1, Michalovce, 07101

056 6441 348
Mgr. Eva Raffayová

Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria

Hlavná 52, Moldava nad Bodvou, 04501

055 6714 592, 055 6714 578
Michal Kupec, MA

Kultúrne centrum Abova

Bidovce 206, 04445 055 6965 807, 0917 525 665
Mgr. Dominika Vojtková Částová
poverená vedením

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 04.04.2013 10:50
Upravené: 12.10.2020 15:06