Kultúrne

Košický samosprávny kraj poskytuje kultúrne služby v kraji prostredníctvom 20 kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK:

  • divadlá
  • galérie
  • knižnice
  • múzeá
  • kultúrne centrá a osvetové strediská

Leták Umenie & História, Art & History

S platnosťou od 1.1.2021 na základe Uznesenia zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja (Uznesenie č. 384/2020) došlo u kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja k niekoľkým organizačným zmenám. Viac informácií nájdete na tomto odkaze. 

Divadlá

Názov Adresa Kontakt

Bábkové divadlo v Košiciach

Tajovského 4, Košice, 04001

Mgr. Pavol Hrehorčák
055/6220 049

Divadlo Romathan v Košiciach

Štefánikova 4, Košice, 04001

Karol Adam, Mgr. art.
055/6224 980, 055/7294 166

Divadlo Thália Színház

Timonova 3, Košice, 04001

Mgr. art. Jozsef Czajlík
055/6225 867

Spišské divadlo

Radničné nám. č. 4, Spišská Nová Ves, 05201

Mgr. Mária Peklanská – poverená riadením
053/4173 271

Galérie

Názov Adresa Kontakt

Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi

Zimná 46, Spišská Nová Ves, 05201

Mgr. Lucia Benická
053/4174 625

Východoslovenská galéria

Hlavná 27, Košice, 04001

Mgr. art. Dorota Kenderová, Art.D.
055/6817 511

Knižnice

Názov Adresa Kontakt

Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach

Hlavná 48, Košice, 04001

Ing. Soňa Jakešová
055/6223 291

Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave

Lipová 3, Rožňava, 04801

Mgr. Iveta Kyselová
058/7880 911

Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach

Štefánikova 20, Michalovce, 07101

PhDr. Alena Vasiľová
056/6441 141, 0948 354 554

Zemplínska knižnica v Trebišove

M.R. Štefánika 53, Trebišov, 07543

Ing. Janka Vargová
056/6724 222

Spišské kultúrne centrum a knižnica

 

Vysunuté pracovisko

Letná 28, Spišská Nová Ves, 05201

 

Zimná 47, Spišská Nová Ves, 05201

PhDr.Jozef Lapšanský, PhD.
053/4464 757

Mgr. Monika Tkáčová 
0910 239 562

 

Múzeá

Názov Adresa Kontakt

Banícke múzeum v Rožňave

Šafárikova 31, Rožňava, 04801

Mgr. Pavol Lackanič
058/7343 710

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi

Letná 50, Spišská Nová Ves, 05201

Ing. Zuzana Krempaská
053/4423 757

Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove

M.R. Štefánika 65, Trebišov, 07501

PhDr. Beáta Kereštanová
056/6727 008, 056/6722 234

Východoslovenské múzeum v Košiciach

Námestie Maratónu mieru 2, Košice, 04001

PhDr. Róbert Pollák
055/6220 309

Zemplínske múzeum v Michalovciach

Kostolné nám. č 1, Michalovce, 07101

Mgr. Stanislava Rovňáková
056/6441 093

Kultúrne centrá a osvetové strediská

Názov Adresa Kontakt

Centrum kultúry Košického kraja

Vysunuté pracovisko pre oblasť Abova

Vysunuté pracovisko pre oblasť Údolia Bodvy a Rudohoria

Hrnčiarska 9, Košice, 04001

Bidovce 206, Bidovce, 044 45

Hlavná 52, Moldava nad Bodvou, 045 01

Michal Kupec, MA 
055/6714 592

 

Gemerské osvetové stredisko

Betliarska 8, Rožňava, 04801

Mgr. Helena Novotná
0905 730 407

Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia

Boľská 41, Kráľovský Chlmec, 07701

PaedDr. Gabriela Zvolenská
056/6321 620

Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň

 

Vysunuté pracovisko Hvezdáreň Michalovce

Gorkého 1, Michalovce, 07101

 

Hrádok 1, Michalovce, 071 01

Mgr. Alena Navrátilová
0940 944 888

RNDr. Zdeněk Komárek 
056/644 3259

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Veronika Šitárová
Vytvorené: 04.04.2013 10:50
Upravené: 19.01.2021 08:45